Η Κύπρος θα στηρίξει μεγαλύτερους στόχους για τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ΕΕ, μόνο αν ληφθούν υπόψιν οι ιδιαιτερότητες των μικρών νησιωτικών Κρατών Μελών, σύμφωνα με την τοποθέτηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Στέλιου Χειμώνα, στις εργασίες του Συμβουλίου των Υπουργών Ενέργειας, προχθές στο Λουξεμβούργο.
Συγκεκριμένα, ο Γενικός Διευθυντής εξήγησε στους ομολόγους του ότι «η Κύπρος θα μπορούσε να στηρίξει κατά ορισμένο βαθμό μεγαλύτερη φιλοδοξία σε σχέση με τους στόχους που θέτει η Ένωση, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα περιλαμβάνονται ειδικές αναφορές, καθώς και ειδικά μέτρα και λύσεις για τα μικρά νησιωτικά κράτη μέλη της Ένωσης».
Η παρέμβαση του Στ. Χειμώνα, πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας, όπου οι “28” τοποθετήθηκαν επί των θεμάτων που παραμένουν ανοιχτά από τους τριλόγους με το Ευρωκοινοβούλιο και αφορούν τις νομοθετικές προτάσεις για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την Ενεργειακής Απόδοσης.
Ο Γενικός Διευθυντής, συμφώνησε με την πρόθεση ταχείας ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τονίζοντας την ανάγκη να συμπεριληφθούν ειδικά σχεδιασμένα μέτρα που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μικρών νησιωτικών κρατών μελών της Ένωσης.
Σημειώνεται επίσης ότι το Συμβούλιο συμφώνησε σε Γενική Προσέγγιση για τον Κανονισμό που αφορά τον Ευρωπαίο Ρυθμιστή Ενέργειας (ACER), ενώ παράλληλα, η Κομισιόν προέβη σε ενημέρωση αναφορικά με τις Διεθνείς Ενεργειακές Σχέσεις της ΕΕ καθώς και την πρόοδο των τριλόγων με το Ευρωκοινοβούλιο για τρεις νομοθετικές προτάσεις της Δέσμης Mέτρων για «Καθαρή Ενέργεια για Όλους» οι οποίες αφορούν την αναθεώρηση της Οδηγίας για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την αναθεώρηση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση και την Πρόταση Κανονισμού για τη Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης.
Σε παρέμβασή του για το θέμα των Διεθνών Ενεργειακών Σχέσεων της ΕΕ, ο κ. Χειμώνας τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία της ανατολικής Μεσογείου ως νέα πηγή και νέος διάδρομος ανεφοδιασμού της Ένωσης με φυσικό αέριο.
Σε αυτό το πλαίσιο, αφού καλωσόρισε την υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αιγύπτου στον τομέα της ενέργειας, αναφέρθηκε στο προχωρημένο στάδιο διαβουλεύσεων μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου για την υπογραφή διακρατικής συμφωνίας για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου από την Κύπρο στην Αίγυπτο. Τόνισε ότι, η σύναψη της διακρατικής αυτής συμφωνίας είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ΕΕ, καθώς θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα για τη διαφοροποίηση των πηγών και οδών εφοδιασμού, καθώς και την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της ΕΕ.

Πηγή: www.sigmalive.com