Η ανάπτυξη συστηματικής μεθοδολογίας για την αξιολόγηση και πιστοποίηση «Αειφόρων» Κτιρίων ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια στην Αγγλία. Την πρωτοπορία στον τομέα αυτό την έχει το Βρετανικό σύστημα που ονομάζεται BREEAΜ (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).
Στην συνέχεια αυτής της κίνησης, αναπτύχθηκαν και άλλες μέθοδοι σε άλλες χώρες για την περιβαλλοντική αξιολόγηση – πιστοποίηση κτιρίων. Ενδεικτικά οι πιο γνωστές είναι το LEED (ΗΠΑ), το DGNB (Γερμανία), το Green Star (Αυστραλία). Ο κύριος άξονας των πιστοποιήσεων αυτών είναι το τρίπτυχο «μελέτη – κατασκευή/ανακαίνιση – λειτουργία» τα οποία θα πρέπει να διέπονται από τις αρχές της εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και της  αειφορίας.
Για να πιστοποιηθεί ένα κτίριο θα πρέπει να έχει μία αξιόλογη συνολική βαθμολογία σε θέματα που αφορούν στην εξοικονόμηση και διαχείριση της ενέργειας, την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης, την εξοικονόμηση νερού, τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, τη χρήση πράσινων υλικών και άλλους περιβαλλοντικούς τομείς.
Η περιβαλλοντική πιστοποίηση μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα μεγάλο εύρος κτιρίων με διαφορετικές λειτουργίες, όπως ενδεικτικά: Εμπορικά κτίρια – καταστήματα, Γραφεία, Κατοικίες, Βιομηχανικά κτίρια, Data Centrers, Βιομηχανικά κτίρια κλπ.

Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων  

Τα πλεονεκτήματα που επιτυγχάνονται με την εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός σύγχρονου κτιρίου είναι πολλά και έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη στον κύκλο ζωής του κτιρίου. Υπάρχουν ολοένα και περισσότερα στοιχεία από πραγματικά κτίρια και πλήθος δημοσιευμένων εκθέσεων και μελετών από έγκυρους διεθνείς φορείς, που αναδεικνύουν τα οφέλη των «πράσινων» κτιρίων.

Τα βασικά από αυτά είναι:

 • Μειωμένο λειτουργικό κόστος για ενέργεια και νερό.
 • Προστιθέμενη αξία στο κτίριο – συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά.
 • Υγιές και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον.
 • Περιορισμός αρνητικών επιπτώσεων του κτιρίου στο περιβάλλον.
 • Βελτίωση εταιρικού προφίλ – συμβολή σε πολιτικές ΕΚΕ.
Σύγχρονες λύσεις βέλτιστης διαχείρισης ενός σύγχρονου επαγγελματικού κτιρίου
Η χρήση συστημάτων ολοκληρωμένης καταγραφής, ελέγχου και αυτοματισμών των κτιριακών λειτουργιών, συστήματα στα οποία εξειδικεύεται η εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη μιας σειράς κριτηρίων σε μεθόδους περιβαλλοντικής αξιολόγησης και πιστοποίησης, όπως οι μέθοδοι BREEAM και LEED.

Η λογική διαχείρισης ενός σύγχρονου κτιρίου μέχρι σήμερα ήταν η επιλογή των βέλτιστων συστημάτων ανά τομέα λειτουργίας, όπως:

 • τα Συστήματα Ασφαλείας,
 • η Πυρανίχνευση,
 • τα Συστήματα Κατάσβεσης,
 • τα Συστήματα Access,
 • τα Συστήματα Κλειστού Κυκλώματος – CCTV,
 • τα Συστήματα Κτιριακού Αυτοματισμού / Ενεργειακής Διαχείρισης (BEMS).
Σήμερα προχωράμε ένα βήμα πιο πέρα. Οι λύσεις που προσφέρονται σε μία σύγχρονη κτιριακή εγκατάσταση δεν είναι μόνο εξαιρετικές (stateoftheart) τεχνολογικά αλλά και διασυνδεδεμένες (integrated) μεταξύ τους. Το system integration προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες στο σύγχρονο επαγγελματικό κτίριο.
Ένα ολοκληρωμένο Σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης των κρίσιμων δεδομένων ενός κτιρίου μαζί με μία ισχυρή πλατφόρμα λογισμικού και ανάλυσης, αποτελεί έναν ισχυρότατο πυρήνα σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση.
 • Energy Analytics Platform (ενεργειακή καταγραφή και διαχείριση).
 • Έλεγχος και αυτοματισμοί σε συστήματα θέρμανσης, ψύξης, αερισμού, φωτισμού.
 • Συνολική διαχείριση συμβάντων, συναγερμών με άμεση ενημέρωση χρήστη (pop up window, sound buzzer, e-mail, SMS).
 • Απομακρυσμένη διασύνδεση μέσω WEB browser ή Smartphone για πλήρη πρόσβαση σε LOGS, διαχείριση και συναγερμούς.
 • Πλήρης επεκτασιμότητα.
 • Custom Γραφικά.
 • Διασύνδεση με Κέντρο Λήψης Σημάτων.
 • Άμεση διασύνδεση με 3rd party συστήματα (ΚΝΧ, Modbus, BacNet, κ.α.).
Μπορεί πλέον να προσφερθεί συνολική διασυνδεσιμότητα μεταξύ διαφορετικών Συστημάτων όλων των κρίσιμων λειτουργιών του σύγχρονου κτιρίου με κεντρικό έλεγχο και αυτοματοποιημένες λειτουργίες που αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο ορθής και περιβαλλοντικής λειτουργίας με τα αντίστοιχα αναμενόμενα οφέλη.
Άρθρο του Νικόλαου Χατζηγεωργίου – Business Development Manager / Τμήμα Αυτοματισμού, BMS & Ενεργειακών Εφαρμογών

Σχόλια

σχόλια

scavolini
kostal