Σημαντικές διψήφιες αυξήσεις καταγράφονται, μεταξύ 2016 και 2018, στα βασικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού (αφίξεις +21%, διανυκτερεύσεις +19%, έσοδα +23%), ενώ οι βασικοί δείκτες παρουσιάζουν μικτή εικόνα με αύξηση της Μέσης Ημερήσιας Δαπάνης κατά 3% και της Μέσης κατά Κεφαλή Δαπάνης κατά 1%, ενώ πτώση 2% παρουσίασε η Μέση Διάρκεια Παραμονής.

Το συμπέρασμα αυτό αναδεικνύεται στη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο «H ακτινογραφία των 26 μεγαλύτερων αγορών εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα 2016 – 2018».
Στη μελέτη παρατίθενται τα βασικά δεδομένα του εισερχόμενου τουρισμού για 26 επιμέρους χώρες, καθώς και για ομάδες χωρών όπως, τις χώρες της ζώνης του Ευρώ, τις χώρες της Ε.Ε. εκτός της ζώνης του Ευρώ και τις Λοιπές Χώρες.
H καταγραφή γίνεται για τις 26 μεγαλύτερες αγορές – βάσει ταξιδιωτικών εισπράξεων – του εισερχόμενου τουρισμού (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Ελβετία, Βέλγιο, Καναδάς, Αυστρία, Αυστραλία, Κύπρος, Ρωσία, Σερβία, Βουλγαρία, Τουρκία, Σουηδία, Αλβανία, Δανία, Νορβηγία, Βόρεια Μακεδονία, Τσεχία, Ισπανία, Φινλανδία) που αντιπροσωπεύουν το 92% του συνόλου των εισπράξεων του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα για το 2018.
Η κατάταξη των περισσότερων χωρών ως προς τις αφίξεις, τις διανυκτερεύσεις και τα έσοδα, είναι παρεμφερής. Εξαίρεση αποτελούν οι Βαλκανικές αγορές που είναι πολύ υψηλότερα στην κατάταξη στις αφίξεις και χαμηλότερα στις διανυκτερεύσεις και τα έσοδα, και οι μακρινές αγορές (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία) για τις οποίες ισχύει ακριβώς το αντίθετο.
Γενικά, η υψηλή Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη φαίνεται ότι σχετίζεται πολύ περισσότερο με τη Μέση Διάρκεια Παραμονής, παρά με τη Μέση Ημερήσια Δαπάνη.
Τους υψηλότερους δείκτες Μέσης κατά Κεφαλή Δαπάνης, Μέσης Ημερήσιας Δαπάνης και Μέσης Διάρκειας Παραμονής, έχουν οι μακρινές αγορές (Αυστραλία, Καναδάς και ΗΠΑ).
Ακολουθούν η Ελβετία και η Αυστρία, ενώ υψηλή Μέση Ημερήσια Δαπάνη έχει και η Τουρκία, που όμως χαρακτηρίζεται από χαμηλή Μέση Διάρκεια Παραμονής.
Επίσης, καταγράφεται σημαντική διασπορά αγορών με εξαίρεση τη Γερμανία και τη Βρετανία, από τις οποίες προήλθαν το 2018 περίπου το 19% και το 12% των εσόδων αντίστοιχα. Όλες οι άλλες αγορές έχουν μονοψήφια μερίδια έως 7%.
Συγκεκριμένα, την περίοδο 2016-2018 τα βασικά μεγέθη του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα εμφάνισαν τις ακόλουθες αυξήσεις:
 • Αφίξεις: +21% (από 24,8 εκατ. το 2016 σε 30,1 εκατ. το 2018),
 • Διανυκτερεύσεις: +19% (από 190,4 εκατ. το 2016 σε 227,0 εκατ. το 2018),
 • Έσοδα: +23% (από € 12,7 δισ. το 2016 σε € 15,7 δισ. το 2018).
Επιμέρους, όλες οι ευρείες αγορές σημείωσαν αύξηση στα βασικά μεγέθη τους:
 • Χώρες Ζώνης Ευρώ (αφίξεις +28%, διανυκτερεύσεις +22% και έσοδα +27%),
 • Χώρες ΕΕ εκτός Ζώνης Ευρώ (αφίξεις +20%, διανυκτερεύσεις +9% και έσοδα +11%) και
 • Λοιπές Χώρες (αφίξεις +15%, διανυκτερεύσεις +26% και έσοδα +27%).
Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης, παρατηρούμε ότι οι μοναδικές αγορές που καταγράφουν μείωση σε όλα τα βασικά μεγέθη την περίοδο 2016-2018 είναι της Ρωσίας (αφίξεις -13%, διανυκτερεύσεις -15% και έσοδα -22%), της Βόρειας Μακεδονίας (αφίξεις -31%, διανυκτερεύσεις -29%, έσοδα -16%) και της Νορβηγίας (αφίξεις -5%, διανυκτερεύσεις -2%, έσοδα -8%).
Επίσης, μείωση καταγράφεται στις διανυκτερεύσεις από τις αγορές της Κύπρου (-14%), της Τουρκίας (-9%) και του Ην. Βασιλείου (-3%) και στα έσοδα από τις αγορές του Ην. Βασιλείου (-0,4%) και της Ισπανίας (-5%).
Στον αντίποδα, οι υψηλότερες αυξήσεις την περίοδο 2016-2018, καταγράφονται από τις αγορές του Καναδά (αφίξεις +126%, διανυκτερεύσεις +158%, έσοδα +158%), της Αυστραλίας (αφίξεις +91%, διανυκτερεύσεις +105%, έσοδα +99%), της Δανίας (αφίξεις +59%, διανυκτερεύσεις +59%, έσοδα +61%), των ΗΠΑ (αφίξεις +41%, διανυκτερεύσεις +43%, έσοδα +43%), της Πολωνίας (αφίξεις +43%, διανυκτερεύσεις +19%, έσοδα +37%), της Γερμανίας (αφίξεις +40%, διανυκτερεύσεις +29%, έσοδα +39%), της Αλβανίας (αφίξεις +37%, διανυκτερεύσεις +15%, έσοδα +39%), της Ρουμανίας (αφίξεις +35%, διανυκτερεύσεις +24%, έσοδα +15%) και της Ολλανδίας (αφίξεις +32%, διανυκτερεύσεις +23%, έσοδα +28%).
Τέλος, η κατάταξη των περισσότερων χωρών ως προς τις αφίξεις, τις διανυκτερεύσεις και τα έσοδα είναι παρεμφερής. Εξαίρεση αποτελούν οι Βαλκανικές αγορές που είναι πολύ υψηλότερα στην κατάταξη στις αφίξεις και χαμηλότερα στις διανυκτερεύσεις και τα έσοδα, και οι μακρινές αγορές (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία) για τις οποίες ισχύει ακριβώς το αντίθετο.

