Στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την ανάπλαση της πλατείας Γ. Χαρίτου στην περιοχή 100 Χουρμαδιές της Ρόδου, τον οποίο προκήρυξε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου, εκπονήθηκε μελέτη ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργικότητας και αισθητικής.

eik-1

eik-2

eik-3

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τη μακροχρόνια ιστορία και τις αρχιτεκτονικές ιδιομορφίες του νησιού καθώς επίσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης, η ομάδα έθεσε ως στόχο τη δημιουργία μιας πλατείας βιώσιμης περιβαλλοντικά και κυρίως λειτουργικά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

eik-4

eik-5

eik-6

Συγκεκριμένα, για τη διαμόρφωση της μορφολογίας της πλατείας έγινε καταγραφή των περιβαλλοντικών στοιχείων της περιβάλλουσσας περιοχής και των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών των γύρω κτιρίων. Οι αμμόλοφοι της παραλίας, οι χουρμαδιές και το έντονο στοιχείο της ανατολίτικης αρχιτεκτονικής, σε συνδυασμό με τις εκλτεκτιστικές ιδιομορφίες της αρχιτεκτονικής της φασιστικής Ιταλίας οδήγησαν την ομάδα στη χρήση καμπυλών. Οι καμπύλες αυτές αντικαθιστούν τις γωνίες στις μορφές, ενώ εμφανίζονται και καθ΄ ύψος δημιουργώντας με τις υψομετρικές διαφορές λόφους, διαδρόμους και πλατώματα.

eik-7

eik-8

eik-9

Οι λόφοι εξυπηρετούν στη συνεχή εναλλαγή των οπτικών σημείων φυγής δίνοντας ενδιαφέρον στην οπτική αντιμετώπιση της πλατείας. Οι διάδρομοι ενοποιούν τους χώρους της πλατείας  για την ευκολότερη προσπέλασή της δίνοντας και την ευκαιρία για τη δημιουργία ποδηλατοδρόμου. Τέλος τα πλατώματα εξυπηρετούν τη συγκέντρωση πλήθους με στόχο την πραγματοποίηση πολιτισμικών και κοινωνικών δρώμενων στην περιοχή.

eik-10

eik-11

Στο χώρο της πλατείας τοποθετείται εξοπλισμός στεγάστρου για την προστασία από καιρικά φαινόμενα, γίνεται μελέτη ως προς τη χρήση χώρων πρασίνου σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, πηγές και ροές νερού που παραπέμπουν στο στοιχείο της θάλασσας- όασης και δημιουργούν συνθήκες άνεσης το καλοκαίρι καθώς επίσης και εξοπλισμός παιδικής χαράς στο βόρειο άκρο της πλατείας.
eik-12Όσον αφορά τη λειτουργικότητα παρατηρήθηκε ιδιαίτερο πρόβλημα σε σχέση με τη στάθμευση και την κυκλοφορία των οχημάτων. Η λύση που δόθηκε για το κυκλοφοριακό, πρότεινε την ενοποίηση της πλατείας με πεζοδρόμηση με τα πολεοδομικά τετράγωνα στα ανατολικά, αφήνοντας ένα εγκάρσιο πέρασμα που επιτρέπει την προσπέλαση για αποσυμφόρηση. Για τη στάθμευση προτάθηκε υπόγειο garage εβδομήντα επτά θέσεων, το οποίο διατρέχεται κατά μήκος από δρόμο για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κυκλοφορίας και συνδέεται με την πλατεία με ανελκυστήρα και κλιμακοστάσιο. Ο χώρος της πλατείας οριοθετείτε από επιδαπέδια φωτιστικά για τον εμποδισμό παράνομης στάθμευσης.

eik-13

eik-14

eik-15

eik-16

Τέλος, τα υλικά για την τελική δημιουργία επιλέχτηκαν με περιβαλλοντική ευαισθησία και οικονομική πρόνοια. Προτιμήθηκαν υλικά ανακυκλωμένα και επαναχρησιμοποιήσιμα από την υπάρχουσα κατάσταση και χρώματα σε συμφωνία με τα υπάρχοντα κυρίαρχα που ικανοποιούν τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Τα υπόλοιπα νέα υλικά είναι περιβαλλοντικά ελεγμένα και προτιμήθηκαν για τη βέλτιστη σχέση  κόστους τοποθέτησης και συντήρησης συναρτήσει με την αντοχή σε βάθος χρόνου.

eik-17

Το αποτέλεσμα που προέκυψε από τη μελέτη είναι μια νέα πλατεία με μοντέρνο σχεδιασμό, η οποία όμως δεν αποκλίνει από τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά του νησιού. Αποπνέει χαρακτήρα ανατολίτικο κρατώντας όμως στοιχεία της δυτικής αρχιτεκτονικής, ξεφεύγει από την εποχικότητα της υπάρχουσας κατάστασης και δίνει την ευκαιρία στην πολιτισμική ανάδειξη της περιοχής.

Συντελεστές έργου: Αρχιτέκτων Μηχανικός: Μιχάλης Πρώϊος, Αρχιτεκτονική Ομάδα: Παναγιώτης Πρώϊος, Ηλίας Μέγκος, Βοηθός Ομάδας: Ελευθέριος Καρύδης, Συνεργάτης: Gladys Τρέζου, Χρόνος Διαγωνισμού: 2016. 


Πηγή: www.archisearch.gr