Τρισδιάστατη Απεικόνιση, © Δημήτρης Χάμψας

Το κτήριο θα κατασκευαστεί σε ένα νότιο οικόπεδο, στην επέκταση του σχεδίου πόλεως της Κω, σε μια γειτονιά με ελάχιστα κτισμένα οικόπεδα. Το κτηριολογικό πρόγραμμα προέβλεπε ένα οροφοδιαμέρισμα στο υπερυψωμένο ισόγειο και δύο διαμερίσματα στον όροφο.

Το κτήριο τοποθετείται με βάση το συνεχές σύστημα στο όριο της υποχρεωτικής πρασιάς των 4,00μ. και χωροθετείται κατοπτρικά ως προς την υπάρχουσα γειτονική πολυκατοικία, προς δυσμάς.
Τρισδιάστατη Απεικόνιση, © Δημήτρης Χάμψας

Με τον τρόπο αυτό διαφυλάσσεται η ζωτική ζώνη, εκατέρωθεν του κοινού ορίου, η οποία θα παρέχει ικανό φωτισμό και στις δυο πολυκατοικίες δημιουργώντας παράλληλα συνθήκες καλής γειτνίασης.
Τρισδιάστατη Απεικόνιση, © Δημήτρης Χάμψας

Οι πέντε όψεις της κατασκευής (συμπεριλαμβανομένου του δώματος και της “τυφλής” ανατολικής όψης) συντίθενται με τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία. Τα κύρια στοιχεία της κατασκευής διακρίνονται με σαφήνεια από τα δευτερεύοντα.
Τρισδιάστατη Απεικόνιση, © Δημήτρης Χάμψας

Ο σκελετός προβάλλεται ελεύθερος, συμβάλλοντας ενεργά στην οργάνωση τόσο της κάτοψης όσο και των όψεων ενώ σε συμβολικό επίπεδο εκφράζει με ειλικρίνεια τον τρόπο που στέκει η κατασκευή. Οι έντονοι χρωματισμοί σε μικρές επιλεγμένες επιφάνειες, λειτουργούν επίσης προς την ανάδειξη της δομής.

Στοιχεία Έργου:

Τύπος Έργου: Μελέτη τριπλοκατοικίας, Τοποθεσία: Κως – Ελλάδα, Αρχιτεκτονική μελέτη: Δημήτρης Χάμψας (Αρχιτέκτων Μηχανικός ΔΠΘ), Στατική Μελέτη: Γιώργος Χρυσουλάκης (Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ), Η/Μ Μελέτη: Μιχάλης Χατζημάρκος (Ηλεκτρολόγος μηχανικός ΑΠΘ), Εμβαδόν: 400 m², Έτος Μελέτης: 2019, Κείμενο Παρουσίασης & Τρισδιάστατες Απεικονίσεις: Δημήτρης Χάμψας (Αρχιτέκτων Μηχανικός ΔΠΘ)

English Description: Triple family residence in the island of Kos, Greece, designed by Dimitris Champsas architectural office

The building will be constructed on a plot facing the south, on the suburbs of Kos town, in a neighborhood with few yet built-up plots. It will consist of a ground apartment and two apartments on the upper floor.
3D Render, © Dimitris Champsas

The building is placed mirrored to the existing block of flats, to the west. This protects the vital zone on either side of the common boundary, which will provide both blocks of flats with light, while creating good neighborly conditions.
Ground Floor Plan, © Dimitris Champsas

All the five facades of the construction (including the roof garden and the «blind» eastern facade) are composed of the absolutely necessary elements. The main components of the construction are clearly distinguishable from the secondary ones.
1st Floor Plan, © Dimitris Champsas

The framework is freely displayed and contributes actively to the organization of both space and the facades. Symbolically, the exposed framework testifies the way the structure stands. Strong coloring on small selected surfaces also works to highlight the structure.
Rood Garden Plan, © Dimitris Champsas

Facts & Credits:

Project Type: Concept of Triple family residence, Location: Island of Kos – Greece, Architect’s Firm: Dimitris Champsas architectural office, Architectural Design: Dimitris Champsas (Architect), Structure Design: George Chrysoulakis (Civil Engineer), Electromechanical Design: Michael Chatzimarkos (Electrical Engineer), Area: 400 sq.m., Design Year: 2019, Text Description & 3D Renders: Dimitris Champsas