Φωτορεαλιστική Απεικόνιση, © Αντιγόνη Κολοκυθά – Εμμανουέλα Λαμπίδου
Το κέντρο μελέτης της διπλωματικής εργασίας βρίσκεται στις Αλυκές Κίτρους του νομού Πιερίας, στις οποίες υπάρχει λιμνοθάλασσα με ενδιαφέρουσα βιοποικιλότητα που προστατεύεται από το θεσμό Natura. Το ιδιαίτερο υδάτινο περιβάλλον της δημιουργεί συνθήκες ιαματικού τουρισμού, αφού η μεγάλη άνωση και η ιαματική λάσπη των αμμοθινών, γνωστών και ως «τηγάνια», συγκεντρώνει κάθε καλοκαίρι έναν αξιόλογο αριθμό επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τοπογραφία, © Αντιγόνη Κολοκυθά – Εμμανουέλα Λαμπίδου

Master Plan, © Αντιγόνη Κολοκυθά – Εμμανουέλα Λαμπίδου

Συγχρόνως, γίνεται παραγωγή και διαχείριση άλατος από την Αλυκές Α.Ε, η οποία παραχωρεί μερικά από τα «τηγάνια» για τη λουτρική χρήση. Ο οικισμός των Αλυκών είναι μόλις μισό χιλιόμετρο μακριά, έχοντας μάλιστα ένα γραφικό λιμανάκι με καΐκια ανάμεσα από αυτόν και τη λιμνοθάλασσα.
Υδροθεραπεία – Πηλοθεραπεία – Σύνδεση Χώρων, © Αντιγόνη Κολοκυθά – Εμμανουέλα Λαμπίδου

Ανάλυση Λουτρικών Εγκαταστάσεων, © Αντιγόνη Κολοκυθά – Εμμανουέλα Λαμπίδου

Θερμοκρασία Λουτρικών Εγκαταστάσεων, © Αντιγόνη Κολοκυθά – Εμμανουέλα Λαμπίδου

Η λεπτομερής «ανάγνωση» της περιοχής καθώς και η προσωπική επίσκεψη των μελετητών σε αυτήν, τους βοήθησαν να εντοπίσουν κάποια σημαντικά ζητήματα, να προβληματιστούν και εν τέλει να συγκροτήσουν μία πρόταση, μέσω της διπλωματικής τους, για την προστασία και την ανάδειξή της.
Μακέτα – Κατασκευή, © Αντιγόνη Κολοκυθά – Εμμανουέλα Λαμπίδου

Κατασκευαστική Λεπτομέρεια της Σύμμικτης Κατασκευής, © Αντιγόνη Κολοκυθά – Εμμανουέλα Λαμπίδου

Υλικότητα, © Αντιγόνη Κολοκυθά – Εμμανουέλα Λαμπίδου

Παρατηρήθηκε πως η περιοχή Natura δεν προστατεύεται επαρκώς, ο ιαματικός της πηλός βρίσκεται στην αφάνεια με ελάχιστους να γνωρίζουν τη δωρεάν διάθεση του, ενώ η απουσία συνδέσεων κυκλοφορίας πεζών μεταξύ της λιμνοθάλασσας και του οικισμού καθιστούν προβληματική την κίνηση από και προς σε αυτή χωρίς ΙΧ. Κατά συνέπεια, στοχεύθηκε η προστασία και η ανάδειξη της περιοχής Natura, και η υγιής ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού.
Μακέτα, © Αντιγόνη Κολοκυθά – Εμμανουέλα Λαμπίδου

Μακέτα, © Αντιγόνη Κολοκυθά – Εμμανουέλα Λαμπίδου

Μακέτα – Αυλή Υδροθεραπείας, © Αντιγόνη Κολοκυθά – Εμμανουέλα Λαμπίδου

Μακέτα – Αυλή Πηλοθεραπείας, © Αντιγόνη Κολοκυθά – Εμμανουέλα Λαμπίδου

Οι προτεινόμενες λύσεις είναι:

  1. Χάραξη περιπατητικών διαδρομών συνδέοντας τη λιμνοθάλασσα, το λιμανάκι, τον οικισμό, αλλά και το οικόπεδο μελέτης.
  2. Ήπιες παρεμβάσεις στην περιοχή Natura (μονοπάτια, κιόσκια) που ενώνονται με τις παραπάνω διαδρομές διευκολύνοντας τον πεζό επισκέπτη.
  3. Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου λειτουργικού κτιριακού συγκροτήματος, εκ του οποίου αναλύεται εκτενέστερα το κομμάτι των Λουτρικών Εγκαταστάσεων.
Η αρχιτεκτονική σύνθεση και ο διαχωρισμός των κύριων ενοτήτων βασίστηκε στις λουτρικές πορείες της Υδροθεραπείας και της Πηλοθεραπείας. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες πολύ αυστηρές διαδρομές στη θεραπευτική διαδικασία, επιδιώχθηκε η ευελιξία στις κινήσεις του επισκέπτη προσφέροντας πολλές εναλλακτικές πορείες κατά την επίσκεψή του. Μερικές από αυτές τις διαδρομές γίνονται εφικτές μέσω του κεντρικού υπαίθριου χώρου, στον οποίο συγκεντρώνονται τόσο λουτρικές χρήσεις όσο και σημεία στάσης για διαλλείματα μεταξύ των λουτρών.
Κάτοψη Ισογείου (Κλίμακα 1:200), © Αντιγόνη Κολοκυθά – Εμμανουέλα Λαμπίδου

