Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box
Το κτίριο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε κατά παραγγελία των ιδιοκτητών, σε οικόπεδο εντός του αστικού ιστού της πόλης του Βόλου. Μεγαλύτερη πρόκληση για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων ώστε να είναι σε πλήρη συμφωνία με το πρότυπο «Passiv Haus», υπήρξε η ασυνήθης μεγάλη σχέση εξωτερικών επιφανειών έναντι των εσωτερικών χώρων ζωτικής διαβίωσης.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Το γεγονός αυτό αποτελεί απαγορευτικού τύπου σχεδιαστική συνθήκη, καθότι συνήθης πρακτική είναι ο περιορισμός των απωλειών να βασίζεται σημαντικά και στον περιορισμό των εξωτερικών επιφανειών.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Η επιθυμία για ένα χαμηλό κτήριο το οποίο να «αγκαλιάζει» τους εξωτερικούς χώρους και να εξασφαλίζει ιδιωτικότητα μέσα στον πυρήνα ενός αστικού ιστού, απέχει πολύ από την πάγια πρακτική σχεδίασης ενός συμπαγούς κτιρίου.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Ταυτόχρονα η ικανότητα απορρόφησης ηλιακής ακτινοβολίας που είναι κρίσιμος παράγοντας για τα παθητικά ηλιακά κέρδη κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, υπήρξε εξ αρχής σημαντικά περιορισμένη.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Η μορφολογία των όμορων κτηρίων αλλά και ο μέτριος έως κακός προσανατολισμός του οικοπέδου δεν προσέφερε πολλές δυνατότητες για παθητική θέρμανση το χειμώνα.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Θερμικός Φάκελος / Mέσες Τιμές

  • Κάθετες επιφάνειες/ Uwall = 0,126 W/(m2K)
  • Οροφές / Uceiling = 0,116 W/(m2K)
  • Δάπεδα / Ufloor = 0,222 W/(m2K)
  • Κουφώματα / Uwindow = 1,019 W/(m2K)
  • Αεροστεγανότητα / Air-tightness n50 = 0,54/h

Ενεργειακές Απαιτήσεις Κτιρίου (σύμφωνα με λογισμικό παθητικών κτηρίων PHPP)

  • Ετήσιες ανάγκες κτηρίου για θέρμανση/ m2 (Heating energy demand)= 11 KWh/m2y
  • Απαιτούμενη ισχύς συστημάτων θέρμανσης / m2 (Heating load) = 13 W/m2
  • Ετήσιες ανάγκες κτηρίου για ψύξη / m2 (Cooling energy demand) = 13 KWh/m2y
  • Απαιτούμενη ισχύς συστημάτων ψύξης / m2 (Cooling load) = 9 W/m2

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Βασικός στόχος, ήταν να μειωθούν οι πιθανές απώλειες σε ένα επίπεδο σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται συνήθως για «παθητικά κτήρια» στην Ελλάδα. Αυτός ήταν ο λόγος που το αρχιτεκτονικό σχέδιο εξαρχής βασίστηκε σε μία μεθοδολογία που ολοκληρωτικά αποκλείει όλες τις πιθανές θερμογέφυρες, οι οποίες κατά συνήθη πρακτική είθισται να «διορθώνονται» με λεπτομερή επανασχεδιασμό των επίμαχων σημείων, στα μετέπειτα μελετητικά στάδια.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light BOX

Επίσης, λήφθηκαν μέτρα ώστε να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η έκθεση των εξωτερικών επιφανειών στο περιβάλλον, με την προσθήκη ενδιάμεσων μη θερμαινόμενων χώρων βοηθητικής χρήσης.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light BOX

