Μελέτη & Κατασκευή: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Δημήτρης Κλεάνθης

Ο υπό μελέτη χώρος (συνολικού εμβαδού 280 τ.μ.), εντοπίζεται σε τυπικό κτίριο γραφείων επί της Λεωφόρου Κηφισίας, στην περιοχή του Νέου Ψυχικού. Βασικό ζητούμενο αποτέλεσε ο επαναπροσδιορισμός τόσο της λειτουργικής δομής, όσο και της αισθητικής των χώρων, με στόχο τον σχεδιασμό ενός συνόλου, ικανού να καλύψει τις ανάγκες του νέου χρήστη.

Αναφορικά με την λειτουργικότητα, η χωρική οργάνωση των χρήσεων επαναπροσδιορίζεται – με σκοπό να εξυπηρετηθεί ο νέος χαρακτήρας των γραφείων – με ενοποίηση χώρων υποδοχής και εργασίας και δημιουργία των απαραίτητων κλειστών χώρων συνεδριάσεων και μετόχων – στελεχών.

“Προς την κατεύθυνση αυτή, ένας άξονας κίνησης που διατρέχει όλο το γραφείο, προσκαλεί τον επισκέπτη να περιηγηθεί στο χώρο”.

Αρχικά συναντούμε την υποδοχή, έπειτα τον χώρο εργασίας – με τη λογική της open plan κάτοψης – και παράλληλα αναπτύσσονται οι κλειστοί χώροι, τα διευθυντικά γραφεία, τα γραφεία στελεχών και οι χώροι συναντήσεων – συνεδριάσεων.
Μελέτη & Κατασκευή: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Δημήτρης Κλεάνθης

“Οι υγροί και βοηθητικοί χώροι τοποθετούνται στο βάθος και εξυπηρετούν χρήστες και επισκέπτες”.

Πρωτεύων στόχος κατά τον σχεδιασμό ήταν η δημιουργία χώρων με υψηλή αισθητική και ποιότητα που αυξάνουν την παραγωγικότητα και βελτιώνουν την παραμονή του χρήστη σε αυτούς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα υλικά, τους φωτισμούς και την επιλογή των επίπλων.

“Για τον χώρο της υποδοχής σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ένα μεγάλο έπιπλο με ευκρινή την ταυτότητα της εταιρείας”.

Μελέτη & Κατασκευή: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Δημήτρης Κλεάνθης

Στο χώρο εργασίας, έπιπλα σε λιτές γεωμετρίες, δάπεδα σε ουδέτερα χρώματα, πράσινα στοιχεία και διάτρητες μεταλλικές κατασκευές, με αναφορές στα προϊόντα της εταιρίας, συνθέτουν ένα ροϊκό σύνολο και ταυτόχρονα μία επιμερισμένη ενότητα ανάλογα με τις απαιτήσεις των χρηστών.
Στους χώρους αναμονής και συνεδριάσεων, έντονα χρώματα αναπτύσσονται σε κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες, με τη μορφή βινυλλικών πλακιδίων και αυτοκόλλητων γεωμετρικών motifs, υπογραμμίζοντας την εταιρική ταυτότητα και προσδίδοντας χαρακτήρα.

“Τυφλά ή κρυστάλλινα διαχωριστικά, τοποθετούνται ανάλογα με τις απαιτήσεις των εργαζομένων, σε απομόνωση και ιδιωτικότητα”.

Μελέτη & Κατασκευή: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Δημήτρης Κλεάνθης

“Στον χώρο της τραπεζαρίας, σημείο ξεκούρασης και χαλάρωσης του προσωπικού, κυριαρχούν τα γήινα χρώματα που προσφέρουν την απαραίτητη ηρεμία”.

