Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργου Σταθάκη, η οποία εστάλη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παρατείνεται έως τις 8 Μαρτίου η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την επίσημη έναρξη του νέου «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον».

Συνεπώς, αντί για τις 28 Φεβρουαρίου που ήταν προγραμματισμένη η έναρξη υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος οδηγήθηκε σε μια ολιγοήμερη καθυστέρηση με βασική αιτία την αδυναμία μίας εκ των συνεργαζόμενων τραπεζών να συνδεθεί με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εξοικονομώ.
Από την άλλη πλευρά, μόνο με το «άνοιγμα» του πληροφοριακού συστήματος μπορεί να ξεκινήσει η εφαρμογή του προγράμματος, καθώς η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Επίσης, ηλεκτρονικά θα μπορεί να ενημερωθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος σχετικά με το κατά πόσο η αίτησή του κρίθηκε επιλέξιμη ή όχι.
Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια και έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Οι διαθέσιμοι πόροι από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ανέρχονται σε περίπου 250 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος αναμένεται να ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ.
Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμο ακίνητο, ενώ ο προϋπολογισμός των δαπανών για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου να μην ξεπερνά τα 250 Ευρώ/m², και το σύνολό του να μην υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.
Τέλος, τα είδη των παρεμβάσεων περιλαμβάνουν την τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου (συμπεριλαμβανομένου του δώματος – στέγης και της πιλοτής), την αντικατάσταση των κουφωμάτων και την αντικατάσταση των συστημάτων σκίασης.
Παράλληλα, θα δίνεται η δυνατότητα αλλαγής εξοπλισμού, με την αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και την αναβάθμιση του συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.