Το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μετά και την ψήφιση του ν/σ «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» του ΥΠΕΝ, ενημέρωσε εκ νέου τη λίστα των διευκρινίσεων & των ερωταπαντήσεων σχετικά με τους νόμους Ν.4178/2013 και Ν.4495/2017 για την αυθαίρετη δόμηση, με νέες περιπτώσεις.

Τα 67 αυτά ενημερωτικά αρχεία με συνολικά 1.627 ερωτήσεις – απαντήσεις μπορείτε να τα βρείτε παρακάτω:  

Αρχείο 1ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 2ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 3ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 4ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 5ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 6ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 7ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 8ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 9ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 10ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 11ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 12ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 13ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 14ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 15ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 16ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 17ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 18ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 19ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 20ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 21ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 22ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 23ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 24ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 25ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 26ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 27ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 28ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 29ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 30ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 31ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 32ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 33ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 34ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 35ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 36ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 37ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 38ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 39ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 40ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 41ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 42ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 43ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 44ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 45ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: για την με αριθμ.1181 Ε/Α έγινε ορθή επανάληψη στην 46η ομάδα)
Αρχείο 46ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: εμπεριέχει και ορθή επανάληψη της Ε/Α με αριθμ.1181 της 45ης ομάδας)
Αρχείο 47ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 48ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 49ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 50ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 51ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 52ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 53ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 54ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 55ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 56ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 57ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 58ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 59ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 60ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 61ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 62ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 63ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
Αρχείο 64ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: έγινε διόρθωση στην αρχική απάντηση της Ε/Α με αριθμ. 1550)
Αρχείο 65ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
Αρχείο 66ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
Αρχείο 67ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων (νέο)

Σχόλια

σχόλια