Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Το συγκεκριμένο κατάστημα «Νέα Μαργαρίτα» στεγάζεται στο κτίριο της Νομαρχίας, σημείο αναφοράς για την πόλη των Τρικάλων.

Η σύνθεση στηρίχθηκε στην ιδέα του πετάλου της μαργαρίτας, ως ένα σύμβολο οπτικής απεικόνιση της επωνυμίας του μαγαζιού.
Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Με αυτή τη λογική προέκυψαν αρκετές καμπύλες, στη διαμόρφωση του εσωτερικού, οι οποίες ταυτόχρονα αποδίδουν και μια vintage διάθεση, παραπέμποντας, σε προγενέστερα χρόνια, όταν άνοιξε τις πόρτες του ο πρώτος φούρνος της εταιρείας, αλλά και στην ιστορία του κτιρίου της νομαρχίας, που βρίσκεται εκεί από το 1881.
Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Τα χρώματα και τα υλικά που επιλέχθηκαν έγιναν στην ίδια γραμμή, ώστε να αποδίδουν την γλυκιά και αγνή αίσθηση, που έχει διατηρηθεί μέχρι και σήμερα, τόσο στα προιόντα όσο και στο χώρο.
Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Η πρόθεση του σχεδιασμού να δοθεί μια ταυτότητα στο χώρο εμφανώς συνδεδεμένη με το λογότυπο του μαγαζιού, ολοκληρώθηκε με μια παραμετρική κατασκευή από γραμμικά στοιχεία στην οροφή του καταστήματος σε σχήμα 3d καρδιάς.
Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Γραμμικά στοιχεία κυριαρχούν και στη βασική αρχιτεκτονική του γενικότερου κτιρίου της νομαρχίας, οπότε αυτή η λογική σχεδιασμού εφαρμόστηκε και στην εσωτερική διαμόρφωση του μαγαζιού, τόσο με τις κατασκευές (αρτοθήκες, πάγκος κτλ), όσο και με το φωτισμό, με σκοπό να ενσωματωθεί το κατάστημα όσο πιο αρμονικά στον περιβάλλον χώρο του.
Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου, Photo © Floulis Photographers Studio

Στοιχεία & Συντελεστές έργου:

Τίτλος έργου: Νέα Μαργαρίτα, Τύπος έργου: Κατάστημα παρασκευής άρτου, Τοποθεσία: Τρίκαλα, Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – Κατασκευή: Ματίνα Οικονόμου (Αρχιτέκτων Μηχανικός), Επιφάνεια: 30 m² + 30 m²  παρασκευαστήριο, Έτος ολοκλήρωσης: 2020, Κείμενο παρουσίασης: Ματίνα Οικονόμου, Φωτογραφίες: Floulis Photographers Studio