Αρχιτεκτονική Μελέτη - Interior Design - Μελέτη Φωτισμού: TAF | Taliakis Architectural Firm | Γιώργος Ταλιάκης, Photo © Liberta Photography

Ζητούμενο του αρχιτεκτονικού έργου αποτέλεσε η δημιουργία υψηλού επιπέδου διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το κτίριο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Αιόλου στο Μοναστηράκι. Λόγω της θέσης και του ύψους του τυγχάνει εξαιρετικής θέας προς τον λόφο της Ακρόπολης.

Το project αναπτύσσεται σε έναν όροφο και διαμορφώνεται από 6 διαμερίσματα, έναν κοινόχρηστο χώρο και ένα γυμναστήριο.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Interior Design – Μελέτη Φωτισμού: TAF | Taliakis Architectural Firm | Γιώργος Ταλιάκης, Photo © Liberta Photography

Βασικό συνθετικό άξονα αποτέλεσε η ανάδειξη της θέας και η δημιουργία ενός κάδρου που να οδηγεί το βλέμμα προς αυτήν.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Interior Design – Μελέτη Φωτισμού: TAF | Taliakis Architectural Firm | Γιώργος Ταλιάκης, Photo © Liberta Photography

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Interior Design – Μελέτη Φωτισμού: TAF | Taliakis Architectural Firm | Γιώργος Ταλιάκης, Photo © Liberta Photography

Αυτό επετεύχθη με τη χρήση μιας πολύ ανοιχτής χρωματικής παλέτας σε συνδυασμό με λιτές, ομοιόμορφες υφές.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Interior Design – Μελέτη Φωτισμού: TAF | Taliakis Architectural Firm | Γιώργος Ταλιάκης, Photo © Liberta Photography

“Το μεγάλο εμβαδό της κάτοψης (650 τ.μ.) σε αντίθεση με τον μικρό αριθμό εξωτερικών κουφωμάτων που υπάρχουν στον όροφο (13 κουφώματα) επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την κάτοψη”.

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Interior Design – Μελέτη Φωτισμού: TAF | Taliakis Architectural Firm | Γιώργος Ταλιάκης, Photo © Liberta Photography

Τα διαμερίσματα διαμορφώθηκαν με στόχο την μέγιστη αξιοποίηση των ανοιγμάτων αυτών, δημιουργώντας στις περισσότερες περιπτώσεις χώρους με έντονο διαμήκη άξονα που οδηγεί το βλέμμα προς τη θέα της Ακρόπολης.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Interior Design – Μελέτη Φωτισμού: TAF | Taliakis Architectural Firm | Γιώργος Ταλιάκης, Photo © Liberta Photography

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Interior Design – Μελέτη Φωτισμού: TAF | Taliakis Architectural Firm | Γιώργος Ταλιάκης, Photo © Liberta Photography

“Το μέγεθος των διαμερισμάτων κυμαίνεται από 40 έως 110 τ.μ.”.

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Interior Design – Μελέτη Φωτισμού: TAF | Taliakis Architectural Firm | Γιώργος Ταλιάκης, Photo © Liberta Photography

Η πλαστική και minimal αντίληψη της σύνθεσης εντείνεται με την εισαγωγή γεωμετρικών μορφών (wall formations).
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Interior Design – Μελέτη Φωτισμού: TAF | Taliakis Architectural Firm | Γιώργος Ταλιάκης, Photo © Liberta Photography

“Η μορφή του τοίχου υποχωρεί, δημιουργώντας κοιλότητες στο πάχος της”.

