Σύμφωνα με νεότερο δελτίο που δημοσίευσε ο ΛΑΓΗΕ, κατά τον μήνα Φεβρουάριο του 2019, προστέθηκαν στο διασυνδεδεμένο σύστημα συνολικά 84,21 MW νέων μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πρόκειται για αιολικά πάρκα 83,7 μεγαβάτ συν μονάδα βιομάζας 0,51 μεγαβάτ. Πλέον, το σύνολο της αιολικής εγκατεστημένης ισχύος ανέρχεται σε 2.663,17 μεγαβάτ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΟΤΣ σημείωσε πτώση από τα 75,3 ευρώ ανά μεγαβατώρα στα 69 ευρώ.