Αρχιτεκτονική Μελέτη: ARMON Choros Architektonikis, Photo © Χρίστος Παπαντωνίου
Στη μελέτη για το Ολυμπιακό Μέγαρο και Πάρκο, αναζητήθηκε εκείνη η αρχιτεκτονική σύνθεση που να εκφράσει με τον πληρέστερο τρόπο την σημασία της Ολυμπιακής Κίνησης. Επισημάνθηκαν οι ακόλουθες τρεις βασικές παράμετροι, που στην πορεία αποτέλεσαν το πλαίσιο της πρότασης:
Αρχιτεκτονική Μελέτη: ARMON Choros Architektonikis, Photo © Χρίστος Παπαντωνίου

Αρχιτεκτονική Μελέτη: ARMON Choros Architektonikis, Photo © Χρίστος Παπαντωνίου

Αρχιτεκτονική Μελέτη: ARMON Choros Architektonikis, Photo © Χρίστος Παπαντωνίου

 • Η Οικουμενική διάσταση της καλλιέργειας και διάδοσης του αρχαίου πνεύματος του Ολυμπισμού με έννοιες όπως η συναδέλφωση, η ευγενής άμιλλα και η παγκόσμια ειρήνη.
 • Η Ιστορική διάσταση της διαφύλαξης και αναβίωσης του πανάρχαιου θεσμού.
 • Η Αθλητική διάσταση της προώθησης της ταυτόσημης άσκησης Σώματος και Πνεύματος ως ουσιαστικής ανθρώπινης δραστηριότητας.
Θεωρήθηκε ότι τα περάσματα από το Ένα στο Σύνολο και από το Αρχαίο στο Σύγχρονο μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα από αρχιτεκτονικές μεταβάσεις που να αναπτύσσονται στο χώρο και να μεταφραστούν, μέσω ενδιάμεσων κενών, στη διάρθρωση του κτιρίου σε Κάτοψη και στο διάλογο του με το έδαφος σε Τομή αντίστοιχα.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: ARMON Choros Architektonikis, Photo © Χρίστος Παπαντωνίου

Αρχιτεκτονική Μελέτη: ARMON Choros Architektonikis, Photo © Χρίστος Παπαντωνίου

Αρχιτεκτονική Μελέτη: ARMON Choros Architektonikis, Photo © Χρίστος Παπαντωνίου

Η συνταύτιση Σώματος και Πνεύματος παραλληλίστηκε με τη συνταύτιση κτιστού και ά-κτιστου, κτιρίου και πάρκου, στο επίπεδο του Χωροταξικού. Στην Κάτοψη, η αναζήτηση μιας διάταξης που να εκφράσει την παράμετρο της Οικουμενικότητας, οδήγησε στην εικόνα του αρχαίου σταδίου.
Το κτίριο αναπτύσσεται περιμετρικά ενός κεντρικού κενού, το οποίο ανοίγεται προς την πόλη καλώντας το «έξω» να εισχωρήσει και αφήνοντας το «μέσα» να θεαθεί.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: ARMON Choros Architektonikis, Photo © Χρίστος Παπαντωνίου

Αρχιτεκτονική Μελέτη: ARMON Choros Architektonikis, Photo © Χρίστος Παπαντωνίου

Στην Τομή, το πέρασμα από το Αρχαίο στο Σύγχρονο υλοποιείται με την ανύψωση του κτιρίου και τη δημιουργία ισόγειου κενού, όπου η διαδρομή αποκτά σημασία μουσειακού χώρου για την αρχαία και την σύγχρονη ιστορία του θεσμού.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: ARMON Choros Architektonikis, Photo © Χρίστος Παπαντωνίου

Αρχιτεκτονική Μελέτη: ARMON Choros Architektonikis, Photo © Χρίστος Παπαντωνίου

Στο Χωροταξικό, το κτίριο δεν παρατίθεται στο πάρκο ούτε το αντίστροφο. Αρχικά το κτιστό εισχωρεί κεντρικά στον αδόμητο χώρο του γηπέδου αφήνοντας το ά-κτιστο να το περιβάλλει, ενώ στη συνέχεια το ά-κτιστο εισχωρεί κεντρικά στο κτιστό και διατρυπώντας το, ενσωματώνεται.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: ARMON Choros Architektonikis, Photo © Χρίστος Παπαντωνίου