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Interior Design – Μελέτη Φωτισμού: TAF | Taliakis Architectural Firm | Γιώργος Ταλιάκης, Photo © Liberta Photography

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Interior Design – Μελέτη Φωτισμού: TAF | Taliakis Architectural Firm | Γιώργος Ταλιάκης, Photo © Liberta Photography

Οι κοιλότητες αυτές έρχονται να παραλάβουν τις λειτουργίες και τις χρήσεις του εκάστοτε διαμερίσματος.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Interior Design – Μελέτη Φωτισμού: TAF | Taliakis Architectural Firm | Γιώργος Ταλιάκης, Photo © Liberta Photography

Ένας πάγκος γραφείου μεταλλάσσεται σε ανάκλιντρο, φιλοξενώντας τον χρήστη που θέλει να ηρεμήσει κοιτώντας προς την Ακρόπολη και το τζάκι που βρίσκεται λίγο πέρα από τα πόδια του.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Interior Design – Μελέτη Φωτισμού: TAF | Taliakis Architectural Firm | Γιώργος Ταλιάκης, Photo © Liberta Photography

“Μεγάλη έμφαση δόθηκε στον φωτισμό της σύνθεσης”.

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Interior Design – Μελέτη Φωτισμού: TAF | Taliakis Architectural Firm | Γιώργος Ταλιάκης, Photo © Liberta Photography

Κρυφοί φωτισμοί στην ψευδοροφή και στα wall formations προσδίδουν έναν ατμοσφαιρικό περιβάλλον χαλάρωσης για το βράδυ, μετά την κούραση της πρωινής περιπλάνησης στην Αθήνα. Οι λεντοτενίες που έχουν τοποθετηθεί εσωτερικά στις κοιλότητες δημιουργούν αντιθέσεις και τονίζουν την γεωμετρία τους, δίνοντας μια αέρινη αίσθηση στους όγκους.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Interior Design – Μελέτη Φωτισμού: TAF | Taliakis Architectural Firm | Γιώργος Ταλιάκης, Photo © Liberta Photography

Ο φωτισμός του κοινόχρηστου διαδρόμου με τις τεθλασμένες γραμμές μαγνητίζει το βλέμμα του επισκέπτη και τον οδηγεί προς την πόρτα του διαμερίσματός του.
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Interior Design – Μελέτη Φωτισμού: TAF | Taliakis Architectural Firm | Γιώργος Ταλιάκης, Photo © Liberta Photography

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Interior Design – Μελέτη Φωτισμού: TAF | Taliakis Architectural Firm | Γιώργος Ταλιάκης, Photo © Liberta Photography

Στοιχεία & Συντελεστές έργου:  

Τίτλος έργου: Διαμερίσματα στο Μοναστηράκι, Τοποθεσία: Μοναστηράκι Αθήνα Ελλάδα, Αρχιτεκτονική Μελέτη – Interior Design – Μελέτη Φωτισμού: TAF | Taliakis Architectural Firm | Γιώργος Ταλιάκης, Interior Design: Mouchtaris & Co, Εργοδότης: NS PLACE, Έτος μελέτης: 2018, Έτος κατασκευής: 2019, Κείμενο παρουσίασης: Γιώργος Ταλιάκης, Φωτογραφίες: Liberta Photography

Προμηθευτές έργου:

Κουφώματα: ALUMIL (REBUILDIT), Κλιματισμός: FUJITSU (REBUILDIT), Διακοπτικό υλικό: ΤΕΜ MODUL (REBUILDIT), Φωτισμός: Βλαχιώτης, Ξύλινες κατασκευές: MOUCHTARIS & Co, Μεταλλικές κατασκευές: REBUILDIT, Είδη Υγιεινής: Γεωργουλής Μανέτας, Πλακίδια: Γεωργουλής Μανέτας, Χρώματα: REBUILDIT, Ξύλινα δάπεδα: Δρακάτος, Έπιπλα: MOUCHTARIS & Co – GRANDECO & WOODYLOOK, Υφάσματα: GALANIS

English description: Six high level short-term rental apartments located in a building at the intersection of Mitropoleos and Aeolou streets, in Monastiraki, Athens, Greece, designed by TAF | Taliakis Architectural Firm

