Εξωτερική άποψη της κατοικίας - Φωτογράφηση: Ανδρέας Πατσαλίδης
Το ζητούμενο αυτού του έργου ήταν η δημιουργία δύο οικιστικών μονάδων στο οικόπεδο. Το μέγεθος του οικοπέδου και οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών, οδήγησαν στην δημιουργία δύο αυτόνομων, διώροφων οικιστικών μονάδων, οι οποίες ακολουθούν την ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία και ενοποιούνται οπτικά.

Εξωτερική άποψη της κατοικίας – Φωτογράφηση: Ανδρέας Πατσαλίδης

Η ενοποίηση αυτή θέλει να δώσει την αίσθηση της ενιαίας ανάπτυξης, και της αντίληψης ότι πρόκειται για ένα κτίριο αφού οι δύο κατοικίες εφάπτονται. Παράλληλα ωστόσο, η δημιουργία ενός ενταγμένου στο σύνολο, «διαχωριστικού» τοίχου από εμφανές σκυρόδεμα ανάμεσα στις δύο κατοικίες, έγινε για να προσδώσει μία αίσθηση ιδιωτικότητας στους εκατέρωθεν χρήστες.

Εξωτερική άποψη της κατοικίας – Φωτογράφηση: Ανδρέας Πατσαλίδης

Η κεντρική ιδέα του έργου βασίστηκε στην θεμελιώδη αρχή του μοντερνισμού, για σαφή συσχετισμό μορφής και λειτουργίας. Η αρχή της ογκοπλαστικής διαδικασίας έγινε με την χωροθέτηση ενός απλού και λιτού λευκού όγκου σαν αναφορά σε ένα άδειο και λευκό καμβά.

Εξωτερική άποψη της κατοικίας – Φωτογράφηση: Ανδρέας Πατσαλίδης

Σε αυτόν έγιναν προσθέσεις και αφαιρέσεις αναλόγως των εσωτερικών λειτουργικών αναγκών. Το αποτέλεσμα αυτής της κίνησης είναι ο μορφολογικός χαρακτηρισμός των κατοικιών από τους ορθοκανονικούς, παραλληλεπίπεδους όγκους, επενδυμένους από ξύλο οι οποίοι ξεχωρίζουν από τον κύριο λευκό όγκο και αντικατοπτρίζουν λειτουργικά τα υπνοδωμάτια.

Εξωτερική άποψη της κατοικίας – Φωτογράφηση: Ανδρέας Πατσαλίδης

Παράλληλα, αυτοί οι μεγάλοι ξύλινοι όγκοι, έρχονται να δώσουν μία «ζεστασιά» στο σύνολο, αντικατοπτρίζοντας τις λειτουργικές χρήσεις τις οποίες φιλοξενούν, ενώ την ίδια ώρα συνδιαλέγονται με την ψυχρότητα και την αίσθηση απόστασης που δίνει το «γκρίζο» του αστικού περιβάλλοντος. Τα στοιχεία από εμφανές σκυρόδεμα έρχονται να προσθέσουν στιβαρότητα και λιτότητα στο σύνολο, λειτουργώντας «αντισταθμιστικά» στη ζεστή διάθεση που δίνει το ξύλο, θέλοντας να δώσουν την απαραίτητη ισορροπία ενός αστικού κτιρίου.

Άποψη κεντρικής εισόδου κατοικίας – Φωτογράφηση: Ανδρέας Πατσαλίδης

Πέραν των βασικών ζητουμένων, τη σχεδιαστική πορεία καθόρισε η αφοσίωση στην λειτουργικότητα, και η προσπάθεια δημιουργίας δύο κατοικιών στις οποίες η διάκριση ιδιωτικών και κοινόχρηστων χώρων θα ήταν εμφανής. Έτσι, το ισόγειο της κάθε κατοικίας αντιμετωπίστηκε πιο ελεύθερα και ενιαία, φιλοξενώντας τις χρήσεις οι οποίες έχουν ένα κοινόχρηστο χαρακτήρα. Αντίστοιχα, με γνώμονα τον σεβασμό της ιδιωτικότητας και την προσπάθεια για ένα διαχωρισμό από τη βουή της πόλης, οι ιδιωτικοί χώροι ομαδοποιήθηκαν στον όροφο.

Κάτοψη Ισογείου

Σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό έπαιξε και η προσπάθεια επίτευξης της θερμικής άνεσης των χρηστών. Έτσι εντάχθηκαν πολλά βιοκλιματικά στοιχεία στο σχεδιασμό τα οποία καλούνται να εξισορροπήσουν τον δύσκολο προσανατολισμό του οικοπέδου και να παρέχουν τον απαραίτητο φυσικό φωτισμό και αερισμό της κατοικίας, παράλληλα με την απαραίτητη ηλιοπροστασία και θερμομόνωση. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και την κατασκευαστική αρτιότητα για να ελαχιστοποιηθούν οι θερμογέφυρες, ιδιαίτερα στα σημεία χρήσης εμφανούς σκυροδέματος.

Κάτοψη Ορόφου

Στοιχεία & Συντελεστές Έργου:

Έργο: Διπλοκατοικία στη Λεμεσό / Δημιουργία δύο εφαπτόμενων διώροφων κατοικιών, Τοποθεσία: Λεμεσός – Κύπρος, Ιδιοκτήτες: Αλεξία & Δήμητρα Γιαννακού, Αρχιτεκτονική Μελέτη: Βασιλειάδης Αρχιτέκτονες, Στατική Mελέτη: Γιώργος Κολώνιας, H/M Mελέτη: MPEC (Engineering Consultants), Επίβλεψη: Γιώργος Βασιλειάδης, Tεχνική Εταιρεία Κατασκευής: Δημητρίου & Τράττου Κατασκευές Λτδ, Συνολικό Εμβαδό Kτιρίου: 380 τ.μ., Xρόνος Mελέτης: 2013-2014, Xρόνος Kατασκευής: 2014-2016, Παρουσίαση Κτιρίου από τον: Κωνσταντίνο Βασιλειάδη, Φωτογράφηση: Ανδρέας Πατσαλίδης

Σχόλια

σχόλια