3D Resolution © ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ
kostal

H εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ συμμετείχε στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης, αυτόματης κατάσβεσης, ασφάλειας, κλειστού κυκλώματος, κεντρικού ελέγχου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (BMS) και πυροσβεστικού υλικού, στο Νέο Κτίριο Δημοτικής Βιβλιοθήκης και Μουσείο Βιβλιοθήκης Κοζάνης.
Η κοινοπραξία ανέγερσης του έργου, απαρτιζόμενη από τις εταιρίες ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ, ΑΤΡΑΠΟΣ ΑΤΕ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ, κατασκεύασε το Νέο Κτίριο Δημοτικής Βιβλιοθήκης και Μουσείο Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Πρόκειται για κτίριο το οποίο περιλαμβάνει στους τρεις ορόφους του, βιβλιοστάσιο, αναγνωστήριο, μουσείο, καθώς και διάφορους χώρους για οργάνωση εκδηλώσεων, όπως αμφιθέατρο και χώρο σεμιναρίων.

Πυροπροστασία

Η εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ εγκατέστησε το κεντρικό σύστημα πυρανίχνευσης αποτελούμενο από ένα (1) πίνακα διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης 4 βρόχων ανίχνευσης και άνω των 300 περιφερειακών συσκευών ανίχνευσης του οίκου Inim.
Τα πλεονεκτήματα χρήσης διευθυνσιοδοτημένου συστήματος πυρανίχνευσης, ή αλλιώς addressable, είναι αρκετά και πολύ χρήσιμα. Το κυριότερο είναι ότι, κάθε περιφερειακή συσκευή διαθέτει τη δική της μοναδική διεύθυνση, με αποτέλεσμα να είναι εύκολος και ταυτόχρονα γρήγορος ο εντοπισμός του σημείου, σε περίπτωση συναγερμού ή σφάλματος.
Σε κάθε περιφερειακή συσκευή – διεύθυνση έχει προγραμματιστεί συγκεκριμένη ονομασία, ανάλογα με το χώρο ή την περιοχή που βρίσκεται. Υπάρχει δυνατότητα εύκολης ομαδοποίησης των συσκευών, ανάλογα με την περιοχή, οπότε καθίσταται εύκολος ο προγραμματισμός σεναρίων ήχησης των συσκευών οπτικής και ηχητικής αναγγελίας συναγερμού, αλλά και άλλων εξόδων, όπως π.χ. απελευθέρωση ηλεκτρομαγνητών συγκράτησης θυρών.
Plan © ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ

Επίσης οι διευθυνσδιοτημένοι πυρανιχνευτές καπνού, οπτικού τύπου, συνεχώς ελέγχονται από τον πίνακα αναφορικά με το ποσοστό καθαρότητας τους, ώστε να εντοπίζουμε εύκολα ποιοι χρειάζονται καθαρισμό.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της χωρητικότητας του πίνακα, σύνδεσης με επαναληπτικό πίνακα χειρισμών και ενδείξεων, καθώς και εγκατάστασης λογισμικού προγράμματος γραφικών παραστάσεων και κατόψεων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπου κάθε συμβάν, είτε πρόκειται για συναγερμό, είτε για σφάλμα, θα εμφανίζεται την ώρα που προκύπτει στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Εγκαταστάθηκαν επίσης, συστήματα αυτόματης κατάσβεσης με διοξείδιο του άνθρακα (CO²) και ξηρά σκόνη σε χώρους ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών του κτιρίου.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια του κτιρίου καλύπτεται από σύστημα ασφάλειας, αποτελούμενο από ένα (1) πίνακα GALAXY του οίκου Honeywell και άνω των 100 περιφερειακών συσκευών ανίχνευσης, για την αποτροπή διάρρηξης και εισβολής εντός του Κτιρίου.
Οι πίνακες ασφαλείας GALAXY αποτελούν, ότι πιο σύγχρονο, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι, ανήκουν στη λίστα των εγκεκριμένων, από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πινάκων ασφαλείας για την προστασία κυβερνητικών και άλλων σημαντικών κτιρίων, είτε υποδομών είτε διοίκησης, σύμφωνα με το CPNI (Center for the Protection of National Infrastructure). Η εποπτεία των εσωτερικών χώρων του κτιρίου γίνεται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, αποτελούμενο από δεκαέξι (16) σταθερούς έγχρωμους εικονολήπτες, οι οποίοι καταγράφονται σε ένα (1) ψηφιακούς καταγραφείς (DVR), κατασκευής των οίκων Honeywell και VISTA.

Κεντρική Διαχείριση και BEMS

Η κεντρική διαχείριση των η/μ εγκαταστάσεων, και των αντίστοιχων συστημάτων, αλλά και η εξοικονόμηση της κατανάλωσης ενέργειας, υλοποιείται με την εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος B.E.M.S. (Building Energy Management System) του οίκου Honeywell. Το σύστημα αποτελείται από δέκα (10) τοπικούς πίνακες ελέγχου με τους αντίστοιχους ψηφιακούς ελεγκτές (controllers) και τις κάρτες εισόδων και εξόδων, που συνολικά υποστηρίζουν πάνω από επτακόσια περιφερειακά σημεία ελέγχου εισόδων και εξόδων.
3D Resolution © ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ

Τον αυτόματο έλεγχο και την κεντρική διαχείριση εκτελεί το λογισμικό ARENA του οίκου Honeywell, το οποίο διαθέτει πάρα πολλές δυνατότητες λειτουργίας και επέκτασης, ενώ αποτελεί ότι πιο σύγχρονο στο τομέα των λογισμικών συστημάτων κτιριακών και όχι μόνο εγκαταστάσεων. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε με τη χρήση του λογισμικού ARENA να επιτευχθεί εξοικονόμηση κατανάλωσης της ενέργειας  του Κτιρίου.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του συστήματος, πάρα πολύ εύκολα, ενώ υπάρχει δυνατότητα μελλοντικής διασύνδεσης με τρίτες συσκευές μέσω κοινών βιομηχανικών πρωτοκόλλων, όπως ModBus, BaCNet κ.α. Μέσω της θυγατρικής Εταιρείας ACON, υλοποιήθηκε η προμήθεια του πυροσβεστικού εξοπλισμού, όπως πυροσβεστικές φωλιές, σταθμούς εργαλείων και φορητούς πυροσβεστήρες.
Η ACON Ε.Π.Ε., που είναι μία εταιρία του Ομίλου ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, έχει προμηθεύσει στο κτίριο πυροσβεστήρες του ιταλικού οίκου ABS, ενώ διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα κέντρα επανελέγχου πυροσβεστήρων, χαμηλής και υψηλής πίεσης στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Χαρακτηριστικά Έργου:

Εγκατάσταση: 2015-2018, Μοναδικά Οφέλη: Η επίτευξη του κεντρικού ελέγχου αλλά και εξοικονόμησης κατανάλωσης ενέργειας που υλοποιείται μέσω της λογισμικής πλατφόρμας ARENA του οίκου Honeywell, Μηχανικός Έργου: Αργύρης Σιώπης (Υπεύθυνος Έργων – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός), Παρουσίαση Μελέτης: ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