Ένας πολυτελής πύργος 35 ορόφων πρόκειται να κατασκευαστεί στην παραλιακή περιοχή της Μουτταγιάκας, σε απόσταση περίπου 70 μέτρων από τη θάλασσα. Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο έργο σε μια μεγάλη έκταση γης, 32 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, που θα περιλαμβάνει ουρανοξύστη και αναμένεται να κοστίσει γύρω στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Το Τμήμα Περιβάλλοντος έδωσε την έγκρισή του για το «Olympic Resort» μετά από αξιολόγηση της προκαταρκτικής έκθεσης επιπτώσεων στο περιβάλλον.
Το προτεινόμενο έργο αφορά την κατασκευή πολυώροφης οικοδομής με διαμερίσματα, κολυμβητικές δεξαμενές, γυμναστήρια, spa και χώρους στάθμευσης. Ο χώρος ανάπτυξης του προτεινόμενου έργου «Olympic Resort» βρίσκεται στη Μουτταγιάκα της επαρχίας Λεμεσού, ενώ τα τεμάχια του έργου έχουν συνολικό εμβαδό 32 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, εκ των οποίων 2.815 τετραγωνικά μέτρα θα δοθούν για σκοπούς ρυμοτομίας, τα 598 τετραγωνικά μέτρα για κατασκευή παιδικής λέσχης στην κοινότητα Μουτταγιάκας και 4.487 τετραγωνικά μέτρα για δημόσιο πράσινο.
Πρόκειται να κατασκευαστούν επίσης δύο επίπεδα, ένα μερικώς υπόγειο (μέχρι 2,5 μέτρα βάθος) και ένα ισόγειο με δημόσιους χώρους στάθμευσης 310 θέσεων. Σύμφωνα με τη μελέτη που κατατέθηκε και αξιολογήθηκε από την περιβαλλοντική αρχή, με την τοπιοτέχνιση του χώρου πρασίνου θα φυτευτούν 400 ώριμα δέντρα (συκαμινιές, χαρουπιές, αρτυμαθκιές, πεύκα).
Οι επιπτώσεις
Δεν αναμένεται να υπάρξουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών. Οι κυριότερες αρνητικές επιπτώσεις που αναμένεται να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ανάπτυξης αφορούν, μεταξύ άλλων: τη δημιουργία στερεών και υγρών αποβλήτων, θόρυβος από αυτοκίνητα, ενοίκων και επισκεπτών, και αύξηση κυκλοφορίας από την ανάπτυξη.
Η περιβαλλοντική αρχή ανάμεσα στους όρους που έθεσε ήταν και η ετοιμασία ολοκληρωμένου σχεδίου διάθεσης των υπογείων νερών, ενώ το σχέδιο αυτό πρέπει να κατατεθεί για έγκριση από τον διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος. Η μελέτη αυτή θα πρέπει να κατατεθεί και να εγκριθεί πριν την έκδοση άδειας οικοδομής και πριν την έναρξη οποιονδήποτε εργασιών. Επίσης πρέπει να ετοιμαστεί σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων πριν την έναρξη των εργασιών, στο οποίο θα προβλέπει την ορθολογική διαχείριση του εργοταξίου.
Ακόμα επιβάλλεται να ζητηθούν οι απόψεις του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης για θέματα που αφορούν γεωλογικές συνθήκες της περιοχής ανέγερσης του έργου και να εφαρμοστούν οι όροι του Τμήματος Αρχαιοτήτων που αφορούν τη διενέργεια δοκιμαστικών τομών σε επιλεγμένα σημεία των τεμαχίων.
Για τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών χρειάζεται να εγκατασταθούν οι κατάλληλες υποδομές για εξοικονόμηση νερού όπως επαναχρησιμοποίηση του νερού από το ξέπλυμα των φίλτρων (backwash) και περιορισμός της εξάτμισης. Τονίζεται ότι απαγορεύεται η ρίψη, εναπόθεση ή διάθεση οποιασδήποτε ουσίας, η οποία ρυπαίνει ή τείνει να ρυπάνει τα νερά και το έδαφος.

Γράφει η Μαρία Παναγιώτου – Πηγή: www.politis.com.cy

Σχόλια

σχόλια