Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, στα πλαίσια του Άρθρου 36 του Κώδικα ΜΔΝ (ΦΕΚ Β’ 304/11.2.2014), ως ισχύει, θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, το ποσοστό (%) στο σύνολο της Μηνιαίας Προμήθειας των ΜΔΝ ανά συμμετέχοντα για τον Φεβρουάριο του 2019 διαμορφώνεται ως εξής:
 • ΔΕΗ: 82,247% από 84,0264% (70,62956% στη χαμηλή τάση, 12,24034% στη μέση τάση).
 • HΡΩΝ: 3,3686% (3,01191% ΧΤ, 0,3567% ΜΤ)
 • Μυτιληναίος Α.Ε.: 1,7291% (1,35238% ΧΤ, 0,3767% ΜΤ)
 • ELPEDISON: 4,5280% (2,01108% ΧΤ, 2,5169% ΜΤ)
 • NRG: 0,2833% (0,24416% ΧΤ, 0,0392% ΜΤ)
 • GREEN: 0,2536% (0,24432% ΧΤ, 0,0093% ΜΤ)
 • WATT & VOLT: 1,0835% (1,05042% ΧΤ, 0,0331% ΜΤ)
 • VOLTERRA: 0,8369% (0,57631% ΧΤ, 0,2606% ΜΤ)
 • ΚΕΝ: 3,3403% (2,88171% ΧΤ, 0,4586% ΜΤ)
 • ΕΛΤΑ: 0,8664% (0,31891% ΧΤ, 0,5475% ΜΤ)
 • Economic Growth: 0,0525% (0,02705% ΧΤ, 0,0255% ΜΤ)
 • Volton: 0,0926% (Όλο στη ΧΤ)
 • Αέριο Αττικής: 0,1564% (Όλο στη ΧΤ)
Kαθολική υπηρεσία 0,1607%
Σημειώνεται ότι καταγράφεται επίσης 0,3773% στην υψηλή τάση από τη ΔΕΗ, ποσοστό που αναφέρεται στην ιδιοκατανάλωση των μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ.
Δείτε αναλυτικά το δελτίο εδώ