Άρθρο του Νίκου Πελαδαρινού – Ηλεκτρονικός Εκπαιδευτικός Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ. Σ.Ε.ΛΕ.Τ.Ε. / Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΚΝΧ – (Κέντρο εκπαίδευσης και πιστοποίησης ΚΝΧ Τεχνική Εκπαιδευτική)

Καλώδιο BUS – Τo καλώδιο Bus συνδέει όλες τις συσκευές bus μεταξύ τους. Τις τροφοδοτεί με ρεύμα ικανό για τις περισσότερες εφαρμογές ΚΝΧ. Επιπλέον μεταφέρει τα σήματα επικοινωνίας μεταξύ τους, με θωράκιση απέναντι σε εξωτερικούς θορύβους ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και εξασφαλίζει επικοινωνία γρήγορη και αξιόπιστη σε μεγάλες αποστάσεις.

Αντέχει σε εξωτερικές συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας αρκεί να καλύπτεται από απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.

Μήκη καλωδίων – αποστάσεις

To μέγιστο συνολικό μήκος του καλωδίου bus με τις διάφορες διακλαδώσεις, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση είναι τα 1000 μέτρα. Eνώ η μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο συσκευών, με το τροφοδοτικό ανάμεσα ανέρχεται στα 700 μέτρα.

Για μεγαλύτερα μήκη καλωδίων ή για να καλύψουμε μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των συσκευών ΚΝΧ Bus μπορούμε να χρησιμοποιοήσουμε επαναλήπτες γραμμής.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΜΗΚΟΣ

(σε m)

Τροφοδοτικό – συνδρομητής.

350

Συνδρομητής – συνδρομητής.

700

Συνολικό μήκος γραμμής.

1000

Πίνακας 1. Μέγιστες αποστάσεις συσκευών Bus και μήκη καλωδίων.

Τοπολογία Bus με συνολικά μήκη καλωδιώσεων

Η Ζεύξη του τροφοδοτικού στο bus

Το τροφοδοτικό DC, τροφοδοτεί με τη γραμμή bus με τάση 30Volts DC περίπου, μέσω πηνίου-choke.

Για τη DC τάση το πηνίο παρουσιάζει αμελητέα αντίσταση. Αρα η DC τάση των 30Volts DC διοχετεύεται στο καλώδιο bus. Από την άλλη πλευρά η πληροφορία που μεταφέρεται μέσα από το καλώδιο bus, η οποία σημειωτέον είναι τάση AC/εναλλασσόμενη, δεν επηρεάζεται από το τροφοδοτικό, αφού για αυτήν την AC τάση το πηνίο παρουσιάζει υψηλή αντίσταση.

Η Σύνδεση των συσκευών και του πίνακα

Οι συνδέσεις μεταξύ των συσκευών γίνονται με το πράσινο καλώδιο και την μοναδική κλέμα bus. Με την συγκεκριμένη κλέμα KNX Bus, όπως φαίνεται και στο διπλανό σχήμα, εξασφαλίζουμε δύο πράγματα:

  • πρώτα την σύνδεση οποιασδήποτε συσκευής bus με σωστή πολικότητα (+/-) και δεύτερον,
  • μπορούμε να διακλαδίσουμε την γραμμή μας με άλλες τέσσερα ζεύγη καλωδίων ή αλλιώς άλλες τέσσσερις συνδέσεις.

Όλες οι συσκευές bus συνδέονται με το Bus μέσω τέτοιας κλέμας.

Τα σύρματα πιέζονται μέσα και κλειδώνουν χωρίς σφύξιμο με κατσαβίδι ή άλλο εργαλείο.

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε το πράσινο καλώδιο bus μέσα από τον τοίχο σε κουτί, με την κλέμα έτοιμη να συνδέσει την συσκευή Bus, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει την γραμμή bus προς το υπόλοιπο δίκτυο. Στη διπλανή εικόνα, η BCU έχει συνδεθεί με την κλέμα και έχει στερεωθεί στον τοίχο έτοιμη να προγραμματιστεί.

Κουτί εντοιχισμένο για συσκευή Bus με το κλεμά ΚΝΧ Bus                     Η BCU στην θέση της στο κουτί

Από κάτω διακρίνεται το λειτουργικό μέρος μιας συνδεδεμένης συσκευή Bus μπροστά από την BCU της. Φαίνεται η πρώτη σειρά μπουτόν. Τα κουτιά διακλάδωσης και οι ηλεκτρολογικοί πίνακες που χρησιμοποιούνται στις έξυπνες εγκαταστάσεις είναι τα κλασσικά των συνηθισμένων συμβατικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων απλά σε μεγαλύτερο μέγεθος για να περιέξουν και τα έξυπνα KNX Bus υλικά. 

 

 

 

Εικόνα 1 – Όδευση καλωδίων ισχύος και bus στους τοίχους

 

 

 

 

 

Εικόνα 2 –  Καλωδίωση προς τον Κεντρικό πίνακα με το πράσινο καλώδιο Bus και τα καλώδια ισχύος που θα τροφοδοτήσουν τα φορτία της εγκατάστασης

 

 

 

 

 

Εικόνα 3 –  Έτοιμος ηλεκτρολογικός πίνακας με τα υλικά KNX.

Έτσι λοιπόν υλοποιείται μια οποιαδήποτε τοπολογία Bus με γραμμές, τροφοδοτικά, και συσκευέςόπως σχηματικά έχουμε δει σε προηγούμενες αναφορές.

Σχηματική εγκατάσταση KNX Bus με 12 γραμμές με τα τροφοδοτικά –power supply και τους προσαρμοστές γραμμών-line couplers. (ΑΒΒ)

Συνδεσμολογίες βασικών bus συσκευών

1. Συνδεσμολογία τετραπλού ενεργοποιητή – actuator σε 3 φάσεις.

2. Συνδεσμολογία ενεργοποιητή – διακόπτη / dimmer γενικής χρήσης.

Όπου L είναι η φάση και N ο ουδέτερος του δικτύου, Κ ή Φ είναι τα φορτία (λάμπες ρολλά κ.λ.π).