Υψηλή άνοδο 34,9% κατέγραψε ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις της Κύπρου κατά τον Ιούνιο του 2018, φθάνοντας στις 514, σε σύγκριση με 381 τον Ιούνιο του 2017.
Σύμφωνα με τη Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία, η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €133,7 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 131,2 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 506 οικιστικές μονάδες, σε σύγκριση με 502 τον Ιούνιο του 2017. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018 εκδόθηκαν 3.110 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 2.870 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 20,4% και το συνολικό εμβαδόν κατά 26,2%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 25,1%. Σύμφωνα με τη Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία, οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.