Πηγή: www.montecitoland.com

Εδώ και αρκετά χρόνια έχουν διαδοθεί και εγκατασταθεί συστήματα αβαθούς γεωθερμίας για την θέρμανση και ψύξη σε αρκετά κτίρια όπως κατοικίες, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, κολυμβητήρια, θερμοκήπια και πολλά δημόσια κτίρια (σχολεία, κλπ).
Η απεξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα είναι πια αναγκαία για πολλούς λόγους. Η γεωθερμία είναι παντού! Κάτω από τα πόδια μας υπάρχει άφθονη ενέργεια που μπορεί να μας παρέχει αρκετά φθηνή θέρμανση αλλά και ψύξη σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης.

Η μέθοδος της γεωθερμίας αντικαθιστά πλήρως τη χρήση του πετρελαίου θέρμανσης για τον κλιματισμό οποιουδήποτε κτιρίου. Το κόστος λειτουργίας μίας γεωθερμικής εγκατάστασης είναι περίπου το 30% ενός συμβατικού συστήματος με πετρέλαιο. Στις χώρες της Ευρώπης γεωθερμικές εγκαταστάσεις λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια με ολοένα και αυξανόμενους ρυθμούς. Στην Ελλάδα εδώ και μερικά χρόνια έχουν διαδοθεί και λειτουργούν αρκετές εγκαταστάσεις.

Τεστ Θερμικής Απόδοσης (TRT)

Σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει το αρχικό κόστος εγκατάστασης αλλά και την απόδοση ενός γεωθερμικού συστήματος είναι ο σωστός υπολογισμός του γεωεναλλάκτη. Για μικρές εγκαταστάσεις γεωθερμίας υπολογίζονται εμπειρικά οι θερμικές ιδιότητες του υπεδάφους, για τις μεγαλύτερες όμως εγκαταστάσεις και για να αποφευχθούν οι υποδιαστασιολογήσεις ή υπερδιαστασιολογήσεις των γεωεναλλακτών, είναι απαραίτητη η εφαρμογή του Τεστ Θερμικής Απόδοσης γνωστό ως ΤRT (Thermal Response Test) ή GRT (Geothermal Response Test).

H σημασία του TRT είναι τόσο κρίσιμη για την ενεργειακή απόδοση του συστήματος, που σε χώρες του εξωτερικού για τις μεγάλες εγκαταστάσεις γεωθερμίας επιβάλλεται από την τοπική νομοθεσία τους η διεξαγωγή του TRΤ. Όπως στην Περιφέρεια του Βερολίνου Γερμανίας, όπου επιβάλλεται η εφαρμογή του TRT σε εγκαταστάσεις άνω των 30 Kw.

Η συνήθως πρακτική είναι η παρακάτω:

  • Ανόρυξη μίας δοκιμαστικής γεώτρησης.
  • Τοποθέτηση του γεωεναλλάκτη και πλήρωση με αγώγιμο υλικό.
  • Διεξαγωγή του Τέστ Θερμικής Απόδοσης (TRT).
  • Επεξεργασία των αποτελεσμάτων του TRT.
  • Εισαγωγή των αποτελεσμάτων του TRT σε ειδικά λογισμικά (software) για την διαστασιολόγηση των γεωεναλλακτών.
Η εφαρμογή του TRT είναι το απόλυτο εργαλείο στα χέρια του μελετητή των γεωθερμικών εγκαταστάσεων καθώς η διαστασιολόγηση του συστήματος δεν γίνεται πια εμπειρικά και με παραδοχές αλλά με αξιόπιστα στοιχεία που διασφαλίζουν την ενεργειακή απόδοση του συστήματος και δεν γίνονται υπερβολές που οδηγούν σε πολύ υψηλά κατασκευαστικά κόστη.

Το ΤRT, επίσης μπορεί να υποδείξει κακοτεχνίες σε ήδη κατασκευασθέντα συστήματα. Ο σκοπός του τεστ θερμικής απόδοσης γεωεναλλακτών είναι να μετρηθούν οι θερμικές ιδιότητες του εγκατεστημένου γεωεναλλάκτη και όχι μόνο του υπεδάφους.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις συνολικές θερμικές ιδιότητες του γεωεναλλάκτη είναι: 
  • Θερμικές ιδιότητες υπεδάφους.
  • Θερμικές ιδιότητες μέσου πλήρωσης γεωτρήσεων.
  • Τύπος σωλήνα γεωεναλλάκτη.
Το τεστ θερμικής απόδοσης είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τον μελετητή καθώς έτσι:
  • Στα υπό σχεδίαση συστήματα, μία δοκιμαστική γεώτρηση και η εφαρμογή του τεστ θερμικής απόδοσης εξάγουν τα ασφαλέστερα αποτελέσματα και αποφεύγεται έτσι η υπερδιαστασιολόγηση ή υποδιαστασιολόγηση του συστήματος. Αυτό εφαρμόζεται κυρίως σε μεγάλες εγκαταστάσεις.
  • Στα ήδη εγκατεστημένα συστήματα, η εφαρμογή του τεστ θερμικής απόκρισης εξάγει αποτελέσματα που συγκρίνονται με τις αρχικές παραδοχές του μελετητή και επίσης ελέγχει την σωστή κατασκευή του γεωεναλλάκτη.
Με το τεστ θερμικής απόκρισης διοχετεύεται στον γεωεναλλάκτη ένα σταθερό ποσό θερμότητας για ορισμένο χρονικό διάστημα (> 30h, εξαρτάται από την διάμετρο της γεώτρησης (ro), τη θερμική αγωγιμότητα του εδάφους (λ) και τη θερμοχωρητικότητα (c)) και καταγράφοντας τις θερμοκρασίες είσοδου – εξόδου του υγρού εξάγονται συμπεράσματα για τη θερμική αγωγιμότητα (λ) και θερμική αντίσταση (rb) του γεωναλλάκτη.
Άρθρο του Αργύρη Μπαϊρακλιλή – Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΠΘ

Λίγα Λόγια για την ΑΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Η εταιρεία ΑΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, με τον ιδιόκτητο εξοπλισμό της προσφέρει τις υπηρεσίες της για τη μέτρηση θερμικής απόδοσης σε οποιαδήποτε εφαρμογή γεωθερμίας και σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος.

Σχόλια

σχόλια