Η μέση δαπάνη

Την περίοδο 2016-2018, πτώση καταγράφει η Μέση Διάρκεια Παραμονής (ή ΜΔΠ) (-1,8% σε 7,5 ημέρες το 2018) ενώ αντίθετα θετική μεταβολή καταγράφουν η Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη (+1,1% σε € 519,6 το 2018) και η Μέση Ημερήσια Δαπάνη (+3,0% σε € 69,0 το 2018).
Όπως αναλύεται διεξοδικά στην μελέτη «η Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα, 2005-2018, εξέλιξη και σύγκριση με Ισπανία» η μείωση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής που παρατηρείται διαχρονικά στην Ελλάδα ναι μεν είναι παγκόσμιο φαινόμενο –οι ταξιδιώτες κάνουν περισσότερα ταξίδια αλλά με μικρότερη διάρκεια παραμονής- αλλά για την περίπτωση της Ελλάδας επηρεάζεται και από την καθιέρωση της Αθήνας ως city break προορισμού.
Αναλύοντας επιμέρους ευρείες αγορές (Ζώνη Ευρώ, ΕΕ εκτός Ζώνης Ευρώ και Λοιπές Χώρες), η εικόνα είναι μικτή.

Συγκεκριμένα:

 • Χώρες Ζώνης του Ευρώ: ΜΚΔ -1%, ΜΗΔ +4% και ΜΔΠ -5%,
 • Χώρες ΕΕ εκτός Ζώνης του Ευρώ: ΜΚΔ -8%, ΜΗΔ +2% και ΜΔΠ -10%,
 • Λοιπές Χώρες: ΜΚΔ +11%, ΜΗΔ +1% και ΜΔΠ +10%.
Οι βελτίωση των βασικών δεικτών οφείλεται για την ΜΚΔ και την ΜΔΠ από τις αγορές του Καναδά (+13,9%/+14,0%) και της Αυστραλίας (+4,5%/+7,8%) και για την ΜΗΔ από την αγορά της Αλβανίας (+20,6%).
Οι μοναδικές αγορές που κατέγραψαν αύξηση την περίοδο 2016-2018 σε όλους τους βασικούς δείκτες ήταν οι ΗΠΑ (ΜΚΔ +1%, ΜΗΔ +0,1% και ΜΔΠ +11%), η Ιταλία (ΜΚΔ +8%, ΜΗΔ +8% και ΜΔΠ +0,02%) και η Βόρεια Μακεδονία (ΜΚΔ +22%, ΜΗΔ +19% και ΜΔΠ +3%).
Επιπλέον των παραπάνω, οι υψηλότερες αυξήσεις στην ΜΚΔ σημειώθηκαν από τον Καναδά (+14%) και την Κύπρο (+9%), στην ΜΗΔ από τις αγορές της Κύπρου (+36%), της Αλβανίας (+21%), της Πολωνίας (+15%) και της Τουρκίας (+13%) και στην ΜΔΠ από τον Καναδά (+14%) και την Αυστραλία (+8%).
Στον αντίποδα σημαντικές μειώσεις την περίοδο 2016-2018, καταγράφονται στην:
 • Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη, από τις αγορές της Ρουμανίας (-15%), της Βουλγαρίας (-14%), της Ισπανίας (-14%), της Ρωσίας (-11%), της Σερβίας (-11%) και της Φινλανδίας (-9%),
 • Μέση Ημερήσια Δαπάνη, από τις αγορές της Φινλανδίας (-14%), της Γαλλίας (-10%), της Ρωσίας (-9%), της Σερβίας (-9%) και της Ρουμανίας (-8%) και
 • Μέση Διάρκεια Παραμονής, από τις αγορές της Κύπρου (-20%), της Αλβανίας (-16%), της Πολωνίας (-16%), της Βουλγαρίας (-14%), της Τουρκίας (-13%), της Ισπανίας (-9%), της Γερμανίας (-8%), της Ρουμανίας (-8%) και της Τσεχίας (-7%).
Τέλος, η υψηλή ΜΚΔ φαίνεται ότι σχετίζεται πολύ περισσότερο με την ΜΔΠ παρά με την ΜΗΔ.