The aim of this architectural project was the creation of high level short-term rental apartments. The building is located at the intersection of Mitropoleos and Aeolou streets in Monastiraki.
Architectural development – Interior Design – Lighting: TAF | Taliakis Architectural Firm | George Taliakis, Photo © Liberta Photography

Architectural development – Interior Design – Lighting: TAF | Taliakis Architectural Firm | George Taliakis, Photo © Liberta Photography

Due to its location and altitude, it offers an excellent view of the Acropolis hill. The project is developed on one floor and consists of 6 apartments, a communal area and a fitness center.
Architectural development – Interior Design – Lighting: TAF | Taliakis Architectural Firm | George Taliakis, Photo © Liberta Photography

The design was directed by an urge to highlight the view while creating a frame that would guide the guests to gaze towards it.
Architectural development – Interior Design – Lighting: TAF | Taliakis Architectural Firm | George Taliakis, Photo © Liberta Photography

This was achieved by the use of a very light color palette in combination with simple, uniform textures.
Architectural development – Interior Design – Lighting: TAF | Taliakis Architectural Firm | George Taliakis, Photo © Liberta Photography

“The large floor plan area (650sqm), in contrast to the small number of exterior windows available on the floor (13 frames) greatly affected the floor plan”.

Architectural development – Interior Design – Lighting: TAF | Taliakis Architectural Firm | George Taliakis, Photo © Liberta Photography

The apartments were designed to make the most of these openings, creating, in most cases, spaces with a longitudinal axis leading gazes to the view of the Acropolis.
Architectural development – Interior Design – Lighting: TAF | Taliakis Architectural Firm | George Taliakis, Photo © Liberta Photography

“The size of the apartments ranges from 40 to 110sqm”.

Architectural development – Interior Design – Lighting: TAF | Taliakis Architectural Firm | George Taliakis, Photo © Liberta Photography

The plasticity and minimality of the composition are enhanced by the introduction of geometric forms (wall formations).
Architectural development – Interior Design – Lighting: TAF | Taliakis Architectural Firm | George Taliakis, Photo © Liberta Photography

“The shape of the wall recedes, creating cavities in its thickness”.

Architectural development – Interior Design – Lighting: TAF | Taliakis Architectural Firm | George Taliakis, Photo © Liberta Photography

These cavities come to take over the functions and uses of each compartment. An office bench turns into a kindergarten, accommodating the user who wants to relax by looking at the Acropolis, while the fireplace crackles at his feet.
Architectural development – Interior Design – Lighting: TAF | Taliakis Architectural Firm | George Taliakis, Photo © Liberta Photography

“Great emphasis was placed on lighting the composition”.

Architectural development – Interior Design – Lighting: TAF | Taliakis Architectural Firm | George Taliakis, Photo © Liberta Photography

Hidden lights in the ceiling and in the wall formations provide with a relaxing atmosphere during the evenings, after the tiredness that can occur by wandering in Athens.
Architectural development – Interior Design – Lighting: TAF | Taliakis Architectural Firm | George Taliakis, Photo © Liberta Photography

Architectural development – Interior Design – Lighting: TAF | Taliakis Architectural Firm | George Taliakis, Photo © Liberta Photography

The led strips that are placed inside the cavities create contrasts while emphasizing their geometry, giving a gaseous feel to the volumes.
Architectural development – Interior Design – Lighting: TAF | Taliakis Architectural Firm | George Taliakis, Photo © Liberta Photography

The illumination of the common corridor with sloping lines magnifies the visitor’s gaze and leads him to the door of his apartment.
Apartment view, © TAF | Taliakis Architectural Firm | George Taliakis

Floor plan, © TAF | Taliakis Architectural Firm | George Taliakis

Facts & Credits:

Project title: Apartments in Monastiraki, Location: Monastiraki – Athens – Greece, Architectural development – Interior Design – LightingTAF | Taliakis Architectural Firm, Interior Design: Mouchtaris & Co, Client: NS PLACE, Design year: 2018, Construction year: 2019, Text description: George Taliakis, Photography: Liberta Photography