Κάτοψη Ορόφου (Κλίμακα 1:200), © Αντιγόνη Κολοκυθά – Εμμανουέλα Λαμπίδου

Κάτοψη Δώματος (Κλίμακα 1:200), © Αντιγόνη Κολοκυθά – Εμμανουέλα Λαμπίδου

Παράλληλα, είναι απαραίτητη η παρουσία ενός υπαίθριου χώρου για τις ανάγκες της πηλοθεραπείας, αφού η «βρώμικη» φύση της δημιουργεί δυσκολίες σε εσωτερικό χώρο και απαιτεί τον περιορισμό της σε ελεγχόμενες δεξαμενές ή δωμάτια.
Ανατολική Όψη (Κλίμακα 1:200), © Αντιγόνη Κολοκυθά – Εμμανουέλα Λαμπίδου

Νότια Όψη (Κλίμακα 1:200), © Αντιγόνη Κολοκυθά – Εμμανουέλα Λαμπίδου

Το φέρον σύστημα της δομής εδραιώνεται σε έναν τριγωνικό κάναβο από ισοσκελή τρίγωνα πλευράς 8 μέτρων, ο οποίος αποδίδει μεγάλους χώρους, προσφέροντας έτσι ελευθερία στην κάτοψη και ένα ιδιαίτερο, οργανικό σχήμα.
Δυτική Όψη (Κλίμακα 1:200), © Αντιγόνη Κολοκυθά – Εμμανουέλα Λαμπίδου

Βόρεια Όψη (Κλίμακα 1:200), © Αντιγόνη Κολοκυθά – Εμμανουέλα Λαμπίδου

Αναλυτικότερα, ο φέρων οργανισμός είναι μία σύμμικτη κατασκευή και αποτελείται από κολώνες οπλισμένου σκυροδέματος διαμέτρου 60 cm, οι οποίες ενώνονται με μεταλλικές δοκούς ΙΡΕ 300, ενώ δευτερεύοντα δοκάρια ΙΡΕ 200 και τεγίδες κοιλοδοκών 12 x 6 (cm) συμπληρώνουν και κάνουν εφικτή την κυματώδη στέγαση από τετράγωνα πάνελ CORTEN πλευράς 100 cm.
Τομές & Οψοτομές, © Αντιγόνη Κολοκυθά – Εμμανουέλα Λαμπίδου

Όσον αφορά τη συνολική έδραση του κτιρίου στο βαλτώδες έδαφος των αλυκών θεωρήθηκε ότι είναι δυνατή η δημιουργία ενός ενιαίου πεδίλου στο υπόγειο, συνδυαζόμενο με πασσάλους για βελτιστοποίηση της στατικότητας.
Ανατολική Όψη (Κλίμακα 1:100), © Αντιγόνη Κολοκυθά – Εμμανουέλα Λαμπίδου

Οψοτομή Ε-Ε (Κλίμακα 1:100), © Αντιγόνη Κολοκυθά – Εμμανουέλα Λαμπίδου

Τομή Α-Α (Κλίμακα 1:100), © Αντιγόνη Κολοκυθά – Εμμανουέλα Λαμπίδου

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται συνδέονται με τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αλλά και την «ατμόσφαιρα» του κάθε χώρου. Ειδικότερα, η τοπική πέτρα στους τοίχους των λουτρικών χώρων βοηθά στη διατήρηση της υψηλής θερμοκρασίας, ενώ μαζί με τον ατμό των λουτρών δημιουργείται ένας ιδιαίτερος αισθητικά χώρος.
Κάτοψη Hammam (Κλίμακα 1:50), © Αντιγόνη Κολοκυθά – Εμμανουέλα Λαμπίδου

Τομή Β-Β Hammam (Κλίμακα 1:50), © Αντιγόνη Κολοκυθά – Εμμανουέλα Λαμπίδου

Στοιχεία & Συντελεστές Διπλωματικής Εργασίας:

Τίτλος Εργασίας: Συγκρότημα λουτρικών εγκαταστάσεων σε άμεση σχέση με την περιοχή Natura Πιερίας, Φοιτητική Ομάδα Μελέτης: Αντιγόνη Κολοκυθά – Εμμανουέλα Λαμπίδου, Επιβλέποντες Καθηγητές: Ελένη Αμερικάνου – Δημήτριος Λουκόπουλος – Σταύρος Δενδρινός, Σχολή: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Πολυτεχνική Σχολή – Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), Ημερομηνία Παράδοσης: 05/07/2018, Ξάνθη

Σχόλια

σχόλια

scavolini
kostal