3d Απεικονίσεις: Μαρίνος Παναγή
Η Κύπρος ήταν γνωστή στην ιστορία ως το σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Αυτό το ιστορικό πλαίσιο αποτέλεσε έμπνευση για τη σχεδιαστική στρατηγική του Νέου Κυπριακού Μουσείου, καθώς ο χώρος χειρίστηκε ως «πυρήνας» που δημιουργεί ένα σταυροδρόμι υπογραμμίζοντας τα βασικά στοιχεία του αστικού ιστού.

3d Απεικονίσεις: Μαρίνος Παναγή

3d Απεικονίσεις: Μαρίνος Παναγή

Ο κεντρικός αυτός πυρήνας προέκυψε από τη διασταύρωση των σημαντικότερων στοιχείων του περιβάλλον αστικού χώρου, τα Ενετικά Τείχη, τον Πεδιαίο ποταμό και την Πολιτιστική Ζώνη. Αυτά τα σημεία διέλευσης προωθούν ροές μέσα και έξω από το χώρο του μουσείου και καθορίζουν τη μορφή και τον όγκο του μουσείου. Δίνουν επίσης την αίσθηση της συνέχειας μεταξύ της πόλης, του μουσείου και του πάρκου παρέχοντας αδιάκοπη μετάβαση από το αστικό στο φυσικό τοπίο.

3d Απεικονίσεις: Μαρίνος Παναγή

Λειτουργία και μεθοδολογία σχεδιασμού

Το μουσείο λειτουργεί ως πύλη μεταξύ ανοικτού αστικού χώρου και μιας σειράς πυκνών υβριδικών λειτουργιών. Το κέντρο του μουσείου («Πυρήνας») προσελκύει κίνηση, φέρνοντας δραστηριότητες στο κέντρο του κτιρίου. Η μορφή των κτιρίων επιτρέπει την οπτική και φυσική σύνδεση με τα υπάρχοντα ορόσημα της περιοχής, το σημερινό Κυπριακό Μουσείο και την Πράσινη Ζώνη.

Σχεδιαστική Στρατηγική – Σημαντικά Στοιχεία

Σχεδιαστική Στρατηγική – Κυκλοφορία

Οι χώροι είναι σχεδιασμένοι ώστε να επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση μεταξύ των διαφόρων προγραμματικών χώρων και ταυτόχρονα σε κτιριακό όγκο. Ο προσανατολισμός των χώρων τονίζει τις απόψεις των πιο σημαντικών στοιχείων του αστικού ιστού. Η μόνιμη έκθεση στην ανατολική πλευρά επιτρέπει την προβολή του υφιστάμενου μουσείου και της περιτειχισμένης πόλης της Λευκωσίας και στη δυτική πλευρά του προσωρινού εκθεσιακού χώρου θα επιτρέψει την προβολή της πολιτιστικής ζώνης.

Εννοιολογικό Διάγραμμα – Διαδικασία Σχεδιαστικής Στρατηγικής

Γενική Κάτοψη Οικοπέδου – Η σχέση του Νέου Κυπριακού Μουσείου με τον αστικό ιστό

Ο χώρος στάθμευσης και η πρόσβαση για φόρτωση / εκφόρτωση που βρίσκεται στη νότια πλευρά του μουσείου, ρυθμίζει την κυκλοφορία. Επιπλέον, η πλατεία ανυψώνεται για να βελτιώσει τη ζώνη φόρτωσης / εκφόρτωσης από τα φορτηγά και να μην διακόπτει τη λειτουργική ροή του μουσείου κρύβοντας την παράλληλα από το δημόσιο χώρο. Στόχος είναι ο υψηλός βαθμός λειτουργικότητας που διαιρεί την κυκλοφορία των επισκεπτών και του προσωπικού στο μουσείο, οδηγώντας σε διαφορετικές ζώνες κυκλοφορίας.

Γενική Κάτοψη Οικοπέδου – H θέα από το Νέο Κυπριακό Μουσείο προς τον αστικό ιστό

Πρόγραμμα – Η συνδεσιμότητα μεταξύ λειτουργικών απαιτήσεων & χώρων

Τέλος, ο σκοπός του Μουσείου είναι να παραβλέψει ένα πρόσφατα διαμορφωμένο τμήμα του αστικού χώρου που συνδέει το εσωτερικό και το εξωτερικό με ευαίσθητο τρόπο δημιουργώντας μια δυναμική ακολουθία χωρικών εμπειριών. Η προσαρμόσιμη πρόσβαση του πυρήνα καλωσορίζει όχι μόνο τους επισκέπτες αλλά ενεργεί και ως βασικός πολιτιστικός προορισμός για την κοινωνία, ενθαρρύνοντας την άμεση και ενεργή συμμετοχή του κοινού.

Προγραμματικά Διαγράμματα

Η δομή των μόνιμων εκθεσιακών χώρων

Μουσειολογία

Τα αντικείμενα του μουσείου ο σχεδιασμός τα τοποθετεί σε πέντε ξεχωριστά (αλλά συσχετισμένα μεταξύ τους), χρονολογικά τμήματα, από τα οποία τα δύο θα αφιερωθούν στην Κεραμική Παραγωγή και στις Ανασκαφές της Σουηδικής αποστολής. Ανάλογα με το μέγεθός τους θα τοποθετηθούν σε ιδικές πλατφόρμες ή σε βιτρίνες (μικρότερα και πιο πολύτιμα αντικείμενα) και θα είναι εύκολα προσβάσιμα από το προσωπικό του μουσείου για συντήρηση και αποκατάσταση.

