Αρχιτεκτονική Μελέτη: Φωτεινή Μιλτιάδου, Photo © Κωνσταντίνος Κρουστάλλης

Το έργο αφορά σε πολυχώρο αναψυχής με την ονομασία «ΦΡΟΥΡΙΟ», εμβαδού 575 m², στη Λάρισα. Το οικόπεδο έχει έκταση 3.263 m² και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της πόλης και γειτνιάζει με ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Λάρισας το Μπεζεστένι.

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Φωτεινή Μιλτιάδου, Photo © Κωνσταντίνος Κρουστάλλης

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Φωτεινή Μιλτιάδου, Photo © Κωνσταντίνος Κρουστάλλης

Το συγκεκριμένο κτίριο είναι δημοτικό, κατασκευάστηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’60 και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα Αρχιτεκτονικής του Μοντέρνου Κινήματος. Λειτούργησε για 50 χρόνια ως χώρος αναψυχής, όμως στη συνέχεια παρέμεινε για 4 χρόνια ερημωμένο έχοντας υποστεί πολλές ζημιές.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Φωτεινή Μιλτιάδου, Photo © Κωνσταντίνος Κρουστάλλης

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Φωτεινή Μιλτιάδου, Photo © Κωνσταντίνος Κρουστάλλης

Με την επανάχρησή του, το κτίριο, επαναφέρει έναν πολυχώρο αναψυχής για όλους τους κατοίκους της πόλης. Ο σχεδιασμός βασίστηκε στη διατήρηση και την ανάδειξη των γραμμών του υπάρχοντος κτιρίου και στη δημιουργία ενός χώρου πρασίνου ο οποίος εισχωρεί στο εσωτερικό του και είναι ορατός από κάθε οπτική φυγή.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Φωτεινή Μιλτιάδου, Photo © Κωνσταντίνος Κρουστάλλης

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Φωτεινή Μιλτιάδου, Photo © Κωνσταντίνος Κρουστάλλης

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Φωτεινή Μιλτιάδου, Photo © Κωνσταντίνος Κρουστάλλης

“Αυτό επιδιώχθηκε με τη διατήρηση των υπαρχόντων ανοιγμάτων και τον επανασχεδιασμό του εσωτερικού με προσανατολισμό το έξω”.

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Φωτεινή Μιλτιάδου, Photo © Κωνσταντίνος Κρουστάλλης

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Φωτεινή Μιλτιάδου, Photo © Κωνσταντίνος Κρουστάλλης

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, σε κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειές είναι γήινα και φυσικά, όπως η πέτρα, το ξύλο και τα φυσικά επιχρίσματα.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Φωτεινή Μιλτιάδου, Photo © Κωνσταντίνος Κρουστάλλης

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Φωτεινή Μιλτιάδου, Photo © Κωνσταντίνος Κρουστάλλης

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Φωτεινή Μιλτιάδου, Photo © Κωνσταντίνος Κρουστάλλης

Στόχος της αρχιτεκτονικής μελέτης τοπίου ήταν η διατήρηση της υπάρχουσας φύτευσης καθώς και ο εμπλουτισμός της με δημιουργία νέων χώρων πρασίνου, όπου φυτεύτηκαν 20 νέα δέντρα και πολλά ελληνικά αρωματικά φυτά, ώστε να δημιουργηθεί ένας ελληνικός βοτανόκηπος.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Φωτεινή Μιλτιάδου, Photo © Κωνσταντίνος Κρουστάλλης

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Φωτεινή Μιλτιάδου, Photo © Κωνσταντίνος Κρουστάλλης

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Φωτεινή Μιλτιάδου, Photo © Κωνσταντίνος Κρουστάλλης

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Φωτεινή Μιλτιάδου, Photo © Κωνσταντίνος Κρουστάλλης

Επιπλέον, τοποθετήθηκαν δύο υδάτινες επιφάνειες που σε συνδυασμό με τη χλωρίδα έχουν στόχο να παρέχουν σκιασμό, δροσισμό και άνεση τις θερμές μέρες του καλοκαιριού. Τέλος, στον περιβάλλοντα χώρο σχεδιάστηκε μία παιδική χαρά, ένας χώρος δημιουργικού παιχνιδιού για τα μικρά παιδιά.
Σχέδιο γενικής διάταξης (Κλίμακα 1/200), © Κωνσταντίνος Τσαβαλάς

Κατόψεις – Όψεις & 3D Υπαίθριου Μπαρ, © Κωνσταντίνος Τσαβαλάς

Κάτοψη / 3D Αιθρίου μεταξύ υπάρχοντος και νέου κτιρίου (Κλιμακα 1/20), © Κωνσταντίνος Τσαβαλάς

