Μελέτη – Σχεδιασμός – Επίβλεψη – Κατασκευή: MNK Design Studio (Κυριάκος Ν. Μιχαηλίδης), Photo © Γρηγόρης Λεοντιάδης

Το «ΚΔΑΠ Μ.y Frog» είναι ένα πιστοποιημένο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στην πόλη της Ξάνθης που αποσκοπεί στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών.

Στεγάζεται σε ένα χώρο επιφάνειας 100 τ.μ. και αποτελείται από δυο αίθουσες δραστηριοτήτων, μια αίθουσα διδασκόντων που λειτουργεί ταυτόχρονα και σαν υποδοχή για τους γονείς και τα παιδιά που επισκέπτονται το ΚΔΑΠ και από χώρους υγιεινής, κατάλληλους για παιδιά.
Μελέτη – Σχεδιασμός – Επίβλεψη – Κατασκευή: MNK Design Studio (Κυριάκος Ν. Μιχαηλίδης), Photo © Γρηγόρης Λεοντιάδης

Μελέτη – Σχεδιασμός – Επίβλεψη – Κατασκευή: MNK Design Studio (Κυριάκος Ν. Μιχαηλίδης), Photo © Γρηγόρης Λεοντιάδης

Μελέτη – Σχεδιασμός – Επίβλεψη – Κατασκευή: MNK Design Studio (Κυριάκος Ν. Μιχαηλίδης), Photo © Γρηγόρης Λεοντιάδης

“Σε ένα κατάστημα όπου δραστηριοποιούνταν σε προηγούμενο χρόνο ένας οίκος νυφικών, πλέον φιλοξενούνται παιδιά ηλικίας 5 εως 12 ετών, σε χώρους ειδικά σχεδιασμένους να υποδεχτούν παιδικές δραστηριότητες”.

Μελέτη – Σχεδιασμός – Επίβλεψη – Κατασκευή: MNK Design Studio (Κυριάκος Ν. Μιχαηλίδης), Photo © Γρηγόρης Λεοντιάδης

Μελέτη – Σχεδιασμός – Επίβλεψη – Κατασκευή: MNK Design Studio (Κυριάκος Ν. Μιχαηλίδης), Photo © Γρηγόρης Λεοντιάδης

Μελέτη – Σχεδιασμός – Επίβλεψη – Κατασκευή: MNK Design Studio (Κυριάκος Ν. Μιχαηλίδης), Photo © Γρηγόρης Λεοντιάδης

Στόχος του «ΚΔΑΠ Μy Frog» είναι τα παιδιά, να διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες, να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τα ιδιαίτερα ταλέντα τους, να καλλιεργήσουν τον χαρακτήρα τους και να γίνουν ανεξάρτητα και αυτόνομα.
Μελέτη – Σχεδιασμός – Επίβλεψη – Κατασκευή: MNK Design Studio (Κυριάκος Ν. Μιχαηλίδης), Photo © Γρηγόρης Λεοντιάδης

Λαμβάνοντας μέρος σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα παιδιά υιοθετούν τις αρχές και τις αξίες μιας ομάδας, γίνονται ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου, χτίζοντας βάσεις για το μέλλον.
Μελέτη – Σχεδιασμός – Επίβλεψη – Κατασκευή: MNK Design Studio (Κυριάκος Ν. Μιχαηλίδης), Photo © Γρηγόρης Λεοντιάδης

Μελέτη – Σχεδιασμός – Επίβλεψη – Κατασκευή: MNK Design Studio (Κυριάκος Ν. Μιχαηλίδης), Photo © Γρηγόρης Λεοντιάδης

Μελέτη – Σχεδιασμός – Επίβλεψη – Κατασκευή: MNK Design Studio (Κυριάκος Ν. Μιχαηλίδης), Photo © Γρηγόρης Λεοντιάδης

“Έχοντας όλα αυτά υπόψη, έγινε ο σχεδιασμός των χώρων του συγκεκριμένου project”.

Μελέτη – Σχεδιασμός – Επίβλεψη – Κατασκευή: MNK Design Studio (Κυριάκος Ν. Μιχαηλίδης), Photo © Γρηγόρης Λεοντιάδης

Μελέτη – Σχεδιασμός – Επίβλεψη – Κατασκευή: MNK Design Studio (Κυριάκος Ν. Μιχαηλίδης), Photo © Γρηγόρης Λεοντιάδης

Μελέτη – Σχεδιασμός – Επίβλεψη – Κατασκευή: MNK Design Studio (Κυριάκος Ν. Μιχαηλίδης), Photo © Γρηγόρης Λεοντιάδης

“Με βασικό γνώμονα την παιδική φαντασία και την έμφυτη τάση των παιδιών για εξερεύνηση και δράση, δημιουργήθηκαν δυο αίθουσες με δυνατότητες μετατροπής σε μια ενιαία”.