Σημαντικές, ωστόσο, είναι και οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν προς την κατεύθυνση της ενεργειακής αναβάθμισης με την μετατροπή του χώρου σε “έξυπνο χώρο”.
Στοιχεία όπως νέα κουφώματα, access control, συναγερμός, παγίδες στα εξωτερικά ανοίγματα, νέα φωτιστικά σώματα, μειώνουν τις ενεργειακές απώλειες και βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση και κατανάλωση του χώρου.
Καθαρές φόρμες, ποιοτικός φωτισμός, υλικά υψηλής αισθητικής και έξυπνες ηλεκτρομηχανολογικές παροχές, συνθέτουν το περιβάλλον ενός πολυτελούς χώρου εργασίας, όπως ήταν το ζητούμενο και από τον ιδιοκτήτη του χώρου εξαρχής.
Μελέτη & Κατασκευή: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Δημήτρης Κλεάνθης

Στοιχεία & Συντελεστές έργου:

Τίτλος έργου: Γραφεία εταιρείας ΚΟΝΒΑ, Τύπος έργου: Ανακαίνιση, Τοποθεσία: Νέο Ψυχικό Αθήνα  Ελλάδα, Μελέτη & Κατασκευή: A+M architecture plus mechanical engineering, Έκταση: 280 m², Κείμενο Παρουσίασης: A+M architecture plus mechanical engineering, Φωτογραφίες: Δημήτρης Κλεάνθης

Προμηθευτές:

Έπιπλα: STATUS OFFICE, Ηλεκτρολογικό / Διακοπτικό υλικό  Φωτισμός: LUMINART Α.Ε., Κλιματισμός: DAIKIN, Τεχνητή φύτευση: SPACE GREEN, Δάπεδα: ASSET OFFICE INTERIORS, Γυάλινα διαχωριστικά συστήματα: ALDECO

English description: A+M architecture plus mechanical engineering redesigned KONBA offices in ​​Neo Psychiko, Athens, Greece, combining high aesthetics and quality characteristics, increasing productivity and improving the user’s experience.

Τhe area under study (total area of 280 sq.m.) is located in a typical office building at Kifissias Avenue, ​​Neo Psychiko. The primary goal was the study of the space so as to meet the needs of the new user by redefining both functional and aesthetic structures.
Design & Construction: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Dimitris Kleanthis

Regarding functionality, spatial sequence is revisited – in order to serve the new character of the offices – by uniting reception and work areas and separate them destinctively from the necessary closed meeting spaces and executive offices.
Towards this direction, a central axis that runs through the entire office as a spine invites the visitor to wonder around the site. In terms of spatial continuity, at first, one can find the reception, then the open plan workplace and surrounding the above closed spaces such as management / executives’ offices and meeting areas.
Design & Construction: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Dimitris Kleanthis

“Auxiliary uses are placed in the back so as to serve permanent users and visitors”.

The main goal of the design was the creation of spaces that combine high aesthetics and quality characteristics, increase productivity and improve the user’s experience.
Design & Construction: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Dimitris Kleanthis

“Special emphasis was given on elements such as materiality, lighting and furniture selection”.

All elements are designed / selected so as to reflect the company’s ideals: a reception desk with the company‘s logo, austere geometrical furniture, neutral colored floors, artificial plantation and perforated metal constructions that refer to the company’s products.
Design & Construction: A+M architecture plus mechanical engineering, Photo © Dimitris Kleanthis

Drywall or crystal partitions compose an ensemble at its whole or separate different areas according to users’ requirements in privacy and isolation. Waiting and meeting areas are enhanced with bright colors, vivid adhesive geometric motifs and derorative vinyl tiles on vertical and horizontal surfaces.
Plan, © A+M architecture plus mechanical engineering

“In the eating areas earthy colors contribute to the necessary calmness and relaxation”.

Last but not least, special work was carried out in the direction of energy upgrading with the transformation of the space into a «smart place«. Aluminum frames, access control, internal alarms, window traps and lighting fixtures reduce energy loss, improve building efficiency and conduce to space’s energy consumption.
Austere geometry, quality lighting, high quality materials and smart electromechanical facilities compose the environment of a luxurious workplace as was the clients’ request from the beginning.
Axonometric, © A+M architecture plus mechanical engineering

Facts & Credits:

Project Title: KONBA Company Offices, Project Type: Renovation, Location: Neo Psychiko – Athens – Greece, Design & Construction: A+M architecture plus mechanical engineering, Area: 280 sq.m, Text Description: A+M architecture plus mechanical engineering, Photography: Dimitris Kleanthis

Suppliers:

Furniture: STATUS OFFICE, Electrical supplies – Lighting – Switches: LUMINART SA, Air Conditioning systems: DAIKIN, Artificial Planting: SPACE GREEN, Floors: ASSET OFFICE INTERIORS, Glass partition systems: ALDECO