Σε όλο τον κόσμο, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις προσπαθούν να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα ενσωματώνοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας αναμένει ότι η ενέργεια που παράγεται από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα θα είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή ηλεκτροπαραγωγής στις ΗΠΑ για (τουλάχιστον) τα δύο επόμενα χρόνια.
Παρ’ όλο που μια τέτοια εξέλιξη είναι επωφελής για τον πλανήτη, δημιουργεί ορισμένες προκλήσεις, κυρίως όσον αφορά στην αποθήκευση ενέργειας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, ενώ οι πηγές όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια είναι ανανεώσιμες, δεν υπόσχονται σταθερή ροή και τροφοδοσία του συστήματος.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα συστήματα αποθήκευσης θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς επιτρέπουν την αποθήκευση ενέργειας όταν είναι διαθέσιμη και στη συνέχεια τη χρήση της όταν απαιτείται.
«Για να ενσωματωθούν μεγάλες ποσότητες ανανεώσιμης ενέργειας στο σύστημα ενέργειας, πρέπει να επιλυθούν δύο ζητήματα», δήλωσε ο Ilka Jahn, υποψήφιος διδάκτορας στο βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της KTH της Στοκχόλμης, στο CNBC.
«Πρώτον, αυτού του είδους η ενέργεια δεν παράγεται στον τόπο όπου πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Επομένως η τοποθεσία αποτελεί ένα πρόβλημα», σημειώνει. «Δεύτερον, η ενέργεια παράγεται σε μια χρονική στιγμή όπου δεν είναι απαραίτητη, και έτσι προκύπτει και θέμα χρόνου», προσθέτει.
Ο Jahn πρόσθεσε ότι, για να ξεπεραστεί αυτό, θα μπορούσαν να γίνουν δύο πράγματα. «Το ένα είναι να δημιουργηθούν πρόσθετες υποδομές, δηλαδή νέες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας». Η δεύτερη λύση που πρότεινε ο Jahn είναι η κατασκευή μεγαλύτερων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.
Στο νησί Gotland στη Σουηδία, όπου φιλοξενούνται δεκάδες ανεμογεννήτριες, ερευνητές από αρκετούς οργανισμούς – όπως το Vattenfall, η Schneider Electric και το KTH Royal Institute of Technology – εργάστηκαν σε ένα έργο που ονομάζεται Smart Grid Gotland, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2017.
Μεταξύ άλλων, το έργο αποσκοπούσε στην ενσωμάτωση αιολικών και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αξιοπιστία τους.
Για να δώσουμε ένα παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε η καινοτομία κατά τη διάρκεια του έργου, τα νοικοκυριά στο νησί ήταν σε θέση να διαχειριστούν τη χρήση ενέργειας 24 ώρες το 24ωρο. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας είχαν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις θέρμανσης έτσι ώστε να ενεργοποιούνται όταν οι τιμές είναι χαμηλές και να απενεργοποιούνται όταν οι τιμές ανεβαίνουν.
«Το έργο Gotland ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον έργο, διότι εξέτασε πώς να επανατοποθετήσει ένα υπάρχον δίκτυο διανομής σε ένα πιο έξυπνο δίκτυο», δήλωσε στο CNBC, ο Daniel Mansson, αναπληρωτής καθηγητής στο KTH Royal Institute of Technology στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.
Σύμφωνα με το ETIP Smart Networks for Energy Transition, το οποίο δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πρόγραμμα Smart Grid Gotland κατέδειξε ότι είναι δυνατόν να γίνει καλύτερη χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας με την παροχή κινήτρων στους καταναλωτές να μειώσουν την κατανάλωση σε περιόδους περιορισμένης παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας .
Δεδομένου ότι οι σουηδικές αρχές επιθυμούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2040, τα αποτελέσματα των έργων όπως το Smart Grid Gotland παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Πηγή: insider.gr