Μελέτη – Σχεδιασμός – Επίβλεψη – Κατασκευή: MNK Design Studio (Κυριάκος Ν. Μιχαηλίδης), Photo © Γρηγόρης Λεοντιάδης

Μελέτη – Σχεδιασμός – Επίβλεψη – Κατασκευή: MNK Design Studio (Κυριάκος Ν. Μιχαηλίδης), Photo © Γρηγόρης Λεοντιάδης

Μελέτη – Σχεδιασμός – Επίβλεψη – Κατασκευή: MNK Design Studio (Κυριάκος Ν. Μιχαηλίδης), Photo © Γρηγόρης Λεοντιάδης

Τη θέση του διαχωριστικού τοίχου μεταξύ των αιθουσών έχει πάρει ένα έπιπλο που λειτουργεί ως βιβλιοθήκη, έχοντας στο κατάλληλο σημείο άνοιγμα ώστε να ελευθερώνει την μετάβαση από τον ένα χώρο στον άλλο.
Μελέτη – Σχεδιασμός – Επίβλεψη – Κατασκευή: MNK Design Studio (Κυριάκος Ν. Μιχαηλίδης), Photo © Γρηγόρης Λεοντιάδης

Μελέτη – Σχεδιασμός – Επίβλεψη – Κατασκευή: MNK Design Studio (Κυριάκος Ν. Μιχαηλίδης), Photo © Γρηγόρης Λεοντιάδης

Βασικός στόχος του σχεδιασμού είναι η ανάπτυξη της αισθητικής αντίληψης των παιδιών, όχι μόνο μέσα από οπτικά ερεθίσματα, αλλά και μέσα από τη δυναμική των αρχιτεκτονικών στοιχείων.
Μελέτη – Σχεδιασμός – Επίβλεψη – Κατασκευή: MNK Design Studio (Κυριάκος Ν. Μιχαηλίδης), Photo © Γρηγόρης Λεοντιάδης

Μελέτη – Σχεδιασμός – Επίβλεψη – Κατασκευή: MNK Design Studio (Κυριάκος Ν. Μιχαηλίδης), Photo © Γρηγόρης Λεοντιάδης

Μελέτη – Σχεδιασμός – Επίβλεψη – Κατασκευή: MNK Design Studio (Κυριάκος Ν. Μιχαηλίδης), Photo © Γρηγόρης Λεοντιάδης

Μελέτη – Σχεδιασμός – Επίβλεψη – Κατασκευή: MNK Design Studio (Κυριάκος Ν. Μιχαηλίδης), Photo © Γρηγόρης Λεοντιάδης

“Γραμμικά στοιχεία και καμπύλα σχήματα λειτουργούν αρμονικά, με διαφορετικά χρώματα να χαρακτηρίζουν τις κατασκευές σε κάθε αίθουσα”.

Μελέτη – Σχεδιασμός – Επίβλεψη – Κατασκευή: MNK Design Studio (Κυριάκος Ν. Μιχαηλίδης), Photo © Γρηγόρης Λεοντιάδης

Μελέτη – Σχεδιασμός – Επίβλεψη – Κατασκευή: MNK Design Studio (Κυριάκος Ν. Μιχαηλίδης), Photo © Γρηγόρης Λεοντιάδης

Και όλα αυτά συνδυασμένα με τη φυσικότητα και την θέρμη που αποδίδει το ξύλο, το οποίο συναντάται στο δάπεδο, σε τοίχους αλλά και στην οροφή, δίνοντας μια τρισδιάστατη αίσθηση πληρότητας.
Μελέτη – Σχεδιασμός – Επίβλεψη – Κατασκευή: MNK Design Studio (Κυριάκος Ν. Μιχαηλίδης), Photo © Γρηγόρης Λεοντιάδης

Στοιχεία & Συντελεστές έργου:

Τίτλος έργου: Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών “Μy Frog, Τοποθεσία: Ξάνθη, Μελέτη – Σχεδιασμός – Επίβλεψη – Κατασκευή: MNK DESIGN STUDIO (Κυριάκος Ν. Μιχαηλίδης), Εμβαδόν: 100 m², Έτος: Μάϊος 2020, Ειδικές ξύλινες κατασκευές – Έπιπλα – Διαχωριστικά: ΕΠΙΠΛΟ ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε., Κείμενο Παρουσίασης: MNK DESIGN STUDIO (Κυριάκος Ν. Μιχαηλίδης), Φωτογραφίες: Γρηγόρης Λεοντιάδης