Τα επίπεδα θερμομόνωσης αυξήθηκαν μέχρι επίτευξης του ιδανικού επιπέδου οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αποτέλεσμα των ως άνω, ήταν ο σχεδιασμός μιας κατοικίας αποτελούμενης από τέσσερα στατικά αυτόνομα κτίρια, εφαπτόμενα το ένα στο άλλο ως εξής:
Α) Το βασικό κτίριο, περιλαμβάνει τους θερμαινόμενους χώρους και πρακτικά όλους τους εσωτερικούς χώρους καθημερινής χρήσης.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Η κύρια κατοικία, αποτελείται από μια ενιαία σαλονοτραπεζαρία, ένα κυρίως υπνοδωμάτιο με λουτρό, ένα δωμάτιο επισκεπτών και ένα δευτερεύον λουτρό στο ισόγειο. Ο πρώτος όροφος αποτελείται από δύο υπνοδωμάτια και λουτρό, ενώ το υπόγειο αποτελείται από όλα τα μηχανικά συστήματα και ένα εργαστήρι.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Β) Στο νότιο τμήμα της κατοικίας, το οποίο ήδη σκιαζόταν από τα υφιστάμενα γειτονικά κτίρια, τοποθετήθηκε ο δεύτερος κύριος όγκος που αποτελείται από χώρο στάθμευσης και αποθήκη. Η εναπόθεσή του δίπλα στο παθητικό κτίριο – κατοικία συμβάλει στην απόλυτη θερμική θωράκιση των ήδη μονωμένων επιφανειών.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Γ) Στο δυτικό τμήμα, που είναι και η όψη που δέχεται την περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία, τοποθετήθηκε ένας παθητικός ηλιακός χώρος, που παρέχει υβριδικές υπηρεσίες στο κτίριο. Οι γυάλινες επιφάνειες που έχουν τη δυνατότητα να σφραγίζουν το χειμώνα, προσφέρουν θετικό ενεργειακό πρόσημο στην όψη. Παράλληλα ο ηλιακός χώρος σκιάζει και προστατεύει από την ακτινοβολία το καλοκαίρι. Καθ’ όλο το υπολειπόμενο μήκος της δυτικής όψης έχει τοποθετηθεί αυτόματο σύστημα σκίασης.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Δ) Τέλος, στο ανατολικό τμήμα, δημιουργήθηκε ένας εξωτερικός ημιυπαίθριος χώρος, ο οποίος προστατεύει την κυρία είσοδο από τις καιρικές συνθήκες.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Επιπρόσθετα κατά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, υπήρξε μέριμνα ώστε η ολοκληρωμένη λειτουργικότητα να μη δημιουργεί την απαίτηση υλοποίησης προβολικών στοιχείων. Τέλος, λεπτομέρειες συνδέσμων σε κουφώματα και θεμελίωση σχεδιαστήκαν κατάλληλα, ώστε οι ελάχιστες υπολειπόμενες γραμμικές θερμογέφυρες της κατασκευής, να τείνουν σε απόλυτο μηδενισμό. Ο θερμικός φάκελος στο σύνολό του μελετήθηκε βάσει ενός υψηλότερου επιπέδου θερμομόνωσης από αυτό πού χρησιμοποιείται συνήθως στην κλιματική ζώνη του Βόλου.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Με την εισαγωγή και τον υπολογισμό του συνόλου των ως άνω ειδικών χαρακτηριστικών, τα αρχικά φαινομενικά μειονεκτήματα της φτωχής έκθεσης στο ηλιακό φως και της μη ιδανικής κτηριακής γεωμετρίας ισορρόπησαν πλήρως, αποδεικνύοντας έτσι ότι σε κλιματικές ζώνες όπως της Ελλάδας, δεν απαιτείται «θυσία» της αρχιτεκτονικής στο βωμό της ενεργειακής εξοικονόμησης.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Μηχανολογικά Συστήματα

Το μικρό μέγεθος του κτηρίου επιτρέπει την εξαρχής αντιμετώπιση της ενεργειακής απόδοσης ζωτικών χώρων διαβίωσης ως ένα σύνολο, χωρίς τη διάσπαση σε θερμικές ζώνες. Πάραυτα, η εμπειρία έχει αποδείξει πως ακόμα και σε τόσο μικρά κτήρια, μικρές αλλά όχι αμελητέες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις μεταξύ των εσωτερικών χώρων ενδέχεται να παρατηρηθούν.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Παρότι βασική επιδίωξη είναι οι άριστες ενεργειακές επιδόσεις, πάντα κυρίαρχος στόχος είναι η εξύψωση των αισθήσεων άνετης διαβίωσης, που επιβάλλεται να είναι κορυφαία και μοναδική για το χρήστη, περισσότερο ακόμα και από τη μοναδικότητα των ελάχιστων ενεργειακών απαιτήσεων.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Για το λόγο αυτό οι ζωτικοί χώροι διαβίωσης επιλύθηκαν σε τέσσερις συνολικά θερμικές ζώνες, κάθε μία με δυνατότητα ελέγχου θερμοκρασίας, ώστε να δύναται να επιλεγούν και διαφορετικές τελικές θερμοκρασίες σε έκαστο χώρο.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Το σύστημα κεντρικού αερισμού με ανάκτηση ενέργειας που εγκαταστάθηκε, φροντίζει τη διαρκή αντικατάσταση του εσωτερικού αέρα με φρέσκο, εξοικονομώντας ταυτόχρονα σημαντικά ποσά ενέργειας.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Τα πρόσθετα ειδικά χαρακτηριστικά του συστήματος (Bypass, υδραυλικό μεταθερμικό στοιχείο) συντελούν στη διαρκή διατήρηση της θερμικής άνεσης, καθότι επιτρέπουν στο σύστημα εκτός από φρέσκο νωπό αέρα να παρέχει και σημαντικά ποσά θέρμανσης και ψύξης στο κτήριο. Σε έκαστο λουτρό, εγκαταστάθηκε ένα θερμαντικό σώμα 700 θερμίδων (τύπου πετσετοκρεμάστρα) δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο τρεις «θερμικές νησίδες» μέσα στο κτίριο.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Οι εσωτερικές τοιχοποιίες μεταξύ λουτρών και υπνοδωματίων διοχετεύουν στα δωμάτια τα μικρά ποσά ενέργειας που απαιτούνται, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται 2ο C υψηλότερη θερμοκρασία στα λουτρά, μία απαίτηση που επιβάλλεται κατά τα διεθνή πρότυπα θερμικής άνεσης, καθότι οι ενδόθερμες αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια εξάτμισης της υγρασίας, τείνουν να δημιουργούν αίσθηση ψύχους. Το κύκλωμα θερμαίνεται από ένα επίτοιχο λέβητα αερίου που υποστηρίζει και το εγκατεστημένο στο υπόγειο σύστημα αερισμού.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Στο χώρο της κουζίνας, που είναι προστατευμένος από τον ηλιακό χώρο, τα ποσά θερμικής ενέργειας που απελευθερώνονται από συνήθη χρήση υπολογίστηκαν και βρέθηκαν απολύτως επαρκή. Στον χώρο του υπογείου, η θερμική ενέργεια που διαχέεται από τον σταθερό μηχανικό εξοπλισμό είναι επίσης επαρκής.
Για την εξασφάλιση της ψύξης τους θερινούς μήνες, εγκαταστάθηκαν κλιματιστικές μονάδες, μία σε κάθε όροφο.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Επιπρόσθετα, καίρια εγκατάσταση αποτελεί το αυτόματο σύστημα ελέγχου περσίδων σκίασης, που επιτρέπει ή αποτρέπει την είσοδο ηλιακής ακτινοβολίας κατά το δοκούν, χωρίς να εμποδίζει το φυσικό φωτισμό και τη θέα από τους εσωτερικούς χώρους προς το περιβάλλον.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: XG group of engineers, Photo © George Goutzoulias / Light Box

ΖΝΧ (Ζεστό Νερό Χρήσεως)

Η θέρμανση του νερού υποστηρίζεται από τον επίτοιχο λέβητα αερίου και από το ηλιοθερμικό σύστημα. Οι ηλιακοί συλλέκτες είναι τοποθετημένοι στην οροφή του κτιρίου και το δοχείο αδράνειας στο υπόγειο.
Κάτοψη Ισογείου, © XG group of engineers

Κάτοψη 1ου Ορόφου, © XG group of engineers

Βορειοδυτική Όψη, © XG group of engineers

Νοτιοανατολική Όψη, © XG group of engineers

Νοτιοδυτική Όψη, © XG group of engineers

Τομή Β-Β, © XG group of engineers

Διάγραμμα τοποθεσίας (Ελλάδα), © XG group of engineers

Διάγραμμα τοποθεσίας (Βόλος), © XG group of engineers

Διάγραμμα τοποθεσίας (Οικοδομικό τετράγωνο), © XG group of engineers

Διάγραμμα χρωματικών τμημάτων κατοικίας, © XG group of engineers

Διάγραμμα χρωματικών τμημάτων κατοικίας, © XG group of engineers

Διάγραμμα χρωματικών τμημάτων κατοικίας, © XG group of engineers

Διάγραμμα χρωματικών τμημάτων κατοικίας, © XG group of engineers

Λεπτομέρεια τομής εξωτερικού τοίχου, © XG group of engineers

Θερμογέφυρα / Θερμική ροή εξωτερικού τοίχου, © XG group of engineers

Θερμογέφυρα γωνίας εξωτερικού τοίχου με δώμα, © XG group of engineers

Θερμογέφυρα γωνίας εξωτερικού τοίχου με θεμέλιο, © XG group of engineers

Ισόθερμες θερμογέφυρες γωνίας εξωτερικού τοίχου με δώμα, © XG group of engineers

Ισόθερμες θερμογέφυρες γωνίας εξωτερικού τοίχου με θεμέλιο, © XG group of engineers

Επεξηγήσεις Ενεργειακών Απαιτήσεων

Παρακάτω παρέχονται εκτυπώσεις ενεργειακών απαιτήσεων βάσει του λογισμικού υπολογισμού παθητικών κτηρίων PHPP. Η αναγωγή είναι σε ανάγκες θερμικής ενέργειας ανά m2 ζωτικών χώρων διαβίωσης που υπολογίζονται ως μέγεθος σύμφωνα με το Γερμανικό κανονισμό ( WoFlV- Wohnflächenverordnung).
Πρακτικά ως επιφάνεια λογίζεται ότι πατάμε, μπορούμε να στεκόμαστε όρθιοι και έχει κύρια πρακτική χρηστικότητα (όχι σκάλες, αίθρια, χαμηλοί χώροι κτλ.)
Οι ανάγκες σε ενέργεια που αποτυπώνονται στα αποτελέσματα, είναι αυτό που θα χρειαστεί το κτήριο από ενεργητικά μέσα, ανεξαρτήτως τρόπου και πηγής. Όταν δηλαδή κάνουμε χρήση αντλίας θερμότητας με βαθμό απόδοσης π.χ. 4 , η τελική χρήση ενέργειας είναι το ¼.
Τα αρχεία είναι υπολογισμένα με σταθερή θερμοκρασία 20ο C το χειμώνα και 25ο C το καλοκαίρι, καθότι αυτές τις τιμές ορίζει το Ινστιτούτο για πιστοποίηση. Θα βρείτε όμως και το αρχείο PHPP-GR-norm21-26, όπου έχουν τεθεί ζητούμενα τα όρια που ορίζει η Ελληνική νομοθεσία βάσει ΚΕΝΑΚ.  
Ετήσια θερμική ζήτηση, © XG group of engineers

Ψυκτική ζήτηση, © XG group of engineers

Θερμικό φορτίο, © XG group of engineers

Ψυκτικό φορτίο, © XG group of engineers

PHPP-DE-norm20-25, © XG group of engineers

PHPP-GR-norm21-26, © XG group of engineers

Στοιχεία & Συντελεστές Έργου:

Έργο: Παθητικό Σπίτι στη Ν. Ιωνία Βόλου, Τοποθεσία: Βόλος, Ιδιοκτήτες: Κωνσταντίνος Φωτίου – Μαγδαληνή Πρίντεζη, Αρχιτεκτονική Μελέτη: Στέφανος Θωμάς Χατζούλης / XG group of engineers, Στατική Μελέτη: Χριστίνα Γεωργιάδη / XG group of engineers, Building Physics: Στέφανος Θωμάς Χατζούλης / XG group of engineers, Detailing: Στέφανος Θωμάς Χατζούλης / XG group of engineers, Επίβλεψη: XG group of engineers, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευής: XG group of engineers, Συνεργάτες: Μελέτη ΚΕΝΑΚ: Γιάννης Χατζηγεωργίου, Μελέτη Φωτισμού: Χρύσα Διανέλλου / WoodworkLAB – Διανέλλος, Επιπλώσεις: WoodworkLAB – Διανέλλος, Συνολικό Εμβαδό Κτιρίου: 299, 24 m², Χρόνος Μελέτης: 2015, Χρόνος Κατασκευής: 2017, Παρουσίαση κατοικίας από: Στέφανος Θωμάς Χατζούλης / XG group of engineers, Φωτογραφίες: Γιώργος Γκουτζούλιας / Light Box

Προμηθευτές Έργου:

Ψευδοροφές – Χωρίσματα – Επενδύσεις: KNAUF, Κουφώματα: ALUPLAST, Εσωτερικοί Χώροι – Εξοπλισμός: WOODWORKLAB – DIANELLOS, Ηλεκτρισμός – Φωτισμός: ΚΑΥΚΑΣ