Γενική Κάτοψη – Εξωτερικά Διαμορφωμένοι Λειτουργικοί Χώροι

Κάτοψη Ισογείου

Οι χώροι είναι δομημένοι ώστε να επιτρέπουν στους επισκέπτες την εμπειρία του νέου Κυπριακού Μουσείου με ψηφιακές και πραγματικές αναπαραστάσεις 1:1 από τις σημαντικότερες Περιόδους της Κύπρου και να τους δίνουν ευκαιρίες αλληλεπίδρασης αυξάνοντας την προσοχή τους. Ως εκ τούτου, στο Μουσείο θα χρησιμοποιηθούν οπτικά και ακουστικά εργαλεία.

Κάτοψη 1ου Ορόφου

Δομικό σύστημα

Το δομικό σύστημα συνδυάζει μεταλλικά πλαίσια που υποστηρίζονται από συγκεκριμένα δομικά στοιχεία όπως πυλώνες και πυρήνες αντίστασης διάτμησης, αναπτύσσοντας ένα μοναδικό σύστημα που ενώνει τη δομική λειτουργικότητα και την οπτική μορφή σε ένα σημαντικό και ενδιαφέρον σύνολο.

Κάτοψη 2ου Ορόφου

Τα δομικά στοιχεία σκυροδέματος πρέπει να τοποθετούνται σε βαθιά θεμελίωση σύμφωνα με τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας και τους υπολογισμούς κατανομής φορτίων στο έδαφος που πρέπει να είναι σε θέση να στηρίξουν το βάρος κτιρίου στην περιοχή θεμελίωσης.

Κάτοψη 3ου Ορόφου

Το σκυρόδεμα πρέπει να ανταποκρίνεται στις διπλές προδιαγραφές υψηλής μηχανικής αντοχής και ανώτερης αισθητικής ποιότητας για τα τολμηρά αρχιτεκτονικά σχήματα, όπου προτιμάται το αυτοεπιπεδούμενο σκυρόδεμα, προκειμένου να αποφεύγονται οι κραδασμοί στους ξυλοτύπους και να επιτυγχάνεται υψηλή ποιότητα επιφανειών σκυροδέματος.

Κάτοψη 4ου Ορόφου

Το μεταλλικό πλαίσιο υπόκειται στις ιδιότητες διαστολής και συστολής που είναι εγγενείς στον χάλυβα. Οι μετατοπίσεις που οφείλονται στις μεταβολές της θερμοκρασίας και στα φορτία ανέμου πρέπει να περιορίζονται από εγκάρσια ή εκκεντρικά ενισχυμένα πλαίσια συνδεδεμένα με τα στοιχεία σκυροδέματος κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των δύο υλικών.

Τομές

Ηλεκτρομηχανολογικά και Περιβαλλοντική συμπεριφορά

Η κατανάλωση ενέργειας και τα αποτυπώματα εκπομπών CO² (KWh / m² / year & Kg / m² / year αντίστοιχα) θα παραμείνουν στο ελάχιστο, καθώς ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί:
α) στον ιδανικό σχεδιασμό θερμικής μόνωσης (οι τιμές U όλων των δομικών στοιχείων να τηρούνται αυστηρά οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας) και
β) στην ενεργειακή αποδοτικότητα όλων των εξαρτημάτων M & E που είναι ενσωματωμένα στο κτίριο.
 Όλα τα στοιχεία που συμβάλλουν στην ενεργειακή απόδοση του μουσείου πρέπει να συμμορφώνονται με εκείνα της σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Ως εκ τούτου, η βαθμολογία ενεργειακής απόδοσης του μουσείου (EPC-Energy Performance Certification) θα είναι της κλάσης Α. Ανεξάρτητα από την ενεργειακή απόδοση είναι και η αισθητική ενσωμάτωση των φωτοβολταϊκών πλαισίων, όπου θα ενσωματωθούν στα πανέλα της στέγης φωτοβολταϊκά κύτταρα. Ο προστατευτικός ρόλος του εξωτερικού περιβλήματος συμπληρώνεται πλήρως από πηγές παραγωγής ενέργειας.

Ανατολική & Νότια Όψη

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον Σχεδιασμό Φωτισμού

Ο σχεδιασμός πρέπει να εκμεταλλεύεται το φως της ημέρας όσο το δυνατόν περισσότερο χωρίς να επηρεάζει ή να βλάπτει τα αντικείμενα. Ο τεχνητός φωτισμός δεν πρέπει να δημιουργεί προβλήματα στα αντικείμενα, αλλά να είναι σε θέση να δημιουργήσει την επιθυμητή αντίθεση φωτισμού και την ποιότητα φωτισμού που αναμένουν οι επισκέπτες.

Βόρεια & Δυτική Όψη

Στοιχεία & Συντελεστές Μελέτης:

Έργο: Νέο Κυπριακό Μουσείο – Δημόσια χρήση, Τοποθεσία: Λευκωσία – Κύπρος, Αρχιτεκτονικό Γραφείο: REARC / architects research core, Αρχιτεκτονική μελέτη: Μαρίνος Παναγή, Έρευνα και Σχεδιασμός: Μαρίνος Παναγή – Παναγιώτης Ροτσίδης – Μαρία Ιωάννου – Κρίστοφερ Παπαδόπουλος – Ανδρέας Σιέλι, Πολιτικός Μηχανικός: Κύπρος Ιορδάνου, Μηχανολόγος & Ηλεκτρολόγος Μηχανικός: Ανδρέας Χρυσάνθου, Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίου: Ανδρέας Χρυσάνθου, Έκταση: 27,880m², Προϋπολογισμός: 75.000.000 ευρώ, Έτος: 2016, Κείμενο & Φωτογραφίες: Μαρίνος Παναγή

Σχόλια

σχόλια

scavolini
kostal