Πυρασφάλεια κατασκευών

Πίνακες Πυρανίχνευσης: Εφαρμογές και λειτουργίες σε σύγχρονα κτιριακά έργα

kostal

Tα τελευταία χρόνια, τα συστήματα πυρανίχνευσης έχουν εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό καθώς έχουν προστεθεί και συνεχώς προστίθενται, νέες δυνατότητες και λειτουργικότητες τέτοιες ώστε να μπορούν να ακολουθούν τις νέες ανάγκες και τάσεις της αγοράς ενώ ταυτόχρονα να εναρμονίζονται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς ασφάλειας.

“Αρκετές φορές βέβαια ο κόσμος ασχολείται περισσότερο με τη τάση παρά με τις απαραίτητες κατά το νόμο πιστοποιήσεις και ελέγχους των προϊόντων”.

Η αναγκαιότητα ενός συστήματος πυρανίχνευσης προκύπτει με κυρίαρχο σκοπό τη προστασία της ζωής και έπειτα των υποδομών (κτίρια, εξοπλισμός) ενώ πρέπει να αντιμετωπίζεται στο μέγιστο βαθμό υπευθυνότητας.
Για τη καλύτερη αποτελεσματικότητα στη προστασία της ζωής και των υποδομών, σχεδιάζονται νέα συστήματα που ολοένα περιλαμβάνουν διαδικασίες και σενάρια αυτοματισμών και συγκεκριμένα αυτοματοποίησης ενεργειών, ίσως λέγαμε καλύτερα, ώστε να μειώνεται όσο γίνεται ο ανθρώπινος παράγοντας και τα μοιραία λάθη.

“Ο σχεδιασμός και η κατασκευή συστημάτων πυρανίχνευσης που να μπορούν να ενσωματώνουν τέτοιες λειτουργίες αλλά να προσφέρουν και επιπλέον υποσυστήματα & βοηθητικές διαδικασίες είναι κάτι που η Paradox Hellas A.E. κάνει υπεύθυνα τις τελευταίες δεκαετίες”.

Τα κέντρα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης της Paradox Hellas καλύπτουν όλα τα παραπάνω τόσο σε τεχνολογία Συμβατικών όσο και σε Αναλογικών Διευθυνσιοδοτημένων συστημάτων.
Είναι σημαντικό κατά τη μελέτη να δίνετε η ευελιξία ενσωμάτωσης συμβατικών και addressable συστημάτων μαζί με συστήματα κατάσβεσης σε ένα κεντρικό σημείο διαχείρισης. Επιπλέον, η χρήση και των δύο τεχνολογιών και των αντίστοιχων συσκευών τους επιτυγχάνει καλύτερη διαχείριση προϋπολογισμού στην υλοποίηση των έργων.
Σημαντικό είναι να αναφέρουμε πως επιπλέον συστήματα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) και ελέγχου πρόσβασης (Access Control) μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά σε ένα κεντρικό σύστημα πυρανίχνευσης βελτιώνοντας την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και περιπτώσεις ειδοποίησης και εκκένωσης σε συμβάντα φωτιάς.
Τα προηγμένα Συμβατικά κέντρα Fighter MP/MPR με μοναδική αρχιτεκτονική διασύνδεσης BUS εξυπηρετούν την κατά τόπους εγκατάσταση επέκτασης κεντρικού πίνακα (με ή χωρίς relay εξόδους και επιπλέον τροφοδοτικό) επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση στο κόστος καλωδιώσεων, στο κόστος ανιχνευτών και λοιπών περιφερειακών συσκευών (φαροσειρήνες, call points) και στο χρόνο εγκατάστασης.
Επιπλέον οι έξοδοι relay μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση εισόδων / εξόδων του κτιρίου (access control) ή για την αναφορά fault, alarm, trouble σε άλλο κεντρικό πίνακα ακόμα και addressable τεχνολογίας ενώ η μέγιστη χωρητικότητα του φθάνει στις 72 ζώνες με δυνατότητα σύνδεσης έως και 20 συσκευές ανά ζώνη.
Τα addressable κέντρα της σειράς SmartX υποστηρίζουν 127 συσκευές στο 1 loop χωρητικότητας του πίνακα ενώ διαθέτουν και 2 συμβατικές ζώνες με δυνατότητα σύνδεσης έως και 20 συσκευές ανά ζώνη.

“Έτσι κατά το σχεδιασμό του συστήματος πυρανίχνευσης ο μελετητής μπορεί να συμπεριλάβει σημεία και χώρους όπου δεν απαιτείται σημειακή αναγνώριση και να χρησιμοποιήσει χαμηλότερου κόστους συμβατικές συσκευές με σημαντική εξοικονόμηση κόστους”.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των addressable κέντρων πυρανίχνευσης στις σύγχρονες κτιριακές υποδομές είναι η δυνατότητα προγραμματισμού σεναρίων ημέρας / νύκτας όπου ανιχνευτές multi-function (καπνού, θερμότητας), μπορούν να γυρίζουν από τη μία λειτουργία στην άλλη αλλά επίσης να ρυθμίζονται και τα επίπεδα ευαισθησίας για κάθε διαφορετικό προγραμματιζόμενο σενάριο.
Γενικά όμως, σε όλα τα διαθέσιμα προϊόντα της Paradox Hellas A.E. που είναι σχεδιασμένα ώστε να καλύπτουν τις πιο σύγχρονες απαιτήσεις η ευελιξία και καινοτομία έρχεται από το σχεδιασμό και τη διάθεση του ειδικά σχεδιασμένου TCP-IP module, διαφορετικό για κάθε πίνακα συμβατικής ή addressable τεχνολογίας.

