Σε εφαρμογή και λειτουργία τέθηκε το πρώτο πιλοτικό έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας παραγόμενης από υφιστάμενα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, η κυπριακή εταιρεία Aerotricity μαζί με την γερμανική Autarsys GmbH εκτέλεσαν επιτυχώς για λογαριασμό της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου και σε συνεργασία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, μια νέα μελέτη, η πρώτη στο είδος της, και εγκατάσταση πιλοτικού έργου 2 φάσεων με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας παραγόμενης από υφιστάμενα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα.
Η εγκατάσταση των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας αποτελούν μέρος των πιλοτικών δραστηριοτήτων του Ερευνητικού Έργου με τίτλο «Προώθηση της μεγαλύτερης διείσδυσης της διεσπαρμένης φωτοβολταϊκής ενέργειας διαμέσου της αποθήκευσης για όλους» (Ακρωνύμιο StoRES).
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Προγράμματος Interreg MED. Στόχος του έργου είναι να ενισχύσει τα επίπεδα αυτο-κατανάλωσης φωτοβολταϊκής ενέργειας στην περιοχή της Μεσογείου μέσα από μία βέλτιστη λύση αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας.
Η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί αποτελείται από δοκιμές που θα γίνουν σχετικά με τους διαφόρους τρόπους αποθήκευσης φωτοβολταϊκών που υπάρχουν σε διάφορες πιλοτικές περιοχές, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τις τοπικές παραμέτρους για τη βελτιστοποίηση και χρησιμοποιώντας μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
Το έργο StoRES αναμένεται να αλλάξει τη σημερινή κατάσταση όσον αφορά την αξιοπιστία του δικτύου με μεγαλύτερη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στα νησιά και τις αγροτικές περιοχές, δίνοντας έτσι μια πιο οικονομικά ωφέλιμη, προσιτή και βιώσιμη επιλογή για ενεργειακό εφοδιασμό.
Το έργο StoRES συντονίζει η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» και η κοινοπραξία αποτελείται από μέλη τα οποία βρίσκονται σε 7 ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου και συγκεκριμένα από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Σλοβενία, τη Γαλλία και την Ιταλία.
Από την Κύπρο, εκτός από την Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» και την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΔΣΜ) συμμετέχουν επίσης, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου.
Το Έργο StoRES έχει αναπτύξει επιτυχή εφαρμογή ενός κοινοτικού συστήματος αποθήκευσης ενέργειας (Community Energy Storage System) με ισχύ 50 kWh, το οποίο θα αποτελέσει ένα επιλεγμένο πεδίο δοκιμών για τον τρόπο με τον οποίο θα επεκταθεί η αποθήκευση ανανεώσιμης ενέργειας, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Συγκεκριμένα, η γερμανική εταιρεία Autarsys GmbH σε συνεργασία με την ομάδα της Μονάδας ΦΩΣ και την ΑΗΚ σχεδίασε και υλοποίησε έναν υποσταθμό που συνδέεται σε σπίτια με ήδη εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα.
Τα σπίτια που έχουν επιλεγεί λειτουργούν μέσω Φ/Β εγκαταστάσεων επιτρέποντας στους κατοίκους να παράγουν ενέργεια προς ίδιο όφελος αλλά ταυτόχρονα είναι συνδεδεμένα με το δημόσιο δίκτυο το οποίο χρησιμοποιούν ως φυσική αποθήκη.
 Μέσα από το πρόγραμμα StoRES τα σπίτια έχουν εφοδιαστεί με ατομικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας κατάλληλα για οικιακές εφαρμογές με στόχο τον βέλτιστο συντονισμό με τα υφιστάμενα φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύς 3 kWp,  με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους του χρήστη.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάλυση του συνδυασμού των συστημάτων για να διαγνωστεί η βέλτιστη λειτουργία τους σε σχέση και με το μέγεθος τους προς όφελος των χρηστών αλλά και του ενοποιημένου δικτύου στο σύνολο του.
Η Ερευνητική Μονάδα «ΦΩΣ», παρά τα λίγα χρόνια λειτουργίας της, έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στα ενεργειακά θέματα της Κύπρου, στην ενεργειακή αειφορία, στην υψηλότερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικότερα των φωτοβολταϊκών συστημάτων  στο κυπριακό ενεργειακό δυναμικό.
Η εταιρεία Aerotricity, η οποία ανέλαβε την υλοποίηση των πιλοτικών δραστηριοτήτων του έργου StoRES, δραστηριοποιείται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το 2003 κάνοντας αρχή με ένα ήδη εγκατεστημένο και σε λειτουργία Αιολικό Πάρκο στα όρια της Λευκωσίας.
Στο εν λόγω Πάρκο εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά στην Κύπρο ανεμογεννήτριες της γνωστής για τεχνολογία αιχμής γερμανικής εταιρείας Enercon. Στηριζόμενη στο εξειδικευμένο προσωπικό και τους έμπειρους συνεργάτες της η Aerotricity έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη μεγάλων ξένων εταιρειών όπως του γερμανικού κολοσσού Continental AG (Τμήμα ContiTech), των επίσης γερμανικών εταιρειών Sonnen, SMA και Autarsys με αποτέλεσμα η εταιρεία να αντιπροσωπεύει τις πιο πάνω εταιρείες, στην Κύπρο και στη γύρω περιοχή.