Με τέσσερις ή πέντε συμβάσεις σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) σχεδιάζει το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής να προχωρήσει στην αξιοποίηση ξεχασμένων τηλεπικοινωνιακών υποδομών, όπως τα μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών (MANs) σε πολλές πόλεις της χώρας.
Ταυτόχρονα, οι ανάδοχοι θα αναλάβουν να αναπτύξουν πρόσθετες υποδομές δικτύων νέας γενιάς και να προσφέρουν υπηρεσίες χονδρικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε άλλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.
Πρόκειται για το έργο «Regional Broadband Extension» (RBE), που έρχεται να συμπληρώσει τα τρία έργα ΣΔΙΤ για την ανάπτυξη δικτύων σε «λευκές» αγροτικές και νησιωτικές περιοχές της χώρας. Με τα νέα έργα, που στην ουσία αφορούν κυρίως αστικές περιοχές, οι υποδομές δικτύων νέας γενιάς θα φτάσουν σε ακόμα μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού, συμπληρωματικά με τις επενδύσεις που προωθούν ήδη οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι.
Όπως αναφέρει η επιστολή που έστειλε προ ημερών στις Βρυξέλλες η ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, στόχος του έργου είναι «να εξασφαλισθεί στη συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού (>95% κάλυψη) των επιλέξιμων περιοχών, η δυνατότητα σύνδεσης με τουλάχιστον 100 Mbps έως το τέλος της κατασκευαστικής περιόδου».
Το σχέδιο προβλέπει πως θα γίνει ένας διαγωνισμός για τις 4-5 περιοχές στις οποίες θα χωριστεί η χώρα. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει τη σύμβαση ΣΔΙΤ θα προσφέρει μόνο υπηρεσίες χονδρικής, ενώ «η δημόσια συνεισφορά και η περίοδος παραχώρησης θα υπολογιστούν με βάση το μοντέλο έλλειψης χρηματοδότησης (funding gap)».
Προβλέπεται, επίσης, πως «προκειμένου να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης προϋπάρχουσες υποδομές (σ.σ. όπως τα μητροπολιτικά δίκτυα), θα αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη η μακροχρόνια μίσθωσή τους από τον ανάδοχο του έργου».
Ειδικά για τα περίπου 70 μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών, που αναπτύχθηκαν σε αντίστοιχους δήμους της χώρας και αρκετά παραμένουν ανενεργά, προβλέπεται πως θα διατεθούν προς διαχείριση στους αναδόχους των ΣΔΙΤ. Έτσι το ύψος της κρατικής συμμετοχής σε κάθε ΣΔΙΤ θα λαμβάνει υπόψη και αυτή την «εισφορά σε είδος», δηλαδή την αξία των ΜΑΝs, «που θα υπολογιστεί βάσει τιμών της αγοράς».
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου, μέχρι τον Μάρτιο θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες έγκρισης του έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε τον Απρίλιο να ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση και τον Μάιο να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός.
Προβλέπεται πως μέχρι το φθινόπωρο του επόμενου έτους θα έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις, ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή των δικτύων, με τους παρόχους να έχουν τη δυνατότητα πρόωρης έναρξης εμπορικών υπηρεσιών.
Η προσπάθεια για την αξιοποίηση των ξεχασμένων μητροπολιτικών δικτύων, που κατασκευάστηκαν στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, είχε ξεκινήσει από το… 2010. Σχέδια παραχώρησης σε ιδιώτες είχαν ανακοινώσει και προηγούμενες κυβερνήσεις, χωρίς να προχωρήσουν. Προ τριετίας είχε γίνει απόπειρα ένταξης ορισμένων εξ αυτών στο «Σύζευξις Ι», ενώ και κάποιοι δήμοι τα αξιοποίησαν με διασύνδεση σχολείων, δημόσιων υπηρεσιών κ.λπ.

Γράφει ο Φώτης Κόλλιας – Πηγή: www.euro2day.gr

Σχόλια

σχόλια