Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκληρώνει την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Δεκεμβρίου 2018.

Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιανουαρίου 2019. Με τις χθεσινές εντολές θα εξοφληθούν 6.100 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 2.700,06 € (46% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιανουάριο).