Εκδόθηκε η απόφαση σχετικά με την διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης παράβολου κατά την εγγραφή φυσικών και νομικών προσώπων στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και κατά την υποβολή των ενεργειακών επιθεωρήσεων στο Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων, την οποία συνυπέγραψαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, το Υπουργείο Οικονομικών καθώς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ.
Παράλληλα σύμφωνα με την απόφαση, με την ίδια απόφαση, καθορίζεται το ύψος και η διαδικασία ελέγχου τους, των όρων απευθείας έκδοσης των πράξεων υπολογισμού.

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός:

α) Της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης των ποσών του παράβολου που καταβάλλεται από:
1) Τα φυσικά πρόσωπα – Ενεργειακούς Επιθεωρητές κατά την εγγραφή τους στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών.
2) Τα νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής που εγγράφονται σε ξεχωριστή μερίδα του Μητρώου   των Ενεργειακών Επιθεωρητών.
3) Τους υπόχρεους και ωφελούμενους για κάθε ενεργειακή επιθεώρηση Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης.
β) Της διαδικασίας υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών.
γ) Της απευθείας έκδοσης των πράξεων υπολογισμού.

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