Το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης ενέκρινε την έναρξη των απαιτούμενων εργασιών σχετικά με την υπογειοποίηση 80 κάδων απορριμμάτων στο ιστορικό κέντρο.

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 75% των χρημάτων θα προέλθει από το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το υπόλοιπο 25% από τα ανταποδοτικά τέλη.
Σύμφωνα με το γενικό γραμματέα του δήμου Θεσσαλονίκης και υπεύθυνο για την καθαριότητα, Θωμά Ψαρρά, οι διαδικασίες για την υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων θα ξεκινήσουν πιθανότατα το φθινόπωρο. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση υπόγειων κάδων, εφεδρικών κάδων για τα υπόγεια συστήματα και πύργους τροφοδοσίας, ειδικό όχημα με σύστημα πλύσης κάδων και γερανούς σε έξι απορριμματοφόρα οχήματα.
Τα συστήματα θα εγκατασταθούν από τον ανάδοχο που θα προκύψει από τον διαγωνισμό, ο οποίος θα αναλάβει και τις απαιτούμενες εργασίες εγκατάστασης και αποκατάστασης. Η χωροθέτηση σχεδιάστηκε, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης και οι σημαντικές οδικές αρτηρίες της πόλης.

Σχόλια

σχόλια

scavolini
kostal