Σύμφωνα με το ενημερωμένο δελτίο που δημοσίευσε ο ΛΑΓΗΕ, κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2019, προστέθηκαν στο διασυνδεδεμένο σύστημα συνολικά 25 MW νέων μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αναλυτικότερα, τον Ιανουάριο προστέθηκαν 24 μεγαβάτ αιολικών και 1 μεγαβάτ φωτοβολταϊκών. Η «πραγματική» κατανάλωση ενέργειας ανήλθε σε 5.117.295 μεγαβατώρες, αυξημένη κατά 8,21% σε ετήσια βάση. Η ΟΤΣ συνέχισε την ανοδική της πορεία και έφτασε τα 75,3 ευρώ ανά μεγαβατώρα.