Άδειες παραγωγής σε τρία αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 18 μεγαβάτ, έδωσε με χθεσινή της απόφαση η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ΡΑΕ.

Πρόκειται για τα εξής έργα:

  • Αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 6,4 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 6 MW, στη θέση «Φούρκα», των Δημοτικών Ενοτήτων Απεραντίων και Αγράφων, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΜΗΛΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΜΗΛΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
  • Αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 6,4 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 6 MW, στη θέση «Κρύα Βρύση», της Δημοτικής Ενότητας Ινάχου, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΜΗΛΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΜΗΛΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
  • Αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 6,4 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 6 MW, στη θέση «Μεσοβούνια», της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΜΗΛΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΜΗΛΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».