Κατασκευή: QPROJECT, Photo: QPROJECT

Το έργο αφορά την ανακαίνιση μονοκατοικίας στην περιοχή της Βάρης, από την εταιρεία QPROJECT.

Κατασκευή: QPROJECT, Photo: QPROJECT

Κατασκευή: QPROJECT, Photo: QPROJECT

Κατασκευή: QPROJECT, Photo: QPROJECT

Κατασκευή: QPROJECT, Photo: QPROJECT

Κατασκευή: QPROJECT, Photo: QPROJECT

Κατασκευή: QPROJECT, Photo: QPROJECT

Η πολυπλοκότητα της κατασκευής του κτιρίου σε συνάρτηση με το σύντομο χρονικό διάστημα εκπόνησης της ανακαίνισης, διατήρησαν το βαθμό δυσκολίας του έργου σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκειά του.
Κατασκευή: QPROJECT, Photo: QPROJECT

Κατασκευή: QPROJECT, Photo: QPROJECT

Κατασκευή: QPROJECT, Photo: QPROJECT

Κατασκευή: QPROJECT, Photo: QPROJECT

Πρόκειται για μια premium κατασκευή από την ολική ανακαίνιση όλων των WC, των χρωματισμούς, των δαπέδων και οροφών, της κουζίνας και του γενικού φωτισμού, την πισίνα κ.λπ. μέχρι και την τελική επίπλωσή της από γνωστούς ιταλικούς οίκους.
Κατασκευή: QPROJECT, Photo: QPROJECT

Κατασκευή: QPROJECT, Photo: QPROJECT

Κατασκευή: QPROJECT, Photo: QPROJECT

Κατασκευή: QPROJECT, Photo: QPROJECT

Στοιχεία & Συντελεστές έργου:

Κατηγορία έργου: Μονοκατοικία, Τοποθεσία: Βάρη Αττικής – Ελλάδα, Πελάτης: «Ιδιώτης», Κατασκευή έργου: QPROJECT, Έτος Υλοποίησης: 2017, Κείμενο Παρουσίασης & Φωτογραφίες: QPROJECT

English description: Residence renovation in Vari, Attica, Greece, constructed by QPROJECT

QPROJECT completed the renovation of a residence in Vari. The complexity of the building, as well as the short construction period, preserved the degree of difficulty of the project at high levels throughout its duration.
Construction: QPROJECT, Photo: QPROJECT

Construction: QPROJECT, Photo: QPROJECT

Construction: QPROJECT, Photo: QPROJECT

Construction: QPROJECT, Photo: QPROJECT

Construction: QPROJECT, Photo: QPROJECT

Construction: QPROJECT, Photo: QPROJECT

It is a premium construction based on the total renovation of all WCs, wall painting, floors and ceilings, kitchen and general lighting, swimming pool etc, as well as the final furnishing by well-known Italian brands.
Construction: QPROJECT, Photo: QPROJECT

Construction: QPROJECT, Photo: QPROJECT

Facts & Credits:

Project type: Residence, Location: Vari – Attica – Athens, Operator: Private, Construction: QPROJECT, Year of completion: 2017, Text description & Photographs: QPROJECT