Άδειες παραγωγής σε πέντε αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 45,4 μεγαβάτ, έδωσε με χθεσινή της απόφαση η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ΡΑΕ.

Οι άδειες παραγωγής από την ΡΑΕ αφορούν τα εξής έργα:

  • Αιολικό σταθμό ισχύος 6 MW στη θέση «Λιβαδάκι», της Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος, του Δήμου Δωρίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «CGW CENTRAL GREECE WINDPARKS ΕΝΕΡΓΕΙΑKH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
  • Αιολικό σταθμό ισχύος 6 MW στη θέση «Λυκοκάμπι», της Δημοτικής Ενότητας Αντιρρίου, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «WIND ENERGY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
  • Αιολικό σταθμό ισχύος 6 MW στη θέση «Πύργος», της Δημοτικής Ενότητας Ναυπάκτου, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «WIND ENERGY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
  • Αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW, στη θέση ««KΡΥΟΝΕΡΙ», της Δημοτικής Ενότητας Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της εταιρείας με την επωνυμία «BAKKEGAARDEN ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
  • Αιολικό σταθμό ισχύος 9,4 MW, στη θέση «ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑ», Δημοτικής Ενότητας Δαύλειας, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της εταιρείας με την επωνυμία «AIOΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».