Εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», προς χρηματοδότηση, το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Καλαμάτας», με φορέα υλοποίηση το Δήμο Καλαμάτας και προϋπολογισμό 125.736 € (εκ των οποίων 25.736 € θα είναι από ιδίους πόρους του Δήμου).

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας, τα στέγαστρα των στάσεων θα διαθέτουν λειτουργικό σχεδιασμό, που αποδεδειγμένα πληροί τις ανάγκες των χρηστών, ως εξής:
 • Προστασία από τις καιρικές συνθήκες.
 • Κατάλληλο σημείο ανάρτησης έντυπου πληροφοριακού υλικού.
 • Ασφάλεια στη χρήση.
 • Άνετο περιβάλλον αναμονής.
 • Χώρος στάθμευσης και ελιγμών για αναπηρικό αμαξίδιο.
 • Σε καθένα από τα στέγαστρα θα τοποθετηθούν καθιστικά, πληροφοριακή πινακίδα, πινακίδα ονομασίας στάσης, κάδος απορριμμάτων.
Επίσης, προβλέπεται η εγκατάσταση των παρακάτω συστημάτων:
 • Κατάλληλο, ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτισμό led σε όλα τα στέγαστρα, για την κάλυψη των αναγκών φωτισμού και για τις άλλες ηλεκτρικές ανάγκες και δυνατότητα ηλεκτρολογικής σύνδεσης σε pilar
 • Για τον λόγο αυτό θα υπάρχει πρόβλεψη για συνδυαστική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από το δημοτικό δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ισχύος στα στέγαστρα, για την κάλυψη μέρους των αναγκών για φωτισμό και για τις άλλες ηλεκτρικές ανάγκες
 • Ηλεκτρονική πινακίδα, στην οποία θα εμφανίζονται μεταβλητά μηνύματα και η οποία θα έχει τη δυνατότητα της πληροφόρησης σχετικά με τις επόμενες αφίξεις λεωφορείων σε πραγματικό χρόνο
 • Πρίζα για φόρτιση smart συσκευών μέσω δυο τουλάχιστον θυρών USB
 • Επαρκής φωτισμός led εντός του στεγάστρου.
 • Δίκτυο Wi-Fi.