Ο Δήμος Χανίων προχωρά στην προμήθεια συστήματος για την καταγραφή και παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Σε πρώτη φάση θα γίνει η προμήθεια και η τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού σε έξι δημοτικά κτίρια και θα ακολουθήσουν σε επόμενη φάση τα υπόλοιπα. 
Η πρωτοβουλία του Δήμου γίνεται στο πλαίσιο της υπογραφής του Συμφώνου Δημάρχων που συμμετέχουν στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής του πλανήτη. Οι υπογράφοντες δεσμεύονται να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 και να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αναφορικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής αλλά και την προσαρμογή σε αυτήν.
Οι πόλεις που υπέγραψαν το Σύμφωνο κατά συνέπεια και ο Δήμος Χανίων, δεσμεύονται για τη λήψη δράσεων προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030 και την υιοθέτηση μιας κοινής προσέγγισης αναφορικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.