Αποκλεισμό από την αγορά καταγγέλλουν οι ελληνικές χημικές βιομηχανίες σημειώνοντας ότι με το Προεδρικό Διάταγμα για τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 41/2018) αποκλείονται εκατοντάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες του κλάδου, δημιουργώντας περαιτέρω ασφυξία στην αγορά & προωθώντας μονόπλευρα συγκεκριμένα υλικά, και κατ’ επέκταση συγκεκριμένα συμφέροντα.
Όπως αναφέρει κοινό δελτίο τύπου των ΠΑΣΥΔΙΠ – ΣΕΧΒ, το σχετικό Π.Δ. που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 7 Μαΐου 2018 περιέχει συγκεκριμένες, στοχευμένες τροποποιήσεις σε σχέση με το Σχέδιο Π.Δ. που προέκυψε τόσο από την εθνική όσο και από την ευρωπαϊκή διαβούλευση στο TRIS, κατά παράβαση της Οδηγίας 2015/1535/ΕΕ. Αποτέλεσμα της παρατυπίας αυτής είναι, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου του Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι διατάξεις του Π.Δ. να καθίστανται ανεφάρμοστες και να μην δύνανται να παράξουν νομίμως αποτελέσματα και να αντιταχθούν στους ιδιώτες  
Οι επίμαχες τροποποιήσεις έλαβαν χώρα εντελώς αιφνιδιαστικά, χωρίς να παρατίθεται οποιαδήποτε αιτιολογία για την μεταβολή των προβλεφθεισών στο αρχικό Σχέδιο Π.Δ. και χωρίς να ενημερωθεί σχετικά ο ΕΛΟΤ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι φορείς επισημαίνουν ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν συνάδουν με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, αφού σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 264/2016/ΕΕ, τα συστήματα και τα προϊόντα κατηγορίας Α2 και Β είναι ισοδύναμα ως προς την αντίδραση στη φωτιά, συνεπώς ο αποκλεισμός των προϊόντων κατηγορίας Β είναι παράνομος και καταχρηστικός και έχει ως αποτέλεσμα να αποκλείονται σκοπίμως, μεταξύ άλλων, όλα συλλήβδην τα συστήματα με άλλα προϊόντα, δηλαδή διογκωμένης EPS & εξηλασμένης XPS πολυστερίνης, πολυουρεθάνης PU, πολυουρίας, ξυλόμαλλου κ.λπ., από τις οικείες εφαρμογές σε συγκεκριμένες κατηγορίες κτηρίων, μεταξύ άλλων δε στο σύνολο σχεδόν των δημοσίων κτηρίων. Να σημειωθεί ότι, τα προϊόντα που αποκλείονται, κατέχουν το 85% – 87% σε εφαρμογές εξωτερικής θερμομόνωσης και το 95% στις υπόλοιπες εφαρμογές θερμομόνωσης (δαπέδων, οροφών, δωμάτων, υπογείων, κ.λπ.)
Στην πράξη, προωθείται η χρήση προϊόντων πετροβάμβακα, δημιουργώντας μονοπωλιακές συνθήκες στην αγορά και αποκλείοντας δεκάδες ελληνικές επιχειρήσεις. Ο αποκλεισμός όλων συλλήβδην των υπολοίπων θερμομονωτικών προϊόντων δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα σε πολλούς άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους κλάδους με την οικοδομή: επιχειρήσεις μονωτικών υλικών, μηχανικούς, στις χημικές βιομηχανίες εν γένει. Σε μια χρονική συγκυρία όπου η οικοδομή έχει αρχίσει να ανακάμπτει (ύστερα από χρόνια ύφεσης), μπαίνει και πάλι «φρένο», προκαλώντας αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη του κλάδου της κατασκευής αλλά και για τις θέσεις απασχόλησης.
Οι εμπλεκόμενοι κλάδοι έχουν αντιδράσει έντονα στις τροποποιήσεις και έχουν αποστείλει επιστολή στους συναρμόδιους υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση και αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών, Νικόλαο Τόσκα.
Αντίστοιχες επιστολές έχουν αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε. στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στις οποίες καταγγέλλεται η παραβατικότητα των ελληνικών αρχών καθώς επίσης η δημιουργία μονοπωλιακών συνθηκών στην αγορά. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι τόσο ο ως άνω ευρωπαϊκός Κανονισμός όσο και οι κατ’ εφαρμογή αυτού καταρτισθέντες εθνικοί Κανονισμοί πυροπροστασίας σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., με εξαίρεση το επίμαχο σχέδιο προεδρικού διατάγματος, επ’ ουδενί προβλέπουν τον καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποκλεισμό των υπολοίπων θερμομονωτικών υλικών ούτε βεβαίως ευνοούν την εφαρμογή οποιασδήποτε κατηγορίας θερμομονωτικών υλικών έναντι των λοιπών υλικών.
Οι εν λόγω τροποποιήσεις πέραν των ανωτέρω επιφέρουν στην ελληνική αγορά τα εξής δραματικά αποτελέσματα:
Α) Ουσιαστικά αποκλείονται από έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, προβλεπόμενου Π/Υ άνω των 15 δις ευρώ.
Β) Δημιουργείται έντονος κίνδυνος ανάπτυξης μονοπωλίου υπέρ των προϊόντων πετροβάμβακα για τις οικείες εφαρμογές, με τις αυτονόητες επιπτώσεις στην αγορά και στην οικονομία. Προς επίρρωση δε τούτου επισημαίνεται ότι ήδη από τη γνωστοποίηση στην αγορά φημών περί της τελικής μορφής του προεδρικού διατάγματος, πριν καν την θέσπισή του, οι τιμές που εφαρμόζονται στην ελληνική αγορά για το εν λόγω υλικό υφίστανται αστρονομική και ανεξέλεγκτη άνοδο, γεγονός που ήδη καταδεικνύει τις σημαντικότατες στρεβλώσεις που προκαλούνται στον ανταγωνισμό και εν γένει στην αγορά.
Γ) Πλήττεται ο ελεύθερος και υγιής ανταγωνισμός και δη όλες οι αμιγώς Ελληνικές επιχειρήσεις που παράγουν, εμπορεύονται και εφαρμόζουν θερμομονωτικά υλικά, θέτοντας ταυτόχρονα σε άμεσο κίνδυνο εκατοντάδες θέσεις εργασίας.
Δ) Καταστρατηγείται η σαφής βούληση του νομοθέτη και δη του άρθρου 43 παρ. 1 του ν. 4262/2014, κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου εξεδόθη ο επίμαχος κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων, περί της άρσης του περιορισμού του ανταγωνισμού μεταξύ των κατασκευαστών που χρησιμοποιούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα σε σχέση με όσους ακολουθούν τις εθνικές προδιαγραφές, οι οποίες, με τις επίμαχες διατάξεις, παραμένουν εκτός Ευρωπαϊκών Προτύπων και περί εναρμόνισης των εθνικών διατάξεων με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.