Α) Κάτοψη παιδικής χαράς / καθιστικών (Κλίμακα 1/200) – Β) Λεπτομέρεια ξύλινων πάγκων – καθιστικών γύρω από τα υπάρχοντα δέντρα, © Κωνσταντίνος Τσαβαλάς

Λεπτομέρεια νέου καθιστικού γύρω από νέα ελαιόδεντρα (Κλιμακα 1/20), © Κωνσταντίνος Τσαβαλάς

Στοιχεία & Συντελεστές Έργου:

Έργο: Πολυχώρος αναψυχής «Φρούριο», Τοποθεσία: Λόφο Φρουρίου Λάρισας – Ελλάδα, Αρχιτέκτων: Φωτεινή Μιλτιάδου, Συνεργάτης Αρχιτέκτων: Θωμάς Τσιρόπουλος, Αρχιτέκτων Τοπίου: Κωνσταντίνος Τσαβαλάς, Διάκριση έργου στην τελετή απονομής των βραβείων «ΔΟΜΕΣ 2019»: Φιναλίστ στην κατηγορία «Πρώτο έργο αρχιτέκτονα», Εμβαδόν Οικοπέδου: 3.263 m², Εμβαδόν κτιρίου: 575 m², Κείμενο Παρουσίασης: Φωτεινή Μιλτιάδου, Τρισδιάστατες Απεικονίσεις: Cad Athens – Thessaloniki, Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Κρουστάλλης

English Description: “Frourio”, a leisure complex, located at the highest point of the city of Larissa, Greece, designed by FOTEINI MILTIADOU

The project concerns a leisure complex called «FROURIO», area of 575 m² in Larissa. The master plan includes an area of 3.263 m² and its special feature is that it is located at the highest point of the city and is adjacent to one of the most important monuments of Larissa, The Bezesteni.
Before and after (Renovation), Photo © Kostas Kroustallis

Before and after (Renovation), Photo © Kostas Kroustallis

Before and after (Renovation), Photo © Kostas Kroustallis

Before and after (Renovation), Photo © Kostas Kroustallis

This particular building is municipal, built in the mid-1960s and is a typical example of the Modern Movement Architecture. It worked for 50 years as a leisure complex, but then it remained for 4 years deserted having suffered many damage.
3D Render, © Cad Athens – Thessaloniki

3D Render, © Cad Athens – Thessaloniki

3D Render, © Cad Athens – Thessaloniki

3D Render, © Cad Athens – Thessaloniki

After the renovation, the building maintained the same use of the leisure complex for all residents of the city. The design was based on preserving and highlighting the lines of the existing building and creating a green space that penetrates inside and is visible from every point of view. The aim of the architectural design was to maintain the existing exposures and redesigning the interior with orientation outwardly.
3D Render, © Cad Athens – Thessaloniki

3D Render, © Cad Athens – Thessaloniki

3D Render, © Cad Athens – Thessaloniki

3D Render, © Cad Athens – Thessaloniki

3D Render, © Cad Athens – Thessaloniki

3D Render, © Cad Athens – Thessaloniki

“The materials used both in the interior and exterior, on vertical and horizontal surfaces, are natural, such as stone, wood and natural coatings”.

3D Render, © Cad Athens – Thessaloniki

3D Render, © Cad Athens – Thessaloniki

The aim of the landscape design was to maintain the existing planting and to enrich it with the creation of new green areas, where 20 new trees and many Greek herbs were planted to create a Greek botanical garden.
Master Plan (Topographic), © Foteini Miltiadou

Elevation 1, © Foteini Miltiadou

Elevation 2, © Foteini Miltiadou

Elevation 3, © Foteini Miltiadou

In addition, two water surfaces have been placed and in combination with the flora to provide shading, cooling and comfort during the hot summer days. Finally, a creative playground for children was designed in the surrounding area.
Section 1, © Foteini Miltiadou

Section 2, © Foteini Miltiadou

Section 3, © Foteini Miltiadou

Facts & Credits:

Project Title: Leisure Complex “Frourio”, Location: Frourio Hill of Larissa – Greece, Architect: FOTEINI MILTIADOU, Associate Architect: Thomas Tsiropoulos, Landscape Architect: Konstantinos Tsavalas, Category at Domes Awards 2019 : First Architect Project, Plot Area: 3.263 m², Building Area: 575 m², Text Description: FOTEINI MILTIADOU, 3D Visualization: Cad Athens – Thessaloniki, Photography: Kostas Kroustallis