Photo © TParchitects
kostal

Η αρχιτεκτονική βρίσκεται στη μέση του μεγαλύτερου μετασχηματισμού με την εισαγωγή των υπολογιστών και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών σχεδίασης.  

Το ΒΙΜ (Building Information Modeling) είναι μια απλή ιδέα:

Ένα ενιαίο ψηφιακό μοντέλο ενός κτιρίου – κατασκευής πάνω στο οποίο μπορούν να εργαστούν όλοι οι συμμετέχοντας του έργου (αρχιτέκτονες, μηχανικοί, κατασκευαστές, προμηθευτές, επιβλέποντες εργοταξίου…).              
Μια μεθοδολογία που επιτρέπει στους αρχιτέκτονες να δημιουργούν προσομοιώσεις ψηφιακού σχεδιασμού για τη διαχείριση όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με ένα αρχιτεκτονικό έργο, χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες πλατφόρμες BIM σχεδίασης (Revit, Archicad …).
Ο αρχιτέκτονας πλέον, δεν σχεδιάζει γραμμές σε Autocad αρχεία, αλλά χρησιμοποιεί BIM πλατφόρμες όπως το Revit και το Archicad. Στην κάτοψή του εισάγει πραγματικά 3d μοντέλα με τις ιδιότητες του εκάστοτε κατασκευαστή. Από κουφώματα, δάπεδα, ξηρά δόμηση μέχρι μηχανολογικό εξοπλισμό και επίπλωση, το αρχείο αποτελεί μια πιστή προσομοίωση της κατασκευής.
Photo © TParchitects

«Το BIM θα σας επιτρέψει μόνο να δημιουργήσετε ό,τι σας δίνει η οικοδομική βιομηχανία» – Benjamin Marks

Η Εξέλιξη από το CAD στο BIM

Ενώ το CAD δημιουργεί 2 ή 3 διαστάσεων σχέδια χωρίς κατασκευαστικές πληροφορίες, το BIM ενσωματώνει 4D (χρόνος) και 5D (κόστος) ιδιότητες. Με τον αρχιτεκτονικό κλάδο να έχει απομακρυνθεί πλέον από τη χρήση 2D συμβολικής τεκμηρίωσης και να έχει υιοθετήσει σχεδίαση μέσα σε περιβάλλον 3D μοντελοποίησης, οι υπολογιστές μπορούν να προσφέρουν πρόσθετα οφέλη πέρα ​​από το Computer Aided Drafting (CAD).
Photo © TParchitects

Τα έργα που σχεδιάζονται σε BIM μπορούν να περιλαμβάνουν τα πραγματικά προϊόντα και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τους, ενσωματώνοντας τη γεωμετρία, τα χαρακτηριστικά και το κόστος τους στο μοντέλο, καθώς και πληροφορίες επικοινωνίας με τους εκάστοτε προμηθευτές.
Photo © TParchitects

Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται πληροφορίες έξυπνα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου, αυτοματοποιώντας διαδικασίες όπως ο προγραμματισμός, οι επιμετρήσεις, ο σχεδιασμός, η ανάλυση – τεκμηρίωση, η κατασκευή, η λειτουργικότητα, η συντήρηση, η ανακαίνιση ή / και κατεδάφιση.

Ένας διεπιστημονικός τρόπος συνεργασίας

Σε κάθε στάδιο σχεδιασμού και κατασκευής υπάρχει ένας απεριόριστος αριθμός συμμετεχόντων, καθώς και άπειρες αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών.
Τα έργα είναι διεπιστημονικά και περιλαμβάνουν πληροφορίες που δεν είναι απαραίτητες για όλους τους εμπλεκόμενους. Το BIM συμβάλλει στην ομαλή και παραγωγική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μέσω ενός κοινού ψηφιακού μοντέλου της μελέτης.
Photo © TParchitects

Οι προμηθευτές διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο σε ένα έργο, καθώς κατέχουν το κλειδί στην διαθεσιμότητα των υλικών. Επομένως, το BIM μπορεί να γίνει κατανοητό ως ένα είδος καταλόγου μοντέλων υλικών, βελτιώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου μεταφέρονται στους υπεύθυνους για την κατασκευή του.
Υπάρχουν ιστοσελίδες που φιλοξενούν τεράστιες βιβλιοθήκες προϊόντων (www.bimobject.com), επιτρέποντάς σας να κατεβάσετε συγκεκριμένα μοντέλα που θα ενσωματωθούν άμεσα στο αρχιτεκτονικό σας έργο εξοικονομώντας χρόνο που θα χρειαζόσασταν για τις διάφορες επιμετρήσεις και προδιαγραφές.
Με όλες αυτές τις πληροφορίες που φορτώνονται, το σύστημα όχι μόνο βελτιώνει την ποιότητα της εργασίας, αλλά μειώνει επίσης τη λήψη αποφάσεων και τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής, αντιμετωπίζοντας ουσιαστικά προβλήματα και μειώνοντας το συνολικό κόστος ενός έργου.
Με αυτόν τον τρόπο, το BIM επιτρέπει την παραγωγική συνεργασία μεταξύ αρχιτεκτόνων, πελατών, κατασκευαστών, μηχανικών και άλλων σχετικών παραγόντων μέσα σε μια ενιαία και ευρεία διαδικασία.

Το BIM στην Ελλάδα

Οι ανεπτυγμένες χώρες στον τομέα των κατασκευών έχουν υιοθετήσει πλήρως την τεχνολογία του BIM, τόσο στο στάδιο της μελέτης όσο και της κατασκευής των μεγαλύτερων project παγκοσμίως.
Στην Ελλάδα το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ήταν το πρώτο έργο σε τέτοια κλίμακα το οποίο σχεδιάστηκε σε περιβάλλον BIM. Επίσης, οι ελληνικές εταιρείες άρχισαν να δείχνουν ενδιαφέρον για την νέα τεχνολογία και να προσφέρουν τα προϊόντα τους, ψηφιακά παραμετροποιημένα στον αρχιτέκτονα.
H συνεργασία της Alumil S.A με το αρχιτεκτονικό γραφείο TParchitects αποτελεί το πρώτο απτό παράδειγμα μιας τέτοιας συνεργασίας μεταξύ μηχανικού και κατασκευαστή-προμηθευτή.
Στόχος ήταν η δημιουργία ενός καταλόγου BIM αρχείων για τα προϊόντα της εταιρείας, τα οποία και είναι διαθέσιμα στους αρχιτέκτονες για download στο site της www.bimobject.com, το οποίο αποτελεί την μεγαλύτερη βιβλιοθήκη BIM αρχείων.

https://bimobject.com/en/product?brand=alumil

Photo © TParchitects

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το BIM: