kostal

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ενέργειας & Περιβάλλοντος, κ. Γιώργου Σταθάκη, τα ονόματα των 3.914 μηχανικών που εντάσσονται στο ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης.
Σύμφωνα με την απόφαση, το μητρώο θα συμπληρώνεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ ανά τρεις μήνες με τις νέες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί. Υπενθυμίζεται ότι στο μητρώο των ελεγκτών δόμησης εγγράφονται οι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί με δικαίωμα εκπόνησης μελέτης ή επίβλεψης κτιριακών έργων, οι οποίοι είναι:
  • Διπλωματούχοι μηχανικοί, μέλη του Τ.Ε.Ε. ή
  • Πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης, μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ή
  • Μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νομοθεσία.
Κατηγορίες Ελεγκτών
Στο μητρώο διακρίνονται τρεις (3) κατηγορίες ελεγκτών:  
  • Κατηγορία Ι, στην οποία εγγράφονται οι μηχανικοί, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος της επαγγελματικής τους εμπειρίας. Οι ελεγκτές της κατηγορίας Ι δύνανται να διενεργούν ελέγχους για κτίρια και κατασκευές επιφάνειας έως 250 τ.μ. ή για εγκαταστάσεις.
  • Κατηγορία ΙΙ, στην οποία εγγράφονται οι διπλωματούχοι μηχανικοί, μέλη του Τ.Ε.Ε., που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος τουλάχιστον πέντε (5) ετών, οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης που είναι μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. τουλάχιστον για πέντε (5) έτη, καθώς και οι μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στην Ελλάδα και διαθέτουν συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Οι ελεγκτές της κατηγορίας ΙΙ δύνανται να διενεργούν ελέγχους για κτίρια και κατασκευές επιφάνειας έως χίλια (1.000) τ.μ. ή για εγκαταστάσεις.
  • Κατηγορία ΙΙΙ, στην οποία εγγράφονται οι διπλωματούχοι μηχανικοί, μέλη του Τ.Ε.Ε., που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος τουλάχιστον δέκα (10) ετών, οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης που είναι μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. τουλάχιστον για δέκα (10) έτη καθώς και οι μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στην Ελλάδα και διαθέτουν συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Οι ελεγκτές της κατηγορίας III δύνανται να διενεργούν ελέγχους για όλα τα κτίρια και κατασκευές, ανεξαρτήτως επιφάνειας, καθώς και για εγκαταστάσεις.
Το αντικείμενο ελέγχου ανά κατηγορία και το είδος εργασιών προσδιορίζεται αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα εκπόνησης μελετών και διενέργειας επιβλέψεων των μηχανικών.

Δείτε το αναλυτικό ΦΕΚ με όλα τα ονόματα εδώ