Γράφει ο Κωνσταντίνος Βασιλειάδης – Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.

Οι ανάγκες της εποχής οδηγούν τους αρχιτέκτονες σε μία προσπάθεια να επαναφέρουν τον κόσμο σε «περιβαλλοντικά» μονοπάτια. Αυτή άλλωστε ήταν η πρακτική που εφαρμοζόταν στις παραδοσιακές οικοδομές και αποτελεί την πρακτική του μέλλοντος, αφού και μόνο μέσα στην νομοθεσία της ΕΕ να δει κανείς, αντικατοπτρίζεται το μέλλον της οικοδομικής βιομηχανίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητο οι νέες οικοδομές να διέπονται από τις βασικές αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασμού, μέσα από τον οποίο πετυχαίνουμε την θερμική άνεση των χρηστών του και την εξοικονόμηση ενέργειας. Ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός χωρίζεται στον «βιοκλιματικό» και τον «ενεργειακό» σχεδιασμό.

Ο πρώτος ενσωματώνει τα στοιχεία της φύσης στην αρχιτεκτονική, με στόχο την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του χρήστη και την ελαχιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου, εκμεταλλευόμενο εκείνα τα στοιχεία τα οποία μπορούν να το θερμάνουν τον χειμώνα, και να το δροσίσουν το καλοκαίρι.

Ο δεύτερος έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου μέσα από τη χρήση τεχνικών συστημάτων, όπως είναι τα φωτοβολταϊκά και ηλιακά θερμικά συστήματα. Η ενσωμάτωση Φωτοβολταϊκών και Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων στα κτίρια, έρχεται να συνδυάσει τα προαναφερθέντα (βλέπε εικόνα) και να κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των nZEB (Nearly Zero Energy Buildings).

Προκειμένου ένας ηλιακός συλλέκτης να θεωρηθεί ως «ενσωματωμένος» στο κτίριο, θα πρέπει να πληροί κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να αντικαθιστά συμβατικά δομικά υλικά σε τμήματα των κτιριακών κελυφών και να αποτελεί ένα λειτουργικό μέρος της δομής του κτιρίου ή να είναι αρχιτεκτονικά και ενεργειακά ενσωματωμένος στο σχεδιασμό του κτιρίου, προστατεύοντας λ.χ. από την ηλιακή ακτινοβολία λειτουργώντας ως συμπαγές σκίαστρο, ή φιλτράροντας το ηλιακό φως ως υαλοπίνακας μερικής διαπερατότητας.


* Ο Κωνσταντίνος Βασιλειάδης είναι 29 ετών και είναι το νεότερο μέλος του αρχιτεκτονικού γραφείου βασιλειάδης αρχιτέκτονες, που δραστηριοποιείται στην Κύπρο τα τελευταία 30 χρόνια. Είναι Αρχιτέκτονας Μηχανικός απόφοιτος του Α.Π.Θ., και Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι επίσης Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας και μελέτες του έχουν δημοσιευτεί σε αρχιτεκτονικά και επιστημονικά περιοδικά.