Δράσεις για την ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων και των επενδύσεων σε έργα ενεργειακής απόδοσης προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Innovative financing for energy efficiency investments.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση στην υποστήριξη έργων.
Βασικοί στόχοι της Επιτροπής στα πλαίσια του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι να αναπτυχθεί η έννοια της ενεργειακής απόδοσης στην πράξη και να επεκταθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη οι εφαρμογές και τα έργα που θα θέτουν σε πρώτο πλάνο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της ευρύτερης τεχνολογικής και ψηφιακής ανάπτυξης.
Στους κεντρικούς τομείς δράσεων συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη τεχνολογιών και προϊόντων σε σχέση με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την ευρύτερη περιβαλλοντική έρευνα και τις υψηλές τεχνολογίες.
Ειδικότερα, οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν την ανάπτυξη ή την αναπαραγωγή και εφαρμογή καινοτόμων σχεδίων χρηματοδότησης για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης:
  • Δημιουργία νέων καινοτόμων λειτουργικών χρηματοδοτικών συστημάτων.
  • Επαναδημιουργία προηγουμένως επιτυχών λύσεων, π.χ. στο πλαίσιο των προγραμμάτων Horizon 2020 και Intelligent Energy Europe.
  • Δημιουργία περιφερειακών / εθνικών συγκεντρώσεων που είναι σε θέση να αναπτύξουν μεγάλους (τυποποιημένους) αγωγούς έργων.
  • Δημιουργία στρογγυλών τραπεζών / πλατφορμών επένδυσης στην ΕΕ ή σε περιφερειακό / εθνικό επίπεδο για την οργάνωση του διαλόγου με τους ενδιαφερόμενους και μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και την ανάπτυξη χάρτες πορείας, την πρόταση βελτίωσης των νομικών πλαισίων και την ανάπτυξη και επικύρωση εγγράφων και συμβάσεων προτύπων που οδηγούν σε καλύτερη κατανόηση η αγορά.
Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν.
Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, καθώς και σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμούς.
Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.
Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 03/09/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα.