Μετοχές στο ευρύ επενδυτικό κοινό ετοιμάζονται για πρώτη φορά να διαθέσουν στην Ιαπωνία τέσσερις εταιρείες που διαχειρίζονται μονάδες φωτοβολταϊκών, ανοίγοντας έναν ακόμη δρόμο για τη χρηματοδότηση των ΑΠΕ και την πρόσβαση των ιδιωτών επενδυτών στα πράσινα assets. Οι Sparx Group, Ichigo, Takara Leben και Renewable Japan θα εισάγουν τις μονάδες τους στο Χρηματιστήριο του Τόκιο ως εταιρείες επενδύσεων (investment trusts), οι οποίες θα πληρώνουν μερίσματα στους μετόχους τους από τα έσοδα που αντλούν από την πώληση ηλεκτρικού ρεύματος.

Αυτές οι εταιρείες μιμούνται το μοντέλο των Ανώνυμων Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) ή των Ανώνυμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ).  Ουσιαστικά, ο ιδιώτης επενδυτής, ακόμα και κάποιος που έχει μικρό κεφάλαιο, αποκτά πρόσβαση στις επενδύσεις στις ΑΠΕ, χωρίς να χρειάζεται να επωμίζεται το κόστος και τις διαδικασίες που απαιτούνται σε περίπτωση που θα αποφάσιζε με άλλους επενδυτές να προχωρήσουν σε μία επένδυση σε φωτοβολταϊκές μονάδες, αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικά, βιομάζα κ.τλ.

Στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις χρηματιστηριακές αγορές ανά τον κόσμο, υπάρχουν εισηγμένες ΑΕΕΑΠ (τρεις) και ΑΕΕΧ (δύο).  Με αυτά τα «εργαλεία» ένας ιδιώτης μπορεί να επενδύσει στα ακίνητα ή ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών ακόμα και με ένα πολύ μικρό ποσό. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να ρευστοποιήσει τμήμα ή το σύνολο της επένδυσης του, πουλώντας τις μετοχές σε μία οργανωμένη (χρηματιστηριακή αγορά), κάτι που θα ήταν πολύ δύσκολο ή ίσως και αδύνατον σε περίπτωση που ήταν μέτοχος σε μία εταιρεία εκτός χρηματιστηρίου. Όπως μάλιστα επισημαίνουν αναλυτές, σε αντίθεση με τις επενδύσεις σε ακίνητα, οι ταμειακές ροές από τις μονάδες παραγωγής ενέργειας είναι σταθερές μακροπρόθεσμα και καλύπτουν τις ανάγκες του κάθε επενδυτή για ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο.

Η εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων σε ΑΠΕ σε χρηματιστηριακή αγορά έχει και φορολογικά οφέλη, τόσο για τις εταιρείες όσο και για τους ιδιώτες επενδυτές. Για παράδειγμα, οι συγκεκριμένες εταιρείες στην Ιαπωνία θα εξαιρεθούν από τον εταιρικό φόρο (20%), εφόσον οι μονάδες τους θα έχουν τεθεί σε λειτουργία ως το Μάρτιο του 2017.