Αρχιτεκτονική Μελέτη: APK Architects – Φωτογράφηση: Μαρία Κυριαζή
Η τελευταία επέμβαση στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του κολλεγίου περιλαμβάνει την επέκταση του μπροστινού κτιρίου με τη προσθήκη 2 ορόφων σε αυτό. Η νέα πρόταση διατηρεί τη βασική λειτουργική και χωρική οργάνωση του υπάρχοντος ισογείου, οπού υπάρχει ένας κεντρικός διάδρομος και εκατέρωθεν βρίσκονται οι αίθουσες διδασκαλίας.

Αρχιτεκτονική Μελέτη: APK Architects – Φωτογράφηση: Μαρία Κυριαζή

Αρχιτεκτονική Μελέτη: APK Architects – Φωτογράφηση: Μαρία Κυριαζή

Το βασικό στοίχημα αυτής της μελέτης ήταν με ποιο τρόπο θα έπρεπε οι αρχιτέκτονες να συνθέσουν τους ήδη υπάρχοντες κτιριακούς όγκους με τη νέα προσθήκη ώστε να δημιουργήσουν ένα ενιαίο μορφολογικά και λειτουργικά σύνολο που να αντικατοπτρίζει την σύγχρονη και διαρκώς αναπτυσσόμενη ταυτότητα του ομίλου ΑΚΜΗ.

Αρχιτεκτονική Μελέτη: APK Architects – Φωτογράφηση: Μαρία Κυριαζή

Αρχιτεκτονική Μελέτη: APK Architects – Φωτογράφηση: Μαρία Κυριαζή

Η ανάπτυξη της δόμησης γίνεται κατά κύριο λόγο καθ’ ύψος προκειμένου να διατηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερος αύλειος χώρος για τους φοιτητές. Γενικότερα οι παρεμβάσεις έγιναν πρωτίστως με γνώμονα την λειτουργικότητα καθώς και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του οικοπέδου και του περιβάλλοντος χώρου του.

Αρχιτεκτονική Μελέτη: APK Architects – Φωτογράφηση: Μαρία Κυριαζή

Αρχιτεκτονική Μελέτη: APK Architects – Φωτογράφηση: Μαρία Κυριαζή

Ογκοπλασία

Ο όγκος της προσθήκης είναι επιμήκης και ακολουθεί τα όρια και τις αποστάσεις που οριοθετούνται από το υπάρχον ισόγειο. Αναλυτικότερα, ο πρόσθιος διώροφος χώρος της ισόγειας εισόδου διατρέχεται από ένα ενιαίο υαλοστάσιο μπροστά από τα υποστηλώματα δημιουργώντας ένα διάφανο (μη) όγκο που σηματοδοτεί την μία είσοδο και προσκαλεί τον επισκέπτη στο εσωτερικό του.

Αρχιτεκτονική Μελέτη: APK Architects – Φωτογράφηση: Μαρία Κυριαζή

Όψεις

Όσον αφορά στις όψεις, χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα ξύλινων περσίδων ως δεύτερη ‘επιδερμίδα’ των κτισμάτων. Η ‘επιδερμίδα’ αυτή λειτουργεί ως ενοποιητικό στοιχείο των ανεξάρτητων κτιριακών όγκων και μέσο χειρισμού της ογκοπλασίας αλλά και ως φίλτρο μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Αρχιτεκτονική Μελέτη: APK Architects – Φωτογράφηση: Μαρία Κυριαζή

Ο τρόπος χρήσης των περσίδων στα δύο ξεχωριστά κτίρια λειτουργεί συμπληρωματικά. Στη μία περίπτωση οι περσίδες καλύπτουν τα ανοίγματα προκείμενου να λειτουργούν ως σκίαστρα σαν πρώτο φίλτρο προστασίας από τον ήλιο, ενώ στη περίπτωση του νέου κτιρίου δημιουργούν ένα ενιαίο κέλυφος, το οποίο διακόπτεται γραμμικά στη περιοχή των ανοιγμάτων.

Αρχιτεκτονική Μελέτη: APK Architects – Φωτογράφηση: Μαρία Κυριαζή

Αρχιτεκτονική Μελέτη: APK Architects – Φωτογράφηση: Μαρία Κυριαζή

Προκειμένου να μειωθεί η αίσθηση της μάζας του κτιρίου, οι περσίδες τοποθετούνται πάνω από τον ισόγειο χώρο. Με αυτό το τρόπο δημιουργείται και ένα παθητικό βιοκλιματικό σύστημα προστασίας στα ανώτερα σημεία του κτιρίου που είναι περισσότερο εκτεθειμένα. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το σύστημα των περσίδων συνεισφέρει στη σκίαση του περιβλήματος και, συνεπώς, στη μειωμένη θερμική επιβάρυνση του κτιρίου.

Αρχιτεκτονική Μελέτη: APK Architects – Φωτογράφηση: Μαρία Κυριαζή

Φυτεμένο Δώμα

Η στέψη του κτιρίου αυτού ολοκληρώνεται με ένα φυτεμένο δώμα το οποίο προσφέρει προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και βελτιώνει την αισθητική του κτιρίου.

Αρχιτεκτονική Μελέτη: APK Architects – Φωτογράφηση: Μαρία Κυριαζή

Αρχιτεκτονική Μελέτη: APK Architects – Φωτογράφηση: Μαρία Κυριαζή

Αρχιτεκτονική Μελέτη: APK Architects – Φωτογράφηση: Μαρία Κυριαζή

Υλικά

Όσον αφορά τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, η επιλογή του ξύλου στο σύστημα των περσίδων έχει γίνει με γνώμονα την αρμονική ένταξη των κτιρίων στο φυσικό τους περιβάλλον. Στην εξωτερική επιφάνεια των κτιρίων τοποθετείται θερμοπρόσοψη με αδρό τελείωμα και σε απόχρωση γκρι σκούρο έτσι ώστε να τονίζονται οι ξύλινες περσίδες.

Αρχιτεκτονική Μελέτη: APK Architects – Φωτογράφηση: Μαρία Κυριαζή

Εσωτερικοί Χώροι

Εσωτερικά η πορεία των  κεντρικών διαδρόμων τονίζεται από τις ξύλινες ψευδοροφές με τους εκατέρωθεν κρυφούς φωτισμούς και τα γραμμικά φώτα. Η χρωματική γκάμα του γκρίζου, του κίτρινου και του μωβ σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, δημιουργεί ένα έντονο σκηνικό με αντιθέσεις. Ξεχωριστή ενότητα αποτελεί και ο χώρος της βιβλιοθήκης όπου έχει κατασκευαστεί ένα σύστημα μεταλλικών ραφιών σε γκρι και μωβ χρώμα.

Αρχιτεκτονική Μελέτη: APK Architects – Φωτογράφηση: Μαρία Κυριαζή

Περιβάλλοντας Χώρος

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο σχεδιασμό του υπαίθριου χώρου ώστε να αποτελεί ένα πόλο έλξης για τους φοιτητές κατά την διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους. Έτσι έγινε προσπάθεια να δημιουργηθούν χώροι διαφορετικών ποιοτήτων και χαρακτηριστικών καθιστικοί, περισσότερο ή λιγότερο  προστατευμένοι, καθώς και χώροι φύτευσης που διεισδύουν στον αύλειο χώρο. Οι βασικές πορείες κίνησης, που βρίσκονται περιμετρικά του οικοπέδου, σηματοδοτούνται από το βοτσαλωτό δάπεδο το οποίο διακόπτεται από λωρίδες λευκού μαρμάρου.

Κάτοψη Ισογείου

Κάτοψη Α’ Ορόφου

Κάτοψη Β’ Ορόφου

Στοιχεία & Συντελεστές Έργου:

Τίτλος Έργου: Επέκταση Εγκαταστάσεων Μητροπολιτικού Κολλεγίου AMC, Τοποθεσία: Μαρούσι – Αθήνα, Αρχιτεκτονική Μελέτη: APK Architects, Αρχιτέκτονες: Αλεξία Αναστασοπούλου – Μαρία Κυριαζή, Στατική Μελέτη: Χρήστος Παπαδόπουλος, Στατική Επίβλεψη: Αλέξανδρος Μάντακας, Η/Μ Μελέτη: Παναγιώτης Ζάπης – Πανταζής Βασταρδής, Η/Μ Επίβλεψη: Νίκος Αναστασόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευής: MANCON Τεχνική, Ιδιοκτήτης: Μητροπολιτικό Κολλέγιο AMC, Συνολικό Εμβαδό Κτιρίου: 1502 m², Χρόνος Μελέτης: 2015, Χρόνος Κατασκευής: 2016, Φωτογράφηση: Μαρία Κυριαζή

Σχόλια

σχόλια

scavolini
kostal