Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν σήμερα οι δύο αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για τους διαγωνισμούς ΑΠΕ.
Αναλυτικότερα, με τις αποφάσεις γίνεται ο καθορισμός της δημοπρατηθείσας ισχύος κατά τους διαγωνισμούς του 2018, 2019 και 2020. Συγκεκριμένα, θα διεξαχθούν τουλάχιστον έξι (6) ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία, δηλαδή τρείς (3) για φωτοβολταϊκούς σταθμούς και τρείς (3) για αιολικούς σταθμούς, τουλάχιστον δύο (2) κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών και τουλάχιστον μία (1) ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ειδική κατά περιοχή.

Δείτε τα σχετικά ΦΕΚ εδώ και εδώ

Σχόλια

σχόλια