Η µελέτη για αυτή την κατοικία στη Βούλα (Αθήνα) επεξεργάστηκε ένα κτίριο µε σχεδόν τριγωνική κάτοψη, µε την οξεία του γωνία να δείχνει προς τη συµβολή δύο οδών, θυµίζοντας πλώρη πλοίου. Αλλά και οι λειτουργίες του κτιρίου αναπτύχθηκαν εν είδει επιπέδων πλοίου.

Επί της οδού Πρεβέζης όπου υπάρχει µια σχετικά οµοιόµορφη κλίση τοποθετήθηκε η κύρια είσοδος, η οποία συνδέεται µε το δρόµο µε γέφυρα: εδώ («Επίπεδο 03») βρίσκονται το καθιστικό, η τραπεζαρία και η κουζίνα.
Ένα επίπεδο χαµηλότερα οι κοιτώνες µε τους βοηθητικούς τους χώρους, ενώ, πιο χαµηλά, το επίπεδο της πισίνας. Για να υπάρξουν χρήσιµοι χώροι εξωτερικής διαµονής έγινε προσπάθεια αφ’ ενός αυτοί να δηµιουργηθούν µε εφαρµογή εσοχών στον όγκο του κτιρίου και, αφ’ ετέρου, να διαταχθούν στο επίπεδο της πισίνας.
Στην κορυφή όλων αυτών των επιπέδων υπάρχει ένας χώρος γραφείου µε βατό δώµα-κατάστρωµα, που προσφέρει απρόσκοπτη θέα προς τη θάλασσα («Επίπεδο 04»). Αντίθετα, προς το συνορεύον οικοπέδο και τον επάνω δρόµο η κατοικία παρουσιάζει µια πιο ερµητική όψη.

eik 1

© Dimítris Kalapodás

eik 2
© Dimítris Kalapodás

eik 3
© Dimítris Kalapodás

eik 4
© Dimítris Kalapodás

eik 5
© Dimítris Kalapodás

eik 6
© Dimítris Kalapodás

eik 7
© Dimítris Kalapodás

eik 8
© Panos E. Gerakakis

eik 9
© Panos E. Gerakakis

eik 10
© Panos E. Gerakakis

eik 11
© Panos E. Gerakakis

eik 12
© Panos E. Gerakakis

Πηγή: Takis Exarchopoulos and Associated Architects