Photo Credits: Vangelis Paterakis

kostal
Όταν η νέα ματιά που ορίζει έναν χώρο διέπεται από ιδιαίτερη καλαισθησία που καταφέρνει να υπηρετεί τη λειτουργικότητα με αριστοτεχνικές επεμβάσεις, τότε μια και μόνο οροφή με υπέροχα γύψινα διακοσμητικά στοιχεία, αρκεί για να τον πλημμυρίσει με την αριστοκρατική αύρα αλλοτινών καιρών.
Photo Credits: Vangelis Paterakis

Το flagship store της Dr. Pharmacy δημιουργήθηκε σε ένα παλιό ξενοδοχείο του 1889 που έφερε την υπογραφή του Ερνέστου Τσίλλερ – όλοι όσοι συνεργάστηκαν για τη μεταμόρφωσή του έπρεπε να συγκεράσουν τα πολλά τετραγωνικά, τις ποικίλες ανάγκες ενός φαρμακείου, αλλά και την υψηλή αισθητική απαίτηση. Όπερ και εγένετο.
Photo Credits: Vangelis Paterakis

Οι κλασικές αξίες αναδεικνύονται την ώρα που ιδιοκατασκευές, καινοτόμες τεχνοτροπίες, πρωτότυπες πινελιές (μέσα από το φαρμακείο φαίνεται το φρεάτιο του ασανσέρ που δημιουργήθηκε από μαύρη λαμαρίνα) και τολμηρές επεμβάσεις όπως αυτή του εσωτερικού προβόλου αντικατοπτρίζουν τη σύγχρονη αντίληψη αρχιτεκτονικής, design και κατασκευής.
Photo Credits: Vangelis Paterakis

Ένας φεγγίτης που δημιουργήθηκε στο δώμα σε συνδυασμό με τη γυάλινη σκάλα επιτρέπει στο φως να περνά ως και το ισόγειο καλύπτοντας την ανάγκη – γιατί ο ανθρώπινος νους γεννά λύσεις όταν παιδεύεται. Και η κάθε ιδέα οδηγεί σε περαιτέρω εκπλήξεις και η κάθε έκπληξη αποτελεί τη βάση γνώσης για την επόμενη πρόταση.
Photo Credits: Vangelis Paterakis

Οι καθαρές γραμμές με παράλληλες επιφάνειες σε κάθε διάσταση ή προοπτική, κυριαρχούν σε έναν χώρο όπου η αίσθηση της ηρεμίας και της τάξης είναι επιβεβλημένη. Όχι όμως χωρίς στοιχεία που να αντιστέκονται στην εν λόγω αυστηρότητα: ένας φίκος φέρνει τη φύση εντός, ένα κομμάτι τοίχου εμφανές που δεν καλύφθηκε, τα χάλκινα πόμολα και το φιλικό φως ζεσταίνουν το σύνολο.

Στοιχεία & Συντελεστές Έργου:
Έργο: Dr. Pharmacy, Τοποθεσία: ΟμόνοιαΑθήναΕλλάδα, Αρχιτεκτονική Μελέτη: Διονύσης Σοτοβίκης, Κατασκευή: SOLID Constructions, Αρχιτεκτονικός Φωτισμός: LIGHTWORKS, Φωτογράφιση: Βαγγέλης Πατεράκης.

Λίγα λόγια για την SOLID:

Ο Περικλής και ο Γιάννης Δημητρόπουλος σπούδασαν μηχανολόγοι – μηχανικοί στο Imperial College του Λονδίνου. Εργάστηκαν σε διαφορετικές εταιρείες, με σκοπό τη συλλογή εμπειριών και όραμα να συναντηθούν από κοινού για την ίδρυση της δικής του εταιρείας. Η Solid, η δική τους κατασκευαστική εταιρεία, επενδύει στη συνεχή ανάπτυξη των υπηρεσιών της και στο χτίσιμο σχέσεων ζωής και όχι εφήμερων συνεργασιών. Γιατί μόνο ένα μακρινό όραμα με γερές βάσεις, προμηνύει ένα καλύτερο μέλλον. Hold the vision, trust the process.

ENG Text

When the new outlook of a space is governed by the unique elegance that manages to serve its functionality through masterful interventions, then a single ceiling with extraordinary plaster cornices succeeds in filling the space with the aristocratic aura of a bygone era.
Photo Credits: Vangelis Paterakis

The flagship DR. PHARMACY is housed in an old hotel dating from 1889, which was designed by renowned architect Ernst Ziller, and everyone who worked on its transformation focused on several different elements, including the scope of the space, the diverse needs of a pharmacy and the aesthetic demands. And they succeeded.
Photo Credits: Vangelis Paterakis

The classic values are highlighted while the tailor – made constructions, innovative approach, original touches (the black metal lift shaft can be seen from the pharmacy), and bold interventions such as the indoor balcony reflect a contemporary architectural conception, design and construction.

Photo Credits: Vangelis Paterakis


A skylight installed in the roof in conjunction with a glass staircase allow the light to shine down to the ground floor meeting the demands of the customer – because the human mind always finds a solution when challenged. And each idea leads to new surprises and every surprise contributes the knowledge base for the next test.
Photo Credits: Vangelis Paterakis

Clean lines with parallel surfaces in each dimension and from every perspective dominate a space were the sense of calm and order are essential. Nonetheless, the space comprises elements that resist this rigidity: a ficus plant brings nature inside, a section of the wall remains defiantly uncovered, and brass knobs and friendly lighting warm the entire space.

Photo Credits: Vangelis Paterakis


Facts & Credits:
Project: Dr. Pharmacy, Location: Omonoia – Athens – Greece, Architectural Design: Dionisis Sotovikis, Construction: SOLID Constructions, Architectural Lighting: LIGHTWORKS, Photo Credits: Vangelis Paterakis.

A few words about SOLID:

Pericles and John Dimitropoulos studied Engineering at the Imperial College of London. They worked at several companies in order to acquire experience and the combined vision to found their own company. SOLID invests in the continuous development of its services and focuses on building relationships rather than ephemeral partnerships. Only a long-term vision with strong foundations leads to a better future. Hold the vision, trust the process.