Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η έγκριση και η υποχρεωτική εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ) για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων.

Οι τέσσερις τεχνικές οδηγίες είναι οι εξής:

  1. ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης» – Α’ Έκδοση, ως ενσωματώνεται στο ακόλουθο Παράρτημα 1 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.
  2. ΤΟΤΕΕ 20701-2/2017 «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων» – Α’ Έκδοση, ως ενσωματώνεται στο ακόλουθο Παράρτημα 2 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.
  3. ΤΟΤΕΕ 20701-4/2017 «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού» – Α’ Έκδοση, ως ενσωματώνεται στο ακόλουθο Παράρτημα 3 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.
  4. ΤΟΤΕΕ 20701-5/2017 «Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης: Εγκαταστάσεις σε κτήρια» – Α’ Έκδοση, ως ενσωματώνεται στο ακόλουθο Παράρτημα 4 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.
Από την έναρξη ισχύος της απόφασης καταργούνται οι ακόλουθες ΤΟΤΕΕ της οικ. 2618/23.10.2014 απόφασης «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων.» (Β’ 2945):
  1. η ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 – Γ’ Έκδοση του Παραρτήματος 1 της ανωτέρω απόφασης,
  2. η ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010 – Β’ Έκδοση του Παραρτήματος 2 της ανωτέρω απόφασης,
  3. η ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010 – Γ’ Έκδοση του Παραρτήματος 4 της ανωτέρω απόφασης,
  4. η ΤΟΤΕΕ 20701-5/2012 – Β’ Έκδοση του Παραρτήματος 5 της ανωτέρω απόφασης.

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ με τις νέες τέσσερις τεχνικές οδηγίες εδώ

Σχόλια

σχόλια