Αρχιτεκτονική Μελέτη: Keystone Architects, 3D Render © Keystone Architects

Η μελέτη του γραφείου KEYSTONE ARCHITECTS αφορά διώροφη μονοκατοικία σε προάστιο της Κατερίνης. Το επίμηκες ορθογώνιο οικόπεδο 800 μ2 προσδιόρισε και τον σχεδιασμό της κάτοψης επιβάλλοντας γραμμική ανάπτυξη η οποία αναπτύσσεται σε δυο επίπεδα ισόγειο και Α’ όροφο υπερυψωμένη κατά 1 μ σε σχέση με την στάθμη του ακάλυπτου χώρου, για την αποφυγή υγρασίας και την απορροή ομβρίων.

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Keystone Architects, 3D Render © Keystone Architects

Καθαροί όγκοι, έντονες γραμμές, εναλλαγές φωτός και σκιάς συντελούν στην αρμονική σύνθεση της μελέτης. Βασικό χαρακτηριστικό που αναδεικνύει την εξωτερική μορφή είναι η δίρριχτη στέγη που καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια της κατοικίας.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Keystone Architects, 3D Render © Keystone Architects

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Keystone Architects, 3D Render © Keystone Architects

Στην όψη του κτιρίου προτείνεται η τμηματική επένδυση με διακοσμητικό τούβλο και η δημιουργία μεγάλων ανοιγμάτων ώστε να επιτρέπεται η εισχώρηση του φυσικού φωτός στους χώρους διημέρευσης κυρίως στην ανατολική και νότια πλευρά.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Keystone Architects, 3D Render © Keystone Architects

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Keystone Architects, 3D Render © Keystone Architects

Έχουν προβλεφθεί δύο σημεία εισόδου:

Μία κεντρική είσοδος στην ανατολική πλευρά η οποία σκιάζεται με εξωτερική διαδοκίδωση και μία βοηθητική στην δυτική πλευρά του κτιρίου δίνοντας στους ιδιοκτήτες άμεση πρόσβαση στον κλειστό χώρο στάθμευσης που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον όγκο της κατοικίας.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Keystone Architects, 3D Render © Keystone Architects

Στο επίπεδο του ισογείου 90 μ 2  βρίσκεται ο χώρος υποδοχής, η ενιαία σαλοκουζίνα και τραπεζαρία, η κρεβατοκάμαρα των ξένων, το λουτρό και ο χώρος της αποθήκης. Μπροστά ακριβώς από την κεντρική είσοδο τοποθετείται το κλιμακοστάσιο που οδηγεί στο δεύτερο επίπεδο του σπιτιού 55 μ2, το οποίο υποχωρεί επάνω από τον χώρο του καθιστικού.
Κάτοψη Ισογείου, © Keystone Architects

Εκεί συναντάμε το γραφείο, την κρεβατοκάμαρα, το βεστιάριο και το λουτρό των ιδιοκτητών. Ο χώρος του γραφείου είναι ανοιχτός και σε άμεση οπτική επαφή με το ισόγειο.
Κάτοψη 1ου Ορόφου, © Keystone Architects

Στόχος της μελέτης ήταν ένα σπίτι λειτουργικό με μελετημένη απλότητα και συνδυασμό μοντέρνων και παραδοσιακών στοιχείων που του εξασφαλίζουν «αντοχή στον χρόνο».
Τομή Α-Α, © Keystone Architects

Στοιχεία & Συντελεστές Μελέτης:

Έργο: Κατοικία “Brick House”, Τοποθεσία: Κατερίνη, Αρχιτεκτονική Μελέτη: Keystone Architects, Κείμενο Παρουσίασης: Keystone Architects, 3d Renders: Keystone Architects