Αρχιτεκτονική Μελέτη: ARMON Choros Architektonikis, Photo © Χρίστος Παπαντωνίου

Η αλληλοδιείσδυση και ισότιμη συνύπαρξη κτιστού και ά-κτιστου, κτιρίου και πάρκου, ταυτίζεται με την ανάγκη συνύπαρξης υλικού και πνευματικού, άθλησης Σώματος και Πνεύματος.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: ARMON Choros Architektonikis, Photo © Χρίστος Παπαντωνίου

Αρχιτεκτονική Μελέτη: ARMON Choros Architektonikis, Photo © Χρίστος Παπαντωνίου

Το κεντρικό κενό, ένας εκτενής χώρος συνάθροισης, αναπτύσσεται διαδοχικά από το πάρκο διαμέσου του σκιερού αίθριου στο χώρο εισόδου και εν συνεχεία διαμέσου της αίθουσας πολλαπλών ξανά στο πάρκο.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: ARMON Choros Architektonikis, Photo © Χρίστος Παπαντωνίου

Η κίνηση στα γραφεία γίνεται εξωτερικά έτσι ώστε οι χώροι να στοιχίζονται εκατέρωθεν των αίθριων, ως θεατές αναμεταξύ τους καθώς και των γεγονότων που παίρνουν μέρος σε αυτά.
Ιδεογράμματα, © ARMON Choros Architektonikis

Διαγράμματα, © ARMON Choros Architektonikis

Χωροταξικό, © ARMON Choros Architektonikis

Κάτοψη Ισογείου, © ARMON Choros Architektonikis

Κάτοψη 1ου Ορόφου, © ARMON Choros Architektonikis

Κάτοψη 2ου Ορόφου, © ARMON Choros Architektonikis

Κάτοψη Δώματος, © ARMON Choros Architektonikis

Κατα Μήκος Τομή διαμέσου των διαδρόμων / Νοτιοανατολική Όψη, © ARMON Choros Architektonikis

Κατα Μήκος Τομή διαμέσου των αιθρίων / Βορειοδυτική Όψη, © ARMON Choros Architektonikis

Βορειοανατολική Όψη / Νοτιοδυτική όψη, © ARMON Choros Architektonikis

Εγκάρσια Τομή διαμέσου Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων / Εγκάρσια Τομή διαμέσου Εισόδου Υποδοχής, © ARMON Choros Architektonikis

Εγκάρσια Τομή διαμέσου του κλιμακοστασίου / Εγκάρσια Τομή διαμέσου του αιθρίου, © ARMON Choros Architektonikis

Λεπτομέρειες Γραφείων, © ARMON Choros Architektonikis

Λεπτομέρειες, © ARMON Choros Architektonikis

Συντελεστές Έργου: 

Έργο: Γραφεία της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και των Εθνικών Ομοσπονδιών των Αθλημάτων, Τοποθεσία: Λευκωσία – Κύπρος, Αρχιτεκτονικό Γραφείο: ARMON Choros Architektonikis, Αρχιτέκτονες: Ελευθερία Σεργίδου – Βασίλης Πασιουρτίδης, Πολιτικοί Μηχανικοί: Νίκος Καλαθάς – Γιώργος Δημητριάδης, Ηλεκτρομηχανολόγοι: Γιάννος Ζεμπύλας, Κυριάκος Ιωαννίδης, Εμβαδόν οικοπέδου: 8,677 τ.μ., Εμβαδόν καλυμμένων χώρων: 10,604 τ.μ., Έτος Μελέτης: 2003, Έτος Κατασκευής: 2006, Κατασκευαστικό Κόστος: € 10,107,990.00, Κείμενο Παρουσίασης: ARMON Choros Architektonikis, Φωτογράφος: Χρίστος Παπαντωνίου

Χρονικό: 

 • Δεκέμβριος 1998: Προκήρυξη Παγκύπριου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού
 • Ιούνιος 1999: Α΄ Βραβείο Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού 
 • Φεβρουάριος 2000: Ανάθεση Έργου 
 • Οκτώβριος 2003: Έναρξη Εκτέλεσης Οικοδομικών Εργασιών
 • Ιούλιος 2006: Αποπεράτωση Έργου 

Κτιριολογικό:

 • Γραφεία Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής
 • Γραφεία Ομοσπονδιών Αθλημάτων (εκτός του Ποδοσφαίρου)
 • Ολυμπιακό Πάρκο
 • Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων
 • Αποθήκες
 • Χώροι Στάθμευσης

Πολεοδομικά Δεδομένα: 

Γήπεδο: Μέρος κρατικής γης που παραχωρήθηκε με σύμβαση μίσθωσης στην ΚΟΕ.
Ζώνη: Οικιστική (έκδοση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου).
Ανώτατο Ποσοστό Κάλυψης: 0.50:1
Ανώτατος Συντελεστής Δόμησης: 1.00:1 (περιορίζεται στο 70% του επιτρεπόμενου).
Ανώτατος Αριθμός Ορόφων:  3
Ανώτατο Επιτρεπόμενο Ύψος: 11.30 μέτρα
Αντισταθμιστικά Μέτρα: Βελτίωση μέρους του οδικού δικτύου που εφάπτεται βορείως του τεμαχίου και διαμόρφωση των παραχωρούμενων δημόσιων χώρων σε σχέση με τον ελεύθερο χώρο του τεμαχίου.

Στοιχεία Έργου: 

Συνολική Έκταση Γης: 8,677 τ.μ.
Διαμορφώσεις (Πάρκο): 8,015 τ.μ. (εκ των οποίων τα 2,367 τ.μ. είναι ημιυπαίθριος ή σκιασμένος χώρος).
Καλυμμένοι και Σκιασμένοι Χώροι: 10,604 τ.μ.
Ακάλυπτοι Χώροι: 5,843 τ.μ.
Κόστος Ανέγερσης: Λ.Κ. £ 5,915,943.59  (€ 10,107,990.00).

Υλικά: 

Φέρων Οργανισμός: Οπλισμένο σκυρόδεμα, αντισεισμικά συστήματα παθητικής απορρόφησης ενέργειας (scissor jack – dampers), χαλύβδινες δομικές κατασκευές.
Τοιχοποϊίες: Εμφανές μπετόν, εμφανείς τσιμεντόλιθοι, συστήματα ξηράς δόμησης (όπως γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες), ξύλινα πανέλλα, υαλλοπίνακες frameless, λυόμενα χωρίσματα.
Δάπεδα: Σκυρόδεμα, λευκό μάρμαρο, συμπαγές ξύλο, συνθετική επιφάνεια στίβου, συνθετικά μάρμαρα, βιομηχανικές σχάρες, συμπιεσμένο χώμα.
Επενδύσεις: Ξύλινα ακουστικά πλακίδια, συνθετικά μάρμαρα.
Ψευδοροφές: Ακουστικά πλακίδια, ξύλινα ακουστικά πλακίδια, συμπαγές ξύλο, γυψοσανίδες.
Διάφορα: Κουφώματα αλουμινίου semi structural και υαλλοπίνακες frameless, υαλλοστάσια και οροφές Spider Glass, ξύλινα πανέλλα και κουφώματα όψης, κινητοί ακουστικοί διαχωριστικοί τοίχοι (movable walls), συστήματα σκίασης (ηλεκτροκίνητα και σταθερά στις όψεις και στην οροφή του σκιερού αιθρίου), βιομηχανικές σχάρες όψης, μεταλλική επένδυση όψης (VM-ZINC), μεταλλική στέγαση (KAL-ZIP).

Σχόλια

σχόλια

scavolini
kostal