Αρχιτεκτονική Μελέτη: Αριστείδης Ντάλας, Τρισδιάστατη Απεικόνιση: Fiore Architects

Η γεωμετρία του οικοπέδου με το σφηνοειδές σχήμα και την έντονη κλίση αποτέλεσε εφαλτήριο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Παράλληλα, η διαχείριση του οικοπέδου με τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται ο διαχωρισμός των δωματίων, η ιδιωτικότητα και η πρόσβαση στην θέα, αποτέλεσε βασικό προβληματισμό.

Προκειμένου να απαντηθούν αυτά τα θέματα, επιλέγεται η λογική του terracing, όπου συνθετικά βρίσκει εφαρμογή στην βάση της σκακιέρας, με τον καναβοποιημένο πίνακα, χρωματισμένο εναλλάξ ως ανοιχτόχρωμα και σκουρόχρωμα τμήματα. Έτσι, προκύπτουν τα συνθετικά δίπολα αυλής-πισίνας στην κάτοψη, κενού και πλήρους στην όψη, αλλά και υψηλού – χαμηλού στην τομή.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Αριστείδης Ντάλας, Τρισδιάστατη Απεικόνιση: Fiore Architects

“Το κεκλιμένο επίπεδο κόβεται σε μια σειρά από διαδοχικά πλατώματα, που μοιάζουν με διαβαθμισμένα βήματα”.

Οι αναλογίες του επιλεγμένου κανάβου, εξυπηρετούν την λειτουργία του ξενοδοχείου, ενώ η αρχιτεκτονική μεταφορά της σκακιέρας απαντάται αρχικά στο επίπεδο του εδάφους ως κάτοψη, και στην συνέχεια διαπερνά την ιδέα της σύνθεσης και στις τρεις διαστάσεις.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Αριστείδης Ντάλας, Τρισδιάστατη Απεικόνιση: Fiore Architects

Αποδίδοντας τριαδιάσταστη υπόσταση στην σκακιέρα, το ξενοδοχείο μετατρέπεται σε ένα χωρικό παιδικό παιχνίδι, που αναβιώνει παιδικές αναμνήσεις στον ένοικο. Η ίδια αυτή η δομή του ξενοδοχείου είναι που δημιουργεί και την ιδιωτικότητα, μέσω των εναλλαγών βάθους – ύψους και εσοχής – προεξοχής.
Η κατακόρυφη κίνηση πραγματοποιείται μέσω δύο ανελκυστήρων και μιας εξωτερικής σκάλας, δημιουργώντας έναν πυρήνα ζεύξης. Η σκάλα τοποθετείται παράλληλα με το όριο του οικοπέδου στην γειτονική περιουσία, ώστε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ύπαρξης απόστασης από μελλοντικές προσθήκες στο γειτονικό οικόπεδο.

“Διασφαλίζεται, έτσι, η ανεμπόδιστη οπτική προς τη θέα”.

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Αριστείδης Ντάλας, Τρισδιάστατη Απεικόνιση: Fiore Architects

Εν τέλει, ο σχεδιασμός αποδίδει ένα σύγχρονο πολυδιάστατο κατάλυμα, όπου οι οπτικές φυγές, η ιδιωτικότητα και η προσβασιμότητα, βρίσκονται σε ένα συνεχή μορφολογικό και υψομετρικό διάλογο.

Στοιχεία & Συντελεστές Μελέτης:

Τίτλος Έργου: «Cubic» – Ξενοδοχείο στην Μύκονο, Τοποθεσία έργου: Μύκονος – Κυκλάδες – Ελλάδα, Ιδιοκτήτης: Ιδιώτης, Αρχιτέκτων: Αριστείδης Ντάλας (Μελετητής), Συνεργάτες αρχιτέκτονες: Αφροδίτη Μιχαήλ – Λάμπης Τοζάι, Ειδικός συνεργάτης: Κατερίνα Μπαλή (Aρχιτέκτων), Στατική μελέτη: Θεόδωρος Χρυσοβέργης, Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη: Ευάγγελος Τέντης, Επιφάνεια οικοπέδου: 600 m², Συνολική επιφάνεια: 360 m², Χρόνος μελέτης: 2017, Κείμενο Παρουσίασης: Αριστείδης Ντάλας, Τρισδιάστατες απεικονίσεις: Fiore Architects (Γιάννης Λιάκος – Αλέξης Βισβίνης – Ειρήνη Μαρκαντωνάτου)

English Description: «Cubic» Hotel, located in Mykonos, Cyclades, Greece designed by Aristides S. Dallas / Architecture Studio

The general plot geometry and the gradient conditions of the ground formed the main principles of the architectural design. At the same time, main concern has been that the plot would be managed in a way that could ensure that all rooms are smoothly separated, and also enjoy of the privacy and accessibility to the view.
Architectural Design: Aristides S. Dallas, 3D Visualization: Fiore Architects

In order to deal with these issues, the theory of terracing is adopted; synthetically it is applied on the chessboard base, with the gridded table being “painted” in light and dark colours, alternately. In this way, the compound dipoles of patio & pool (plan view), void & full (front view) as well as high & low (section) are formed.

Inclined plane is cut in a series of successive headlands which look like graded steps”.

Dimensions of the selected grid serve the hotel’s functionality while the chessboard architectural transition is initially detected at the ground level as plan view and in continuation, it permeates the composition idea to all three dimensions.
Architectural Design: Aristides S. Dallas, 3D Visualization: Fiore Architects

With the three dimensional estate of the chessboard, the hotel is converted into a spatial children’s game thus bringing back childhood memories to the guest. Precisely this structure of the hotel creates the sense of privacy as well, through the alternations of deepness-height and indentations-protrusion.
Vertical movement is carried out through two elevators and outdoor stairs, forming a core of interconnection. The stairs are set in parallel to the plot’s borders at the neighbouring property, so as to acquire distance preconditions, in case of future additions at the neighbouring plot.
Architectural Design: Aristides S. Dallas, 3D Visualization: Fiore Architects

“In this way, restrictions-free visual contact towards the view is ascertained”.

Architectural Design: Aristides S. Dallas, 3D Visualization: Fiore Architects

Eventually, design provides a contemporary multidimensional accommodation option where visual escapes, privacy and accessibility are in constant morphology and elevation dialogue.

Facts & Credits:

Project Title: “Cubic” Mykonos Hotel, Location: Mykonos – Cyclades – Greece, Client: Private, Architect: Aristides S. Dallas, Design Team: Afroditi Michael – Xaralampos Tozai, Special Partner: Katerina Bali (Architect), Structural Engineer: Theodoros Xrysovergis, E/M Engineer: Evangelos Tentis, Plot Area: 600 sq.m., Building Area: 360 sq.m, Year: 2017, Text Description: Aristides S. Dallas, 3D Visualization: Fiore Architects (Florian Liakos – Irene Helen Marcantonatou – Alexis Visvinis)