“Το συγκεκριμένο module επιτρέπει στους πίνακες πυρανίχνευσης να συνδεθούν στο τοπικό δίκτυο κάθε χώρου ώστε δικτυακά (LAN, WAN), να δύναται η επίβλεψη και κεντρική διαχείριση του εκάστοτε κεντρικού πίνακα”.

Πλέον των TCP-IP modules η Paradox Hellas έχει σχεδιάσει ένα λογισμικό κεντρικής διαχείρισης, προγραμματισμού και επίβλεψης όλων των διαθέσιμων, από την εταιρεία,  κεντρικών πινάκων πυρανίχνευσης (SmartView).
  • Εύκολος και γρήγορος προγραμματισμός πινάκων.
  • Απομακρυσμένος έλεγχος και επίβλεψη.
  • Άμεση ενημέρωση προβλήματος.
  • Λήψη και τήρηση αρχείου συμβάντων.
  • Δυνατότητα εισαγωγής κατόψεων – τοποθέτηση ανιχνευτών και λοιπών περιφερειακών συσκευών.
  • Ενοποίηση με σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) για την οπτική επιβεβαίωση συμβάντων συναγερμού φωτιάς.
Σε συνδυασμό με οποιοδήποτε καταγραφικό και κάμερες που μπορεί να είναι εγκατεστημένα σε ένα χώρο, το λογισμικό δίνει μία μοναδική λειτουργία επιβεβαίωσης συναγερμού αλλά ταυτόχρονα δίνει στο χρήστη του λογισμικού τη δυνατότητα, γρήγορα να αξιολογήσει  την ακεραιότητα των εξόδων διαφυγής και να οδηγήσει σωστά στο κόσμο σε ασφαλή σημείο.

“Η χρήση του SmartView όσον αφορά την ενοποίηση με τις κάμερες και τα καταγραφικά δεν ακυρώνει τη χρήση άλλων λογισμικών των καμερών και των καταγραφικών”.

Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί δύο διαφορετικά λογισμικά για αυτή τη δουλειά αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ψυχραιμία και ο χρόνος απόκρισης αυτού.

“Για αυτό το λόγο κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε πως στις σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, απαιτούνται “smart” λύσεις”.

Όμως στο κλάδο της πυρανίχνευσης δεν υπάρχουν “gadgets”. Υπάρχει μόνο η σωστή πληροφορία η οποία επεξεργάζεται από κέντρα πυρανίχνευσης με πιστοποιημένες διαδικασίες και διοχετεύεται άμεσα στους χρήστες για τις αντίστοιχες άμεσες επεμβάσεις.
Εκτός βέβαια από τα καινοτόμα χαρακτηριστικά των προϊόντων που η Paradox Hellas παρέχει, μεγάλη βαρύτητα δίνεται και στο θέμα της τεχνικής υποστήριξης τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο αντιμετώπισης και επίλυσης θεμάτων που προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες κάθε εγκατάστασης.

“Η υποστήριξη των προϊόντων είναι εξίσου, αν όχι περισσότερο, σοβαρή υπόθεση τόσο πριν, κατά τη διάρκεια όσο και μετά την εγκατάσταση του συστήματος”.

Η Paradox Hellas είναι περήφανη για το επίπεδο τεχνικής υποστήριξης, και σε ποσότητα αλλά κυρίως σε ποιότητα, που προσφέρει στους συνεργάτες της όλα τα χρόνια δραστηριοποίησής της στην Ελληνική και Διεθνή αγορά.
Άρθρο του Αντώνη Γιαννόπουλου | Product Manager | BEng Electrical & Electronics Engineering στην εταιρεία PARADOX HELLAS A.E.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Πίνακες Πυρανίχνευσης: Εφαρμογές και λειτουργίες σε σύγχρονα κτιριακά έργα

Tα τελευταία χρόνια, τα συστήματα πυρανίχνευσης έχουν εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό καθώς έχουν προστεθεί και συνεχώς προστίθενται, νέες δυνατότητες και λειτουργικότητες τέτοιες ώστε να...

Αναγκαιότητα η υιοθέτηση σύγχρονων προτύπων ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας

Η Ελλάδα για μία τριακονταετία βασιζόταν για την ασφάλεια του πολίτη σε περιπτώσεις φωτιάς επί κτιρίων στο Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 71/1988 καθώς και σε...

Οι αλλαγές στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με βάση τον νέο ελληνικό κανονισμό πυροπροστασίας των κτιρίων

Η Sto για πάνω από έξι δεκαετίες ασχολείται με την εξωτερική θερμομόνωση και είναι ο παγκόσμιος ηγέτης και το σημείο αναφοράς της παγκόσμιας αγοράς...

MOBIAK: Μια ανερχόμενη δύναμη στα συστήματα κατάσβεσης και πυροπροστασίας παγκοσμίως

Σαράντα δύο χρόνια είναι παραπάνω από αρκετά για να αποκτήσεις οργάνωση, εμπειρία, μέγεθος και κυρίως να δημιουργήσεις μια ομάδα συνεργατών με ικανότητες, κουλτούρα εξυπηρέτησης...

Ο ρόλος των συστημάτων αυτοματισμού στη διαχείριση ενέργειας των ξενοδοχείων

Η ιδέα ενός έξυπνου ξενοδοχείου είναι ένα από τα πιο σημαντικά “trends” στον τομέα της φιλοξενίας σήμερα. Στη νέα ξενοδοχειακή εποχή που η